Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Система заходів боротьби з хворобами кукурудзи

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Система заходів боротьби з хворобами кукурудзи
 
Ця система включає виведення і районування стійких проти хвороб сортів і гібридів: оздоровлення насіння; боротьбу з хворобами в період вегетації рослин; вирощування непошкодженого, доброякісного врожаю і запобігання його втратам під час зберігання, а також карантинні заходи.
Створення і районування стійких проти хвороб гібридів і сортів кукурудзи
Найбільш радикальним і економічно ефективним методом боротьби з хворобами кукурудзи є створення стійких протії цих гібридів і сортів. Однак здійснити його дуже важко, оскільки кукурудза має гетерозиготність, що ускладнює закріплення ознак у потомстві рослин нових сортів. Трудність полягає і в тому, що більшість патогенів є напівсапрофітами і не мас вузької спеціалізації.
Є багато хвороб кукурудзи, що виникають в різні періоди вегетації рослин. Ступінь розвитку деяких з них залежить від екологічних умов певної зони. Тому селекційні роботи треба спрямовувати на створення таких гібридів і сортів кукурудзи, які б мали групову стійкість проти найшкідливіших для певної еколого-географічної зони хвороб.
У районах з високою вологістю ґрунту і недостатнім його прогріванням насамперед треба створювати сорти з підвищеною стійкістю проти пліснявіння насіння і хвороб сходів. В умовах надмірної вологості ґрунту в період достигання і збирання кукурудзи важливою є селекція на стійкість протії хвороб качанів, особливо таких, у боротьбі з якими малоефективні інші методи боротьби. Досвід деяких зарубіжних і вітчизняних вчених показав, що селекцією можна підвищити стійкість кукурудзи навіть проти таких хвороб, як бактеріальне в'янення, пухирчаста сажка та ін.
Великого успіху досягнуто в останні роки у створенні гібридів кукурудзи, стійких проти хвороб. Такі з них, як ВІР 42МВ, Дніпровський 247МВ, Дніпровський 320МВ, Київський 8. Буковинський З ГВ ранній та інші, в умовах України менше уражуються фузаріозом, нігроспорозом, пухирчастою сажкою і пліснявінням, ніж інші гібриди й сорти. Проте слід пам'ятати, що стійкість добре проявляється в першому поколінні, а в наступних помітно зменшується.
Правильній оцінці на стійкість проти хвороб нових гібридів і сортів кукурудзи, як і інших культур. сприяє робота Держкомісії по сортовипробуванню сільськогосподарських культур, яку провадять через сортодільниці у різних зонах країни.
Агротехнічні заходи оздоровлення кукурудзи від хвороб
У боротьбі з хворобами кукурудзи важливе значення мають агротехнічні заходи, спрямовані на різке зменшення резервацій інфекції і підвищення стійкості рослин проти хвороб. До них належать дотримання правильних сівозмін, строків сівби та ін.
Правильна сівозміна. Часте вирощування кукурудзи на одному і тому самому полі і тим більше монокультура її призводять до нагромадження в ґрунті збудників сажкових хвороб, гельмінтоспоріозу, диплодіозу та ін. Правильне чергування культур у сівозміні сприяє зменшенню інфекції багатьох хвороб, оскільки частина збудників гине, не знайшовши рослини-живителя, а деякі відмирають у зв’язку з появою іншої мікрофлори в ризосфері рослин.
Для біологічного очищення ґрунту від багатьох збудників хвороб звичайно досить не висівати кукурудзу протягом двох-трьох років. При сильному розвитку таких хвороб, як порошиста (летуча) сажка і ризоктоніоз. повторно вирощувати кукурудзу на
тому самому полі можна через 4-5 років. Поля в сівозміні розміщують так. щоб посів кукурудзи поточного року не був поряд з посівом її минулого року. Це зменшує поширення інфекції хвороб на нові посіви кукурудзи. Не слід також розміщувати посіви проса і могару поблизу посівів кукурудзи, оскільки це може призвести до посилення розвитку бактеріозу на качанах внаслідок пошкодження їх хлібними клопами.
В степових і деяких інших зонах України можна висівати кукурудзу по кукурудзі на товарне зерно і силос, але при цьому необхідно здійснювати ряд додаткових заходів боротьби з хворобами та шкідниками.
Строки сівби і глибина загортання насіння
Велике значення для підвищення стійкості кукурудзи проти хвороб має сівба насіння в оптимальні строки, коли температура ґрунту досягає 9-12°С. Рання сівба кукурудзи при нижчій температурі призводить до посилення ураженості насіння пліснявінням, стебловими і кореневими гнилями, а пізня – до посилення розвитку пухирчастої і порошистої сажок і більшої сприйнятливості рослин до нігроспорозу, а також до пліснявіння качанів у полі і під час зберігання.
Ефективним заходом боротьби з пліснявінням насіння і проростків є правильна глибина загортання насіння. Для степової і лісостепової зон кукурудзу звичайно рекомендується висівати на глибину 8 см, у більш зволожених зонах на важких за механічним складом ґрунтах – 4-5 см, на легких – 6-8 см. При встановленні глибини загортання насіння треба також враховувати зволоженість орного шару ґрунту.
В районах недостатнього зволоження після сівби кукурудзи рекомендується провадити коткування, що поліпшує умови проростання насіння, зменшує його пліснявіння і ураженість стебловими й кореневими гнилями.
Правильний і своєчасний догляд за рослинами під час вегетації. Для одержання високих врожаїв кукурудзи велике значення має добра забезпеченість рослин водою протягом всього періоду вегетації. Тому у лісостеповій і степовій зонах всі агротехнічні заходи мають бути спрямовані на нагромадження і збереження води у ґрунті. Тут для поліпшення повітряного і водного режимів, а також знищення бур’янів провадять ранньовесняне боронування зябу і дві передпосівні культивації. Корисне також досходове і післясходове боронування, 2-3 поперечні і поздовжні культивації та інші заходи, що забезпечують кращий розвиток рослин і підвищують їхню стійкість проти хвороб. Знищення бур’янів як у. посівах кукурудзи, так і біля них
Фото Капча