Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Світоглядна позиція диякона А. Кураєва

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади аналізу позиції А. Кураєва щодо національно-релігійних проблем
1.1. Проблематика співвідношення національно-релігійних питань у виступах А. Кураєва
1.2. А. Кураєв про Україну і Малоросію
2. Світоглядні засади історії релігії і православ’я А. Кураєва
2.1. Аналіз ролі церковної інквізиції за А. Кураєвим
2.2. Характеристика і аналіз офіційних висловлювань А. Кураєва на адресу Української православної церкви Київського патріархату
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Андрій В'ячеславович Кураєв – російський громадський і церковний діяч, письменник, місіонер. Протодиякон Російської православної церкви Московського патріархату, професор Московської духовної семінарії. Старший науковий співробітник катедри філософії релігії та релігієзнавства філософського факультету МДУ, клірик храму архангела Михайла в Тропарьові. А. Кураєв – автор кількох десятків книг, серед яких – богословський аналіз «Майстра і Маргарити» Булгакова, «Гаррі Поттер в Церкві: між анатемою та усмішкою».

Як вважає Антуан Аржаковський «Отець-диякон Андрій Кураєв представляє ту гілку в Російській Церкві, яка розуміє, що настав час, щоб католики і православні разом працювали для євангелізації суспільства, яке після панування комуністичного режиму здебільшого секуляризоване. А тим, які прийняли хрещення, бракує відповідних знань релігії та традиції, до якої вони належать. Тому потрібно працювати разом, щоб нести благу вість сучасній європейській спільноті».

Творчість і діяльність Андрія Кураєва викликають різні оцінки: від нагород за місіонерську діяльність і зусилля в справі єднання, солідарності та терпимості до звинувачення в розпалюванні міжетнічних і міжрелігійних конфліктів і негативних оцінок з боку представників як православ'я, так і інших конфесій, однак слід відмітити, що його позиція щодо національно-історичних проблем викликає різку критику у переважної більшості соціуму. У цьому контексті позиція диякона Кураєва зрозуміла: він – громадянин пост-імперської держави, що ностальгує за «великим минулим», і постімперської Церкви, яка гордиться тим, що при розвалі імперії змогла зберегти свою структуру. Тільки ось цікаво – невже між владивостокцями, казанцями, грозненцями, москвичами, пітерцями і білгородцями, наприклад, більше загального, ніж між львів’янами і луганцями? Чому в Росії одна державна мова і одна політична нація – «росіяни», а в Україні, на думку Кураєва, – «це рішуче неможливо».

Злободенність і гострота в котрий раз піднятих А. Кураєвим проблем та його нестандартних поглядів на можливість і шляхи їх розв’язання, і зумовлюють актуальність теми дослідження.

Мета роботи передбачає різносторонній аналіз філософської, релігійної та історичної позиції А. Кураєва, визначення достовірності і актуальності його творів та висловлювань.

Об’єкт дослідження – публічні виступи протодиякона РПЦ Андрія Кураєва у різних засобах мас-медіа.

Предмет дослідження – світоглядні засади сприйняття і осмислення А. Кураєвим ключових релігійних та історико-соціальних проблем.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети роботи необхідно визначити ряд її завдань:

 • проаналізувати проблематику співвідношення національно-релігійних питань у виступах А. Кураєва;
 • дати характеристику позиції А. Кураєва щодо України як Малоросії;
 • провести аналіз ролі церковної інквізиції за А. Кураєвим;
 • охарактеризувати і проаналізувати офіційні висловлювання А. Кураєва на адресу Української православної церкви Київського патріархату.

Методологічна база виконання дослідження передбачає застосування ряду методів, зокрема, аналітичного (аналіз виступів, лекцій, підручника А. Кураєва), синтетичного (формулювання узагальнень), компаративного (порівняння з сучасною загальноприйнятою культурно-науковою парадигмою), сукупності історичних методів (для складання уявлення про достовірність використовуваних А. Кураєвим фактів) та інших.

Структура роботи зумовлена її метою і завданнями, і передбачає вступ, два розділи, висновки і список використаних джерел, при цьому загальний обсяг роботи склав 37 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Академічне релігієзнавство України: історія і сьогодення: колект. моногр.: до п'ятнадцятиріччя від-ня релігієзнавства Ін-ту філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України / А. Колодний, Л. Филипович, В. Шевченко, В. Климов, М. Бабій, П. Павленко, О. Саган, О. Недавня, П. Яроцький, В. Титаренко, Т. Хазир-Огли; Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філос. ім. Г.С.Сковороди НАНУ. – К., 2006. – 244 с.
 2. Великая Отечественная война: чудо и сказки // Андрей Кураев, диакон. Церковь в мире людей. – М.: Сретенский монастырь, 2007. – 680 с.
 3. Візантійський фарс.Підсумком діяльності Патріарха Кирила в 2009 році стало безповоротне зрощення бізнесів – "церкви" і "держави" – http://www.christusimperat.org/uk/№ode/23057.
 4. Волков К. Диакон Андрей Кураев: «Атеизм как таковой – это просто отрицание чужой святыни» // Итоги. – 25 ноября 2005 г. – С. 9-11.
 5. Диакон Андрей Кураев. Дары и анафемы. Что принесло христианство в мир. Размышления на пороге тысячелетия / Диакон Андрей Кураев. М.: Изд-во Моск. Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2001. – 444 с.
 6. Історіософія релігії як знання історичної природи релігії / Б. Лобовик // Укр. релігієзнавство. – 2005. – № 1. – С. 4-6.
 7. Колимагін Б. Пасха і вогонь. Багато віруючих сумніваються, чи можуть чуда здійснюватися «за розкладом», нехай і богослужебним // Щоденний журнал". – 22 квітня 2009 р. – С. 13-14.
 8. Кураев А. Влияние массовой культуры на сознание молодежи // Вісн. прес-служби Укр. Правосл. церкви. – 2004. – Вип. 34. – С. 24-28. 12.
 9. Кураев А. Вызов екуменизма // Сборник материалов международной конференции в Москве.  – Т. 4. – М., 1998. – С. 210-218.
 10. Кураев А. Курс лекций. – М.: Изд-во Моск. Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2009. – 322 с.
 11. Кураев А. О нашем поражении // Сборник материалов международной конференции в Москве. – Т. 4. – М., 1998. – С. 219-226.
 12. Кураев А. Почему православные такие? – М.: Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2006. – 523 с.
 13. Кураев А. Сатанизм для интеллигенции // Сборник материалов международной конференции в Москве. – Т. 2. – М., 1997. – С. 335-356.
 14. Кураев А. Экуменический вызов и православный ответ // Преподобный Иустин (Попович). Православная Церковь и экуменизм. – Москва: Паломник, 2006. – С. 3-21.
 15. Релігієзнавство: Навч. посіб. / В.І. Смолінський, М.Д. Попович; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. Каф. філос. та культурології. – Кам'янець-Поділ.: Аксіома, 2005. – 371 с.
 16. Релігієзнавство: Навч. посіб. / М.Ф. Юрій. – К.: Дакор, 2006. – 406 с.
 17. Релігійна самоідентифікація в сучасному суспільстві (соціологічний аспект) / А. Арістова // Укр. релігієзнавство. – 2005. – № 1. – С. 79-86.
 18. РПЦ – рупор Кремля – http://www.christusimperat.org/uk/№ode/1561.
 19. Софійна тема у світовій та вітчизняній духовності / Є. Харьковщенко // Укр. релігієзнавство. – 2004. – № 1. – С. 86-95.
 20. Сухенко В. Диякон Андрій Кураєв: «Українського народу не існує» // Погляд Дніпропетровська. – 25 червня 2008 р. – № 6. – С. 2.
 21. Сухенко В. Представник РПЦ МП – украинского народа не было, нет и быть не может. – http://www.uaorthodox.i№fo/ua/catalog/Publikatsiyi/Fakti_i_ kome№tari/Diyako№_A№driy_Kurayev__Ukrayi№skogo_№arodu_№e_is№uye_.html
 22. Україна чи Малоросія: історична довідка для протод. Андрія Кураєва – http://odigitrya.at.ua/№ews/ukraji№a_chi_malorosija_istorich№a_dovidka_dlja_protod_a№drija_kuraeva/2010-11-15-655
3205
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).