Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

SWOT-аналіз Шпанівського цукрозаводу

Предмет: 
Тип роботи: 
Розрахунково-графічна робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Загальна характеристика Шпанівського цукрозаводу
2. Аналіз зовнішнього середовища ВАТ «Шпанівцукор»
2.1. Аналіз макросередовища
2.2. Аналіз безпосереднього оточення підприємства
2.2.1. Аналіз споживачів
2.2.2. Аналіз постачальників
2.2.3. Аналіз конкурентів
3. Аналіз внутрішнього середовища ВАТ «Шпанівцукор»
3.1. Аналіз використання потенціалу підприємства
3.1.1. Організація управління
3.1.2. Маркетинг
3.1.3. Технологія
3.1.4. Персонал підприємства
3.1.5. Організаційна культура, місія та імідж
3.2. Визначення сильних і слабких сторін підприємства
4. Складання матриці SWOT
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сучасна ситуація в економіці України потребує розвитку таких кардинальних взаємопов’язаних проблем, як вихід з кризи, перехід до ринкових форм та методів господарювання. Вирішення цих проблем пов’язане із ефективним залученням і використанням значних матеріальних, людських та фінансових ресурсів на національному, регіональному та локальному рівні.

Формування соціально орієнтованої економіки вимагає вирішення стратегічного завдання створення в Україні потужної харчової промисловості для забезпечення нормальної життєдіяльності її населення, відновлення і збереження його здоров’я, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції і збільшення її експорту. 

За кількістю зайнятих та за обсягом валової продукції харчова промисловість належить до найбільш важливіших галузей господарства більшості країн світу, в тому числі і України.

Об’єктом дослідження виступає цукрова галузь харчової промисловості, зокрема сдне з шести підприємств Рівненської області – дочірнє підприємство «Гоща-цукор» закритого акціонерного товариства «Агропром».

Продукція цукрової промисловості – це продукція постійного попиту як населення, так і підприємств інших галузей харчової промисловості (спиртової,кондитерської тощо), для яких цукор є сировиною.

Цукрова галузь промисловості України - потенційна пріоритетна галузь нашої країни, розвиток якої спроможний відродити економіку, відкинути іноземні виробництва з національного ринку і забезпечити належний рівень життя українського народу. Саме тому метою виконання даної курсової роботи є здійснення характеристики цукрової промисловості, визначення територіальної структури на території України та на обласному рівні, аналіз стану на державному та обласних рівнях, кількісна та якісна оцінка показників даної галузі на 2014-2015 роки, дослідження сильних і слабких сторін підприємства, виявлення його можливостей і загроз в макро-, мікро- і внутрішньому середовищі.

Інформаційною базою роботи є наукова, довідкова, статистична ін-формація, бухгалтерські звітності діяльності підприємства, статті, здійснені спостереження.

 

Список використаних джерел: 
  1. Кіндратська Г.І. Основи стратегічного менеджменту. – Лівів, 2000.
  2. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. – К., 2000.
  3. Риків В, Гріфін , Яцура В. Очнови менеджменту. – Львів, 2001.
  4. Фатхудинов Р.А. Стратегический менеджмент. – К., 2001
10782
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.