Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Суспільно-економічна географія Канади

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Географічне положення і природні умови
1.1. Фізико-географічне положення
1.2. Рельєф, грунтові умови і корисні копалини
1.3. Клімат
1.4. Рослинний і тваринний світ
2. Соціальна географія населення
2.1. Етнічний склад і особливості демографічних процесів
2.2. Склад населення за провінціями
3. Географія господарства Канади
3.1. Промисловість
3.2. Транспорт
3.3. Сільське господарство
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Канада - друга за площею території країна світу, площа якої складаєблизько 10 млн км2, або 1/12 земної суші і обмивається трьома океанами, має найбільш протяжну у світі берегову лінію загальною довжиною 244 тис. км. Її майже 9000-кілометровий кордон зі США вважається найдовшим безохоронним кордоном у світі. 

Канада складається з десяти провінцій і двох територій (адміністративних одиниць, які не мають прав провінції). Життя селищ, розташованих вздовж Атлантичного узбережжя, різко відрізняється від життя таких великих канадських міст, як, наприклад, франкомовний Монреаль. Величезні площі центральних рівнин країни розорані, а вздовж берегів Тихого океану тягнуться лісові масиви. У минулому Канада була суто аграрною країною, проте сільське господарство, як і раніше, має велике значення для її економіки, хоча в наші дні Канада є і високорозвиненою індустріальною країною. 

Канада входить у сімку індустріально розвинених країн світу. За абсолютному обсягом валового національного продукту вона посідає сьоме місце у світі. Канада - найбільший виробник нікелю, цинку, азбесту, калійних солей і газетного паперу, також входить у першу трійку країн з виробництва золота, срібла, урану, молібдену, титану, гіпсу, сірки, кобальту, свинцю. Є великим експортером пшениці, лісоматеріалів, залізної руди, міді, природного газу, електроенергії, багатьох видів машин і обладнання, аж до космічних засобів зв'язку і ядерних реакторів. Відповідно до комплексної багатофакторної оцінки, вперше проведеної експертами ООН у 2002 р., Канада стійко посідає перше місце у світі за показником "якості життя". Всі ці фактори спричиняють актуальність дослідження природних умов, економічного устрою і соціального розвитку Канади як прикладу для інших країн.

Мета курсової роботи – провести дослідження суспільно-географічних умов Канади.

Об’єкт дослідження – Канада як одна з найбільших країн світу з особливими умовами національно-кульутрного складу населення і демографічною ситуацією.

Предмет дослідження – соціально-економічна географія Канади.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено наступні його завдання:

 • проаналізувати фізико-географічні умови розміщення країни: географічне положення і кліматичні умови, рельєф і корисні копалини, рослинний і тваринний світ;
 • дати характеристику населення країни: вивчити особливості складу і розміщення населення, процесів етнічної диверсифікації та ін.;
 • проаналізувати і оцінити розвиток промисловості, сільського господарства і транспортної системи Канади.

Джерельною базою виконання курсової роботи стали фахова література та картографічні матеріали. зокрема, праці А.А. Григорьєва, А.Г. Голованьова, Ю.П. Аверкієвої, І.О. Родіна, Т.М. Піменової та ін. 

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списоку використаних джерел і додатків, загальний обсяг роботи складає 36 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Ажаева В. С. Канада: тенденции социально-политического развития / РАН; Институт научной информации по общественным наукам / Л.Н. Верченов (отв.ред.). - М., 2001. - 82 с.
 2. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира. - М.: Эксмо, 2003. – 354 с.
 3. Бородаевский А.Д. Канада в системе международных экономических отношений. – М.: Международные отношения, 1986.
 4. Географический атлас мира / отв. ред. Б. Турлайс - М.: Росмен, 1997. – 162 с.
 5. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира. - М., 2003. – 387 с.
 6. Голубчик М.М. Политическая география мира. - Смоленск, 1998. – 214 с.
 7. Деловая Канада; Экономика и связи с Россией в 1999-2001 гг.:/ Проект "ПОЛПРЕД; Совет по внешней политике Комитета Госдумы по международным делам; МИД РФ ; Журнал "Коринф" Минэкономразвития РФ / Г. Вачнадзе. - М. : Агенство "Бизнес-Пресс", 2002. - 159 с.
 8. Канада // Краткая географическая энциклопедия. / гл. ред. А.А. Григорьев. – М.: РАН, 1991. – С.211-229. 
 9. Канада // Новейший справочник. Все страны мира / под ред. А.Г. Голованева. – М. : ООО «Альта-принт», 2005. – С. 180-184.
 10. Канада // Страны и народы: науч.-попул. геогр.-этногр. изд. в 20-ти т. Америка : общий обзор. Северная Америка / редкол. : Ю.П. Аверкиева и др. М.: Мысль, 1990. - С. 218-286. 
 11. Канада // Страны мира: энциклопед. cправочник / авт.-сост. И.О. Родин, Т.М. Пименова. – М. : Вече, 2006. - С. 499-510.
 12. Канада: Навч. посібник до курсу "Країнознавство" / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя / Нонна Миколаївна Жилко (уклад.), Володимир Опанасович Коваленко (уклад.). - Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2003. - 175 с.
 13. Ломакин В.К. Мировая экономика. - М.: ЮНИТИ, 1998. – 418 с.
 14. Лопатников Д.Л. Экономическая география и регионалистика: учеб. пособие для студентов вузов. - М.: Эксмо, 2006. – 408 с.
 15. Максаковский В.П. Географическая картина мира. – Т.2т. - М.: Астарта, 2003. – 616 с.
 16. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. - М.: МЭГУ, 2006. – 392 с.
 17. Методика страноведческого исследования: Экономическая и социальная география / под ред. Н. С. Мироненко. М.: МГУ, 1993. – 90 с.
 18. Немова А.А. Экономика в начале подъёма. Канада: экономика и политика // Деловой мир, 2003. – С. 56-59.
 19. Романова Э.П., Куракова Л.И., Ермаков Ю.Г. Природные ресурсы мира. - М.: 1993. – 290 с.
 20. Слука А.Е., Слука Н.А. География населения с основами демографии. - М.: МГЭУ, 2000. – 314 с.
 21. Современная демография / под ред. А. Я. Кваши и В. А. Попцова. - М.: МАЭГ. – 331 с.
 22. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В. Вольского. - М.: Крон-Пресс, 1998. – 418 с.
 23. Старостенков Е.И. Экономика Канады и США. – М.: МГИМО, 2004. – 422 с.
 24. Страны и регионы мира: экономико-политический справочник / под ред. А.С. Булатова. - М.: ЮНИТИ, 2006. – 166 с.
 25. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны / под ред. С.Б. Лаврова, Н.В. Каледина. - М.: Гемини, 2002. – 530 с.
11621
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).