Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Системно-модульне навчання

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Ціна: 
60 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
  1. Поняття і зміст системно-модульного навчання
  2. Структура системно-модульного навчання
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Зміни, які відбуваються в Україні та за її межами, висувають нові вимоги до сучасних фахівців. Завдання підвищення ефективності навчального процесу, якості підготовки спеціалістів не можуть бути вирішені без підвищення якості викладання, без корекції навчального процесу, без використання педагогічних інновацій. Підготовка спеціалістів передбачає виховання всебічно розвиненої особистості, розвиток її пізнавальних потреб та інтелектуальних здібностей, інтересів та мотивів, духовності, менталітету та формування сучасного світогляду.  

Задовольнити вищезазначені вимоги можливо при вдосконаленні традиційної системи навчання, її форм, методів, засобів та впровадженні новітніх педагогічних технологій, серед яких - модульна технологія навчання. Модульне навчання - це педагогічна технологія, яка передбачає перегляд змісту навчання, вибір форм, методів і засобів навчання, організацію самостійної роботи, діагностику й контроль рівня знань, умінь та навичок за модульним принципом. Модуль - це науково обґрунтований і логічно завершений фрагмент (одиниця) навчального матеріалу (розділу, теми), який відповідає конкретній дидактичній меті. 

Модульне навчання базується на загально дидактичних (науковості, системності, послідовності, доступності та ін.) і специфічних принципах в умовах модульної технології (модульності, індивідуалізації, диференціації, орієнтації на майбутню професію та ін.). Вибір методів навчання викладачі здійснюють залежно від змісту навчання, організаційної форми, конкретної мети заняття на основі дидактичних і методичних знань, власного досвіду тощо. Методи навчання спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності, посилення мотивації в навчанні, стимулювання розумової праці на основі індивідуального підходу. В рамках модульної технології доцільно застосовувати поєднані методи (залежно від конкретної мети модуля), а саме: інформаційно-рецептивний, пояснювально-ілюстративний, метод проблемного навчання, дослідницький. 

 

Список використаних джерел: 
  1. Малафіїк І. В. Педагогіка. Навчальний посібник / Малафіїк І. В. - К.: Кондор, 2009.- 406 c.
  2. Особливості впровадження кредитно-модульної системи навчання // Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в Європейський простір вищої освіти. - Київ, 2004. - С. 121-193.
  3. Рябова В. Теоретичні засади модульного підходу в освіті //Освіта. - Київ, 2006. - № 16. - С. 4-5.
  4. Сікорський П. І. Кредитно-модульна технологія навчання: навчальний посібник. - Київ: Видавництво Європейського університету, 2004. - 127 с.
  5. Юцявичене П.Ю. Теория и практика модульного обучения. - Каунас, 1989. - 138 с.
6842
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).