Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Суміжні права

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Поняття суміжних прав, їх об’єкти і суб’єкти
  2. Права і обов’язки суб’єктів суміжних прав
  3. Захист суміжних прав у цивільному, адміністративному та судовому процесі
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
  1. Закон України «Про авторське право і суміжні права» вiд 23.12.1993  № 3792-XII, остання редакцiя вiд 06.01.2004. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3792-12.
  2. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» вiд 13.12.1991  № 1977-XII, поточна редакцiя вiд 03.08.2010. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12.
  3. Цивільний Кодекс України вiд 16.01.2003  № 435-IV, поточна редакцiя вiд 12.10.2010. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.
  4. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х кн. Кн. 2. Виступи, статті європейських спеціалістов / Ред.: А.С. Довгерт. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2001. - 459 с.
  5. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: Підручник. - К.: Знання, 2006. - 432 с.
  6. Понікаров В. Д., Славінська О. М., Єрмоленко О. О. Авторські права та інтелектуальна власність: Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. - Xарків: ХНЕУ, 2006. - 100 с.
4902
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).