Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Супутникова геодезія

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
88
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 
Ф.Т. Шумаков
 
СУПУТНИКОВА ГЕОДЕЗІЯ
 
Харків – ХНАМГ – 2009
 
УДК 528.2.629.78+528.516
Конспект лекцій з дисципліни «Супутникова геодезія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання, спеціальності 7.070900 «Геоінформаційні системи та технології»)./Авт. Шумаков Ф.Т. – Х.:, ХНАМГ, 2009. – 88 с. (Укр. мов.)
 
Автор: Ф.Т. Шумаков
Затверджено кафедрою геоінформаційних систем і геодезії, протокол № 2 від «16» «09» 2009 р.
 
ЗМІСТ
 
1. Вступ
1.1. Предмет і завдання супутникової геодезії
1.2. Виникнення і розвиток супутникової геодезії
1.3. Методи вирішення завдань супутникової геодезії
1.4. Методи спостереженьШСЗ
1.5. Розвиток сучасної супутникової геодезії
2. Системи відліку в супутниковій геодезії
2.1. Класифікація систем координат
2.2. Перетворення деяких систем координат
2.3. Системи відліку часу
3. Загальноземні системи координат
3.1. WGS-84
3.2. Система геодезичних параметрів Землі ПЗ-90
3.3. ITRS і ETRS
3.4. Параметри переходу між деякими системами координат
4. Структура СРНС
4.1. Підсистема космічних апаратів
4.2. Підсистема наземного контролю й керування
4.3. Підсистема апаратури користувачів
5. Орбітальний рух супутника в СРНС
5.1. Елементи орбіти супутника
5.2. Обчислення координат супутника
5.3. Інформація про рух супутника
6. Основи теорії супутникових вимірів (позиціонування)
6.1. Загальний принцип позиціювання
6.2. Фізичні основи позиціювання
7. Методи позиціонування
7.1. Методи позиціонування
7.2. Методи супутникових вимірів
8. Побудова геодезичних мереж супутниковими методами
8.1. Планова і висотна геодезична основа для розвитку геодезичних мереж
8.2. Схеми побудови супутникових мереж
9. Проектування і планування робіт при супутникових вимірах
9.1. Складання технічного проекту
9.2. Рекогносцировка пунктів, закладка центрів
9.3. Складання робочого проекту
10. Обладнання для супутникових вимірів
10.1. Вимоги до супутникових приймачів
10.2. Перелік рекомендованого обладнання і його підготовка до роботи
11. Метрологічна атестація супутникових приймачів
11.1. Підготовка супутникових приймачів до атестації
11.2. Визначення похибки вимірювання лінійних базисів в залежності від тривалості спостережень у статичному методі
11.3. Визначення похибок вимірювання лінійних базисів в псевдокінематічному методі
11.4. Визначення похибок вимірювань збільшень координат у статичному методі по нев'язки в замкнутих фігурах
11.5. Визначення похибок вимірювань координат методом «Кінематика в режимі реального часу»(RTK)
12. Виконання супутникових вимірів
12.1. Статичний метод
12.2. Швидкостатичний метод
12.3. Псевдокінематичний метод
12.4. Метод Stop & Go ( «Стій – Іди»)кінематика
12.5. Кінематика в режимі реального часу (RTK - Real-Time Kinematic)
13. Загальні відомості про програмне забезпечення для обробки результатів супутникових вимірювань
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Фото Капча