Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Система соціального страхування СРСР

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП

 1. Виникнення і розвиток системи соціального страхування у СРСР
 2. Соціальне страхування у передвоєнний період
 3. Особливості страхової системи в СРСР у післявоєнні роки

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вступ: 

Соціальна тематика в історичних дослідженнях набуває науково-теоретичного і практичного значення, прикладним виявленням якої є зосередження уваги істориків на проблемах повсякденного життя різних суспільних груп. Актуальність наукового дослідження історичних етапів формування сиссетми соціального страхування в СРСР зумовлена двома основними факторами: новизною теми та вагомістю соціального аспекту. Важливо з’ясувати історичний досвід вирішення соціальних питань у республіках, які зазнали руйнівних наслідків воєн, революцій та більшовицьких експериментів, що дасть змогу уникнути аналогічних проблем і помилок у майбутньому.

Радянська історична наука не досліджувала проблеми функціонування системи соціального забезпечення, а пріоритетні для неї соціально-класові відносини розглядала в контексті більшовицької теорії класової боротьби, радянського способу життя, захисту найманої робочої сили.

У 90-х рр. історіографія поповнилася низкою праць з історії кооперативного руху, автори яких виокремлювали соціальні функції кооперації по захисту економічних інтересів дрібних товаровиробників. Інститут соціального забезпечення залишився поза увагою істориків та соціологів, хоча тема вирізнялася повсякденним соціологічним дискурсом, тому що йшлося про умови життя великих груп людей.

Організаційні форми соціального забезпечення існували в Росії до революції, засновниками яких були окремі особи або громадські об’єднання. Тоді існувало дві форми: приватна філантропія та соціальне страхування, запроваджене Державною думою у 1912 р., але набуло поширення у 1914 р.

Принципи обов’язковості та прозора структура страхування (лікарняні та загальноміські каси) забезпечували ефективність її діяльності,хоча кількість застрахованих найманих робітників була мізерною (три на сотню), а витрати на медичну допомогу, забезпечення на випадок смерті годувальника, утримання безробітних, професійне захворювання не передбачалися.

Після Жовтневої революції, 23 березня 1918 року над страхуванням був встановлений державний контроль. Акціонерне страхування поєднувалося з радянським, особисте здійснювалося в ощадкасі. З остаточним витисненням не-комуністів від влади, 28 листопада 1918 р. утворився монополіст у страхуванні - Держстрах (з 1921 р.). Держстраху була надана значна господарська самостійність у 1922 р., і із цього часу починається історія Держстраху як єдиної ланки соціального страхування.

 

Список використаних джерел: 
 1. Акимов В. Российское страхование: история и современность // Банки и страхование. Ценные бумаги. - 1996. -  №12.- С.26-27.
 2. Андреев B. C. Право социального обеспечения в СССР. - М.: Профиздат, 1974. - 336 с.
 3. Басаков М. И. Страховое дело в вопросах и ответах // уч. пособие для студентов экономических вузов и колледжей. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999.- 576 с.
 4. Государственное страхование в СССР / под ред. Л. А. Мотылева. - М.: Финансы и статистика,1987. - 565 с.
 5. Захаров М. Л. Труд и социальное обеспечение в СССР: Правовые вопросы // Правовые проблемы регулирования труда в свете решений XXV съезда КПСС. - М., 1977. - 280 с.
 6. Коломин Е. Вглядываясь в историю страхового дела // Бизнес и страхование.- 1997. - №8. - С.32-42.
 7. Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР. - М.: Дело, 1986. - 672 с.
 8. Мусин В. А. М. Я. Шиминова. Государственное страхование в СССР (правовые вопросы). - М.: Наука, 1987. - 220 с.
 9. Резник В.М. О становлении и развитии страхового рынка России // Финансы.- 1996.- №9. - С.23-25.
 10. Социальное обеспечение и страхование в СССР: Сб. официальных документов с комментариями, - М.: Страхование, 1972. - 690 с.
 11. Социальное страхование в СССР: Сборник официальных материалов / сост. Г. С. Симоненко. - М.: Профиздат, 1971. - 744 с.
 12. Хохлов Е.Б. Очерки истории правового регулирования труда в России. СПб: Питер, 2002. – 204 с.
 13. Шахов В. В. Страхование: Учебник для вузов. - М: Страховой полис, ЮНИТИ, 1997.- 311 с.
1568
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).