Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Система заходів боротьби з хворобами кукурудзи

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Система заходів боротьби з хворобами кукурудзи
 
Ця система включає виведення і районування стійких проти хвороб сортів і гібридів: оздоровлення насіння; боротьбу з хворобами в період вегетації рослин; вирощування непошкодженого, доброякісного врожаю і запобігання його втратам під час зберігання, а також карантинні заходи.
Створення і районування стійких проти хвороб гібридів і сортів кукурудзи
Найбільш радикальним і економічно ефективним методом боротьби з хворобами кукурудзи є створення стійких протії цих гібридів і сортів. Однак здійснити його дуже важко, оскільки кукурудза має гетерозиготність, що ускладнює закріплення ознак у потомстві рослин нових сортів. Трудність полягає і в тому, що більшість патогенів є напівсапрофітами і не мас вузької спеціалізації.
Є багато хвороб кукурудзи, що виникають в різні періоди вегетації рослин. Ступінь розвитку деяких з них залежить від екологічних умов певної зони. Тому селекційні роботи треба спрямовувати на створення таких гібридів і сортів кукурудзи, які б мали групову стійкість проти найшкідливіших для певної еколого-географічної зони хвороб.
У районах з високою вологістю ґрунту і недостатнім його прогріванням насамперед треба створювати сорти з підвищеною стійкістю проти пліснявіння насіння і хвороб сходів. В умовах надмірної вологості ґрунту в період достигання і збирання кукурудзи важливою є селекція на стійкість протії хвороб качанів, особливо таких, у боротьбі з якими малоефективні інші методи боротьби. Досвід деяких зарубіжних і вітчизняних вчених показав, що селекцією можна підвищити стійкість кукурудзи навіть проти таких хвороб, як бактеріальне в'янення, пухирчаста сажка та ін.
Великого успіху досягнуто в останні роки у створенні гібридів кукурудзи, стійких проти хвороб. Такі з них, як ВІР 42МВ, Дніпровський 247МВ, Дніпровський 320МВ, Київський 8. Буковинський З ГВ ранній та інші, в умовах України менше уражуються фузаріозом, нігроспорозом, пухирчастою сажкою і пліснявінням, ніж інші гібриди й сорти. Проте слід пам'ятати, що стійкість добре проявляється в першому поколінні, а в наступних помітно зменшується.
Правильній оцінці на стійкість проти хвороб нових гібридів і сортів кукурудзи, як і інших культур. сприяє робота Держкомісії по сортовипробуванню сільськогосподарських культур, яку провадять через сортодільниці у різних зонах країни.
Агротехнічні заходи оздоровлення кукурудзи від хвороб
У боротьбі з хворобами кукурудзи важливе значення мають агротехнічні заходи, спрямовані на різке зменшення резервацій інфекції і підвищення стійкості рослин проти хвороб. До них належать дотримання правильних сівозмін, строків сівби та ін.
Правильна сівозміна. Часте вирощування кукурудзи на одному і тому самому полі і тим більше монокультура її призводять до нагромадження в ґрунті збудників сажкових хвороб, гельмінтоспоріозу, диплодіозу та ін. Правильне чергування культур у сівозміні сприяє зменшенню інфекції багатьох хвороб, оскільки частина збудників гине, не знайшовши рослини-живителя, а деякі відмирають у зв’язку з появою іншої мікрофлори в ризосфері рослин.
Для біологічного очищення ґрунту від багатьох збудників хвороб звичайно досить не висівати кукурудзу протягом двох-трьох років. При сильному розвитку таких хвороб, як порошиста (летуча) сажка і ризоктоніоз. повторно вирощувати кукурудзу на
тому самому полі можна через 4-5 років. Поля в сівозміні розміщують так. щоб посів кукурудзи поточного року не був поряд з посівом її минулого року. Це зменшує поширення інфекції хвороб на нові посіви кукурудзи. Не слід також розміщувати посіви проса і могару поблизу посівів кукурудзи, оскільки це може призвести до посилення розвитку бактеріозу на качанах внаслідок пошкодження їх хлібними клопами.
В степових і деяких інших зонах України можна висівати кукурудзу по кукурудзі на товарне зерно і силос, але при цьому необхідно здійснювати ряд додаткових заходів боротьби з хворобами та шкідниками.
Строки сівби і глибина загортання насіння
Велике значення для підвищення стійкості кукурудзи проти хвороб має сівба насіння в оптимальні строки, коли температура ґрунту досягає 9-12°С. Рання сівба кукурудзи при нижчій температурі призводить до посилення ураженості насіння пліснявінням, стебловими і кореневими гнилями, а пізня – до посилення розвитку пухирчастої і порошистої сажок і більшої сприйнятливості рослин до нігроспорозу, а також до пліснявіння качанів у полі і під час зберігання.
Ефективним заходом боротьби з пліснявінням насіння і проростків є правильна глибина загортання насіння. Для степової і лісостепової зон кукурудзу звичайно рекомендується висівати на глибину 8 см, у більш зволожених зонах на важких за механічним складом ґрунтах – 4-5 см, на легких – 6-8 см. При встановленні глибини загортання насіння треба також враховувати зволоженість орного шару ґрунту.
В районах недостатнього зволоження після сівби кукурудзи рекомендується провадити коткування, що поліпшує умови проростання насіння, зменшує його пліснявіння і ураженість стебловими й кореневими гнилями.
Правильний і своєчасний догляд за рослинами під час вегетації. Для одержання високих врожаїв кукурудзи велике значення має добра забезпеченість рослин водою протягом всього періоду вегетації. Тому у лісостеповій і степовій зонах всі агротехнічні заходи мають бути спрямовані на нагромадження і збереження води у ґрунті. Тут для поліпшення повітряного і водного режимів, а також знищення бур’янів провадять ранньовесняне боронування зябу і дві передпосівні культивації. Корисне також досходове і післясходове боронування, 2-3 поперечні і поздовжні культивації та інші заходи, що забезпечують кращий розвиток рослин і підвищують їхню стійкість проти хвороб. Знищення бур’янів як у. посівах кукурудзи, так і біля них дав можливість зменшити розвиток бактеріозу качанів, іржі та інших хвороб.
Вологість ґрунту в зоні розміщення коріння не повинна зменшуватись на легких ґрунтах до 70%, а на важких – до 60% від повної польової вологоємкості.
Рівномірне забезпечення водою кукурудзи при зрошенні зменшує ураженість збудниками пухирчастої сажки, стеблової гнилі, біллю качанів і майже повністю звільняє посіви від порошистої сажки.
Знищення бур’янів і добра аерація ґрунту дають можливість послабити розвиток фузаріозу, стеблових, кореневих гнилей, бактеріозу качанів, іржі, вірусних і інших хвороб.
Під час догляду за посівами кукурудзи слід старанно оглядати рослини і виявляти малопоширені, а також карантинні хвороби.
Уражені малопоширеними хворобами рослини видаляють з корінням і знищують.
Своєчасне збирання врожаю. Збирання кукурудзи не можна розтягувати на тривалий час. Внаслідок запізнення із збиранням, особливо в роки з дощовою осінню, посилюється ураження качанів нігроспорозом, фузаріозом та іншими грибними хворобами. Не можна допускати і передчасного збирання насінної кукурудзи, бо недорозвинуті зернівки під час зберігання більше уражуються плісеневими грибами і втрачають схожість. Іноді допускається збирання на зерно з товарних посівів неповністю достиглих качанів, які треба негайно сушити і довести до кондиційної вологості.
Видалення з поля кукурудзяних решток з наступною зяблевою оранкою кукурудзянища. Рослинні рештки звичайно є джерелом інфекції багатьох захворювань кукурудзи. Тому видалення їх з поля і знищення є обов’язковим заходом боротьби з хворобами.
Під час зяблевої оранки кукурудзяного поля приорюються рештки рослин, яких не вдалося прибрати з поля, і створюються умови для швидкого перегнивання їх.
Удобрення. Внесення під кукурудзу органічних і мінеральних добрив звичайно забезпечує кращий розвиток рослин і вони стають більш стійкими проти багатьох захворювань. На півдні України мікродобрива (сірчанокислий цинк і сірчанокислий марганець) в ряді випадків сприяють зменшенню розвитку пухирчастої сажки в 1,5-2 рази. Однак внесення добрив треба завжди узгоджувати з агрохімічними показниками ґрунту, кліматичними умовами і сортом рослин. Без цього підвищення стійкості рослин проти хвороб неможливе.
Стійкість рослин проти хвороб збільшується після вапнування кислих ґрунтів.
Знищення на кулісних посівах кукурудзи уражених сажкою рослин, збирання і знищення сажкових наростів у кулісах дає можливість ліквідувати додаткове джерело інфекції пухирчастої сажки навесні.
Заходи боротьби з хворобами кукурудзи під час збирання і зберігання
врожаю
Добір здорових качанів. Це важливий прийом, оскільки забезпечує найменше ураження качанів під час зберігання. Відібрані качани мають бути добре достиглими, нормально розвинутими і не ураженими хворобами. Вибракувані качани зберігають окремо і використовують в першу чергу для згодовування тваринам.
Доведення зібраних качанів до кондиційної вологості. Вологість качанів, закладених на зберігання, має бути не вище 16%, а зерна – 13%. За таких умов припиняється розвиток плісеневих грибів. Тому зібрані качани треба своєчасно просушити і довести до встановлених кондицій.
Правильне зберігання кукурудзяних качанів можливе при достатній вентиляції, що забезпечує нормальну вологість їх. Порушення умов зберігання призводить до швидкого розвитку плісеневих грибів і різкого погіршення якості зерна кукурудзи.
Оздоровлення насіння
Здорове, добре виповнене насіння забезпечує дружні сходи і добрий розвиток рослин.
В оздоровленні кукурудзи велике значення мають не тільки агротехнічні, а й спеціальні заходи, що застосовуються під час підготовки насіння до сівби.
Підготовка насіння до сівби. На кукурудзообробних заводах провадиться ретельний відбір, сушіння і обмолочування насінних качанів, сортування, калібрування і протруєння насіння. Фітопатологічне значення калібрування полягає у видаленні хворого і недорозвинутого насіння, що в більшості має низьку схожість. Цей захід дає можливість зменшити наявність хворого насіння у 8-10 разів.
При сівбі не заводським насінням в господарствах провадять відбір качанів, їх сушіння, калібрування і протруєння. Перший відбір провадиться восени, а другий – перед обмолочуванням. З насінних партій видаляють уражені дефектні качани.
Під час обмолочування і калібрування відсівають дрібне насіння (переважно зернівки, що знаходяться на верхівці качанів), бо воно менш життєздатне і більше уражується пліснявінням у ґрунті. На дуже цінних качанах, що використовуються для розмноження насіння з верхівок вилущують на 1,5-2 см вручну.
Протруєння насіння провадять для знезараження від збудників хвороб, що можуть перебувати на поверхні його, а також від збудників пліснявіння, що є у ґрунті. Тепер у нашій країні протруєння провадиться централізовано на кукурудзообробних заводах і тільки в невеликій кількості безпосередньо в господарствах. На заводах насіння протруюють зволоженим способом – на 1 т насіння витрачають 5 л рідини, що містить 1,5 кг 80%-ного ТМТД або 70%-ного тигаму (50%-ного ТМТД з 20%-ним гамма-ізомером ГХЦГ) чи 2 кг фентіураму.
Для протруєння насіння у господарствах використовують ті самі препарати, що і при централізованому протруєнні. Можна застосовувати сухе протруєння, але кращі результати дає попереднє зволоження насіння водою (5 л на 1 г), а потім обробка препаратом.
Зволожене протруєння збільшує вологість насіння лише на 0,5% і не знижує його життєздатність.
У районах з підвищеною вологістю ґрунту під час сівби дози вищенаведених отрутохімікатів збільшують в 1,5 рази.
Протруєння насіння зволоженим і сухим способами краще провадити за 2-3 місяці до сівби. Тільки у випадках використання меркурану (1,5 кг на 1 г) протруювати слід за 1-3 дні до сівби. Меркуран дуже небезпечний для людей і тварин, тому під час роботи з ним треба бути особливо обережним.
При роботі з усіма пестицидами необхідно дотримуватись заходів безпеки і регламентів, висвітлених у рекомендаціях МСГ України і Міністерства охорони здоров’я.
Протруєне насіння, що залишилось невигідним, можна висівати в наступному році, якщо воно не втратило схожості.
Карантинні заходи
Об’єктом зовнішнього карантину в нашій країні є бактеріальне в’янення кукурудзи. Завдання карантинної служби полягає в тому, щоб не допустити цю хворобу на територію України. З цією метою посівний матеріал, який надходить із-за кордону, старанно перевіряють, висівають у карантинних розсадниках і тільки після фітопагологічної оцінки дають дозвіл на його використання.
Про підозру на цю хворобу треба негайно повідомити карантинні інспекції, щоб вжити термінових заходів.
Фото Капча