Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Система менеджменту у ЗАТ „Хелс"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Найголовнішою складовою успіху економічного розвитку країн є використання менеджменту, тобто науково обґрунтованої та якісного побудованої системи управління організацією. Менеджмент виступає як результативний засіб формування ринкових стратегій, залучення інвестицій, здійснення нововведень, оптимізації співвідношення попиту та пропозиції тощо.
На сьогоднішній день для розвитку національної економіки України використання надбань вітчизняного та зарубіжного менеджменту дасть змогу підприємцям та управлінцям забезпечити зростання ефективності діяльності організацій, підвищити якість інституційних та структурних змін, сприяти формуванню гнучкості шляхом нарощення здатності до адаптивності в умовах жорсткої конкуренції.
Для того, щоб краще закріпити знання з менеджменту нам необхідно розглянути вплив макроекономічних та мікроекономічних чинників на побудову системи управління організацією та її господарську діяльність, а також враховуючи їх вплив, спроектувати діяльність організації.
Отже, об'єктом нашого дослідження є закрите акціонерне товариство „Хелс".
Предметом дослідження - принципи, методи, функції та процеси, які відбуваються в даній організації.
Мета курсової роботи - розробити систему менеджменту у закритому акціонерному товаристві „Хелс".
Для цього нам слід виконати наступні завдання:
-закріпити теоретичні знання з менеджменту;
-охарактеризувати принципи, методи і функції у закритому акціонерному товаристві „Хелс";
-проектувати комунікації в організації;
-розробити механізм прийняття управлінських рішень та пропозиції щодовдосконалення керівництва;
- визначити формальні та неформальні групи.
 
 
1. Загальна характеристика закритого акціонерного товариства «Хелс»
 
Акціонерним визнається товариство, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.
Акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій.
До акціонерних товариств належать: відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах; закрите акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі.
Закрите акціонерне товариство може бути реорганізовано у відкрите шляхом реєстрації його акцій у порядку, передбаченому законодавством про цінні папери і фондову біржу, і внесенням змін до статуту товариства. 
Закрите акціонерне товариство „ХЕЛС" було засноване 30 червня 1999 року. Свою господарську діяльність розпочало 02 серпня 1999 року. Закрите акціонерне товариство „Хелс" є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банку. Знаходиться та має юридичну адресу закрите акціонерне товариство „ХЕЛС" м. Луцьк вул. Карбишева 1. Протягом всього часу існування закрите акціонерне товариство „ХЕЛС" планомірно своїми силами проводиться відновлювальні ремонти і підготовка до виробництва території, виробничих та адміністративно - побутових приміщень минулого цеха взуттєвих картонів ВАТ „Синтетика". Виробничі площі на підприємстві використовуються раціонально. Робота підприємства організована в неперервному циклі виробництва. У виробництві використовуються основні виробничі фонди - італійська лінія по виробництву взуттєвих картонів „SICOBER" та дві аналогічні лінії „ІК-3". Середньомісячний об'єм випущеної продукції складає 120 тис.кв.м.
На даний час виробничі площі підприємства завантажені неповністю, лише на 31%. В свою чергу виробничі потужності також завантажені неповністю і складає лише 36%.
З моменту створення та до теперішнього часу діяльність підприємства можна назвати успішною. Завдяки кваліфікованій команді управління підприємству вдалось за рік роботи не тільки окупити вкладений капітал на придбання облаштування, а й одержати додатковий чистий дохід. Об'єм виробництва за рік збільшився в три рази порівнюючи з об'ємом виробництва на підприємстві ВАТ „Синтетика", існуючого раніше до моменту утворення закритого акціонерного товариства „ХЕЛС". На сьогоднішній день закрите акціонерне товариство „ХЕЛС" виробляє взуттєвий картон і формовані задки для взуття. Виробляється близько шістнадцяти найменувань взуттєвих картонів. Всі вироби відрізняються високою якістю і відповідає всім вітчизняним та європейським стандартам на дані види продукції.
Закрите акціонерне товариство „ХЕЛС" - єдине підприємство в Україні виробляючим взуттєві картони. Це є компанія яка займає в Україні позицію близьку до монопольної. Перевагою підприємства є наближеність до ринку збуту, можливості нарощування виробництва без суттєвого збільшення об'єму основних фондів. Серед конкурентних зарубіжних підприємств - експортером з таким самим видом діяльності, „ХЕЛС" є найбільш динамічно розвиваючим підприємством, яке має максимальний темп росту об'ємів продажу і кількості випускаючої продукції.
За весь період існування Закрите акціонерне товариство „Хелс" пройшло такі етапи життєвого циклу:
-з 1999 по 2000 товариство перебувало на етапі народження. В ці рокивідбувається проникнення на ринок, підприємству вдалось за рік роботи нетільки окупити вкладений капітал на придбання облаштування, а й одержатидодатковий чистий дохід.
-з 2000 по 2004 товариство перебуває на етапі дитинства. Протягом цьогоперіоду розширюються функції товариства, здійснюється закріплення на ринку.- з 2004 і до сьогодні товариство перебуває на етапі юності. До теперішньогочасу діяльність підприємства можна назвати успішною. Це єдине підприємствов Україні виробляючим взуттєві картони. Це є компанія яка займає в Україніпозицію близьку до монопольної.
 
 
2. Формування функцій менеджменту у закритого акціонерного товариства „Хелс"
 
2.1 Планування діяльності
 
Основними видами товарів є комплектуючі до взуття (взуттєвий картон, задники формовані), матерiали для виробництва комплектуючих до взуття (латекс, клей, фарбники). На даний час ринком збуту взуттєвого картону та деталей взуття iз картону є Україна. У зв'язку з поліпшенням якості та асортименту продукції, на пiдприємствi
Фото Капча