Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Система зберігання та статистичного опрацювання даних про матеріальні цінності користувача «MyStuff»

Тип роботи: 
Бізнес-план
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Характеристика заявника. Заявник проекту є фізичною особою – підприємцем (суб’єктом господарювання), яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, відноситься до 2-ї групи платників єдиного податку.

Згідно п. 291. 4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України вказана особа здійснює господарську діяльність і може не використовувати працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищуватиме 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень. Ставка єдиного податку для 2-ї групи дo 20% мінімальної зарплати.
 
Основний вид економічної діяльності КВЕД. 62. 01 Комп’ютерне програмування.
 
Характеристика інновацій. 
 
Місце реалізації проекту. Україна, орендований офіс, власне обладнання, що необхідно купити для реалізації проекту.
 
Програмний продукт/сервіс, що буде отриманий після реалізації проекту.
Централізоване сховище інформації про наявні у користувача матеріальні цінності, їх статистична обробка, і демонстрації результатів у вигляді веб-сервісу.
Ступінь розробки документації. Техніко-економічне обґрунтування на програмний
продукт.
Період реалізації проекту 24 місяців.
Строк окупності проекту 21 місяців.
Загальна потреба в інвестиціях: 300 000 грн.
Джерела фінансування. Приватні інвестиції.
Строк, на який планується залучення коштів 24 місяців
Коефіцієнт прибутковості за 24 місяці: 1, 37
Внутрішня ставка доходності інвестицій: 14%
Гарантування зобов’язань по залученим коштам. Згідно чинного законодавства
України. Виконання зобов’язань по залученим коштам гарантується заявником
проекту на суму залучених інвестицій.
Основні ринки збуту. Ринок побутової статистики, а також статистики для малого бізнес, безкоштовні оголошення, ринок статистики використання речей.
 
 
Основні розділи бізнес-плану
 
Резюме:
З кожним роком людина вимушена користуватися все більшою кількістю речей.
Мета бізнесу – допомогти людям зберігати інформації про наявні у їх власності речі (модель, посилання на сайт виробника, данні про гарантійний термін, вартість, строк експлуатації, тощо), отримувати статичні данні (загальна вартість, щомісячна сума амортизації, загальна кількість, тощо). Також користувачі будуть мати змогу моделювати власне майно замінюючи, додаючи, чи видаляючи ті чи інші речі. Статистичні показники при цьому будуть автоматично змінюватися. І можливість швидко вивішувати непотрібні речі на безкоштовну дошку оголошень.
Суть ідеї.
Сервіс дозволяє користувачам:
 • Зберігати інформацію про власне майно
 • Будувати модель власного майна
 • Отримувати статистичні данні свого майна
 • Мати доступ до своїх даних у будь який час
 • Переглядати або ні рекламні пропозиції засновані на контенті користувача
 • Мати платний доступ до анонімної статистичної інформації
 • Розміщувати безкоштовні оголошення на продаж речей
 
2. Опис продукту:
 
Специфіка програмного продукту.
Інформаційною системою будуть користуватися три види користувачів: звичайні користувачі, рекламодавці та споживачі статистичної інформації. Нижче стисло описаний функціонал системи для кожного користувача.
Для користувача:
 • Додавати речі
 • Видаляти речі
 • Змінювати інформацію про речі
 • Замінювати речі
 • Мати доступ до сервісу на підставі свого облікового запису
 • Можливість розміщувати безкоштовні оголошень на продаж непотрібних речей
 • Для рекламодавця:
 • Додавати рекламні оголошення
 • Видаляти рекламні оголошення
 • Змінювати рекламні оголошення
 • Робити їх активними
 • Робити їх пасивними
 • Мати доступ до сервісу на підставі свого облікового запису
 • Для користувачів статистичними даними:
 • Надавати інформацію за географічною ознакою
 • Фільтрувати статистичні данні
 • Мати доступ до сервісу на підставі свого облікового запису
 
Опис технології та підтвердження потрібної кваліфікації.
Програмний продукт буде складатися з 3 частин:
 1. Бази даних
 2. Серверної частини
 3. Клієнтської частини
Виходячи з функціоналу програмного продукту він повинен зберігати досить велику кількість однотипних даних (строкових, цифрових, графічних), що повторюються. Тому логічним вибором для зберігання контенту споживачів є вибір реляційної бази даних. Також база даних повинна витримувати високий рівень навантаження. Тому доцільним буде використовувати СУБД Oracle DB у безкоштовному варіанті Express. Її потужності має повністю вистачити на перші роки роботи проекту.
Серверна частина додатку буде реалізована на мові програмування Java. Серверна частина додатку має складатися с трьох шарів: шар роботи з базою даних, шар обробки даних і шар RESTfull веб-сервісу. Шар роботи з базою даних забезпечує створення, зміну та видалення бізнес об’єктів з бази даних. Шар обробки даних відповідає за розрахунок статистичних показників, а також за транзит даних між шарами роботи з базою даних та шаром веб-сервісу. Шар веб-сервісу відповідає за отримання запитів від клієнтської частини додатку та відповідь на ці запити.
Клієнтська частина додатку включає в себе веб-інтерфейс користувача з системою запитів до серверу за технологією AJAX.
 
Тому для створення програмного продукту необхідні такі спеціалісти:
 1. Спеціаліст із налаштування СУБД Oracle DB
 2. Java розробник
 3. Веб-розробник
 
Наявність ліцензії (патентних прав).
Захист інтелектуальної власності поширюється на веб-сайт, як © – Copyright, «Права захищені».
 
Майбутній потенціал продукту
Некомерційна аудиторія – це люди, які хочуть тримати під контролем інформацію про речі, що їм належать, а також знати різні статистичні показники пов’язані з цим. Моделювати свої своє майно. Швидко купувати та продавати своє майно.
Комерційна аудиторія – продавці що хочуть рекламувати свій товар, виробники яким важлива статистика використання речей.
Основною потенційною проблемою програмного продукту є загроза повільно зростаючої кількості пересічних некомерційних споживачів, які повинні створити базу для комерційної складової продукту.
 
 
3. Аналіз ринку:
 
Фото Капча