Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Система соціальної роботи з сім'єю

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Типи та динаміки (життєвий цикл) сімейних взаємостосунків
 2. Зміст соціальної роботи з сім’єю: поняття, мета, завдання
 3. Основні причини та наслідки виникнення девіантної поведінки в дітей та підлітків
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
 1. Батіщева Г. О., Зайцева 3. Г. Робота соціальних служб для молоді з молодою сім'єю. Методичні рекомендації. - К.:А.Л.Д., 1996. – 188 с.
 2. Евдокимова В. В. Технологии психолого-педагогического обеспечения социальной работы с семьей. – М.: Экслибрис. - 215 с.
 3. Запобігання відхиленням у поведінці школярів / За ред. Б.С. Кобзаря, Е.І. Петухова. - К.: Вища школа, 1992. - 143 с.
 4. Комплексные методики активизации социальной работы с семьей: Науч.-метод. пособие / Меновщиков В.Ю., Агрест Г.А., Вершинин А.Т., Трунов Д.Г.. - М., 2001. - 159 с. 
 5. Лодкина Т.В. Семейный социальный педагог: теория и практика / Моск. гос. открытый пед. ун-т, Волог. гос. пед. ун-т. - М.; Вологда: Русь, 1997. - 141 с.
 6. Молода сім’я XXI ст: тенденції, проблеми і перспективи розвитку: Матер. міжрегіон. наук.-практ. конф. - Київ: НОЦ "Центр соц.-психол. допомоги дітям, підліткам і молодежи", 2004. - 124 с. 
 7. Пихтіна Н. П. Профілактика та соціально-педагогічна робота з дітьми девіантної поведінки: Навчальна програма для спец. "Соціальна педагогіка та практична психологія" / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. - 42 с.
 8. Семигіна Т. В., Мигович І. І., Григ І. М., Кабаченко Н. В., Савчук О. М. Теорії і методи соціальної роботи. - К. : Академвидав, 2005. - 328 с. 
 9. Торохтий В.С. Основы психолого-педагогического обеспечения социальной работы с семьей: Учеб. пособие для студентов социал. фак. и вузов / Моск. гос. социал. ун-т и др. - М., 2000. - Ч.1. - 238 с.
 10. Тюптя Л. Т., Іванова І. Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 574 с.
3046
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).