Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Світ приватного у поезії Ірини Жиленко

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження образу приватного у поетиці Ірини Жиленко
1.1. Життєвий шлях Ірини Жиленко та його вплив на її поетичну творчість
1.2. Категорія приватного у творчості І. Жиленко
2. Аналіз наративу приватного у творчості Ірини Жиленко
2.1. Аналіз категорій приватного у збірці «Світло вечірнє»
2.2. Жіночність як відображення приватного у творчості І. Жиленко
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Ірина Жиленко - одна з чільних представниць покоління шістдесятників. Дебютувавши 1965 року збіркою «Соло на сольфі», вона заявила про себе на повен голос, хоча, на відміну від своїх колег-ровесників, сповідувала камерний, «аполітичний» та «асоціальний» стиль поезії. Вона стояла дещо осторонь змістових і формальних пошуків свого покоління, однак уявити поезію шістдесятих без творчості Ірини Жиленко неможливо.

Уже перші поетичні спроби авторки засвідчили, що до свого покликання вона ставиться вкрай вимогливо, не допускає легковажного поводження зі словом і поетичним образом, добре усвідомлюючи, які високі зобов'язання накладає на людину Господь, наділивши її даром слова.

Поетеса відтворює ефемерний приватний світ сучасної людини з її надскладним внутрішнім баченням, вагомим багажем інтелектуальних знань, які не полегшують існування, а примножують печаль. Завдяки цьому її поезія протистоїть зникненню і забуттю українського слова, несе радість утвердження і віру в незнищенність надії.

Ірина Жиленко - провісниця і творець нового типу поезії, у якого свої закони і виміри. Це, передусім, вихід за межі часу й простору, розмивання вузьких, нормативних меж і літературних канонів. Осягнення незбагненного відбувається у художньому світі авторки на рівні інтуїції, прозріння духу. 

Зі сторінок книг Ірини Жиленко постає привабливий, прекрасний, хоч і не зовсім спокійний приватний світ. У ньому затишно та тривожно, легко і важко, але по-іншому й бути не може, тому що земля, на якій ми живемо, зіткана з протилежних начал, вищий Господній задум для нас недоступний. Поетеса зображує свій світ ніби з середини, демонструючи невичерпні можливості «внутрішнього» зору, що не позбавлений можливості фіксувати реальні ознаки матеріальних речей. Водночас зауважена «багатоплощинність зору» дозволяє зазирнути в світ ірреальний.

Стан дослідження проблеми. Незважаючи на те, що творчість Ірини Жиленко є яскравим і самобутнім явищем періоду шістдесятництва в Україні, літературозначні дослідження її майже не торкнулися. Серед праць, які стосуються І. Жиленко, більшість є біографічними, зокрема, М. Жулинського [17], О. Никанорової [22], М. Павленко [22, 23], Г. Гордасевич [4]. Також у працях Р.Р. Галицької [3, 4], Д. Дроздовського [5], А. В. Кондратьєвої [19], Г.О. Савчук [24] досліджено особливості творчого стилю і образності поетеси. Однак проблематика особистого простору поетеси та місця у її творчості наративу приватного практично недосліджена, що і зкмовлю актуальність теми роботи.

Об’єкт дослідження – поетична творчість Ірини Жиленко.

Предмет дослідження – особливості відображення світу приватного у поетичних творах Ірини Жиленко.

Мета роботи – дослідити теоретичні засади відображення світу приватного у поетичній творчості І. Жиленко та проаналізувати наратив приватного на прикладі окремих її творів.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено наступні завдання:

 • проаналізувати життєвий шлях Ірини Жиленко та його вплив на її поетичну творчість;
 • визначити особливості прояву категорії приватного у творчості І. Жиленко;
 • проаналізувати категорії приватного у збірці «Світло вечірнє»;
 • дослідити феномен жіночності як відображення приватного у творчості І. Жиленко.

Методи дослідження. Для виконання поставлених у роботі завдань використовувалися наступні методи і прийоми дослідження: теоретичні – аналіз джерел творчості поетеси, літературознавчих праць, та емпіричні – структурно-семантичний, описовий, функціонально-стилістичний методи.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, обсяг роботи складає 35 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Антонишин С. «Не розбийте мій ліхтар». Кілька сюжетів про поезію ІриниЖиленко / Світлана Антонишин. - Київ. - 1991. - № 6. - С. 130-132.
 2. Галицька Р.Р. Зустріч ідей у творчості двох поетес // Дзвін. - 2005. - березень. - №3 (725). - С. 144-148.
 3. Галицька Р.Р. Культурологічні проблеми в поезії Ірини Жиленко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. - Серія: Літературознавство. - Вип.14. - Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2007. - С. 9-17.
 4. Гордасевич Г. Вікно відчинене у світ… Штрихи до портрета Ірини Жиленко / Галина Гордасевич. - Жовтень. - 1987. - № 6. - С. 97-109.
 5. Дроздовський Д. Поетична суб’єктність у віршах Ірини Жиленко / Дроздовський Д. // Слово і час. – 2008. – № 1. – С. 10-18.
 6. Жиленко І. Автопортрет у червоному: лірика / І. Жиленко. – К.: Радянський письменник, 1971. – 104 с.
 7. Жиленко І. Вечірка у старій винарні / І. Жиленко. – К. : Спілка письменників України, фонд «Літературна скарбниця», культурний центр «Світовид», 1994. – 104 с.
 8. Жиленко І. Вікно у сад: поезії / І. Жиленко. – К. : Вид-во ЦК ЛКСМУ «Молодь», 1978. – 120 с.
 9. Жиленко І. Дівчинка на кулі: поезії / І. Жиленко. – К. : Молодь, 1987. – 104 с.
 10. Жиленко І. Концерт для скрипки, дощу і цвіркуна...: поезії / І. Жиленко. – К.: Радянський письменник, 1979. – 116 с.
 11. Жиленко І. Останній вуличний шарманщик: вірші та поеми / І. Жиленко. – К.: Радянський письменник, 1985. – 144 с.
 12. Жиленко І. Пори року / І. Жиленко. – К. : Укр. письменник, 1999. – 136 с.
 13. Жиленко І. Соло на сольфі: поезії / І. Жиленко. – К.: Молодь, 1965. – 79 с.
 14. Жиленко І. Цвітіння сивини / І. Жиленко. – Харків : Фоліо, 2003. – 104 с.
 15. Жиленко І. Чайна церемонія: вірші, поема / І. Жиленко. – К. : Радянський письменник, 1990. – 160 с.
 16. Жиленко І. Ярмарок чудес / І. Жиленко. – К. : Радянський письменник, 1982. – 112 с.
 17. Жулинський М. Та, що молиться Богові віршами // Жиленко І. Євангеліє від ластівки: вибр. твори. – 2-е вид. – К.: Пульсари, 2006. – С. 4-30.
 18. Історія української літератури ХХ століття: у 2 кн. Кн. 2 : друга половина ХХ ст. Підручник / за ред. В. Г. Дончика. – К. : Либідь, 1998. – 456 с.
 19. Кондратьєва А. В. Необарокові тенденції в поезії Ірини Жиленко / А. В. Кондратьєва, Л. М. Кулакевич // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПДАБА, 2012. – № 6. – С. 63-65.
 20. Коцюбинська М. Вікно у сад : «Вибране» Ірини Жиленко // Коцюбинська М. Х. Мої обрії : у 2 т., т. 2. – К., 2004. – С. 219-254.
 21. Коцюбинська М. Вікно у сад: «Вибране» Ірини Жиленко // Мої обрії: У 2 т. – Т. 1. – С. 106-122.
 22. Никанорова О. Штрихи до портрета Ірини Жиленко / О. Никанорова // Поезії одвічна висота. – К., 1986. – С. 94–124.
 23. Павленко М. Про Павла Тичину, Надію Суровцову, Василя Симоненка, Василя Стуса, Ірину Жиленко / М. Павленко. - К.: Грані-Т, 2009. - 120 с.
 24. Павленко М. Чотири стихії буття Ірини Жиленко / М. Павленко // Дивослово. – 2011. – № 7. – С. 41-44.
 25. Савчук Г.О. Сонце, радість і щастя в поетичному світі збірки І. Жиленко «Соло на сольфі» / Г.О. Савчук // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1014. Сер.: Філологія. – Вип. 65. – С. 144-147.
 26. Таран Л. Кристалізація ідеалу. Розвиток морально-етичної проблематики у творчості Ірини Жиленко /Людмила Таран. - Вітчизна. - 1984. - № 6. - С. 192-196.
 27. Чистяк Д. Світло незахідне Ірини Жиленко / Д. Чистяк // Слово Просвіти. - 2011. - Ч. 14. - № 6. – С. 4.
10966
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).