Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Системний аналіз організації "Рошен"

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Визначення місії організації
 
Місія Рошен: «Ми станемо лідером у сфері виробництва і задоволення потреби населення в якісних продуктах харчування на ринку України».
Формулювання основних цілей
Цілі організації:
максимізація прибутку за рахунок впровадження нової рекламної стратегії;
мінімізація затрат на виробництво;
вихід на російський ринок та міжнародний ринок;
підвищення репутації компанії серед споживачів і удосконалення іміджу для підвищення привабливості товару;
зменшення ризиків при транспортуванні товару;
проведення комплексу маркетингових заходів, направлених на отримання максимально можливого прибутку в існуючих умовах ринку;
проведення рекламної компанії для залучення більшої кількості споживачів;
проведення різного роду акцій для залучення більшої кількості споживачів.
 
Аналіз зовнішнього середовища
 
Фактори прямої дії:
 
Конкуренти
 
Акціонерне товариство “Світоч”. З 1999 року його власником стала відома в світі швейцарська фірма Nestle, де сьогодні на підприємстві запроваджується принципово нова система управління і кращій світовий досвід.
ЗАТ “Компанія АВК” належить 13% українського ринку, воно об'єднує Донецьку, Луганську, Мукачівську фабрики і підприємства “Март” і “Бджола” (м. Донецьк). Мукачівська фабрика є єдиним кондитерським підприємством на території Закарпатської області. Фабрика розташована в стратегічно важливому для компанії регіоні і її доцільно використовувати не лише як виробника та свого роду дистриб’юторський центр у Західному регіоні, але й як “плацдарм” для співпраці з країнами Балтії. Злиття Мукачівської фабрики з “АВК” показало, що компанія вже переросла регіональні межі і стала «трансукраїнською». Кожна фабрика компанії має свою спеціалізацію за асортиментом. Завдяки залученню іноземного інвестора – Western NIS Egterprise Fund (США) компанія “АВК” почала реалізацію інвестиційного проекту – будівництво в Донецьку нової кондитерської фабрики.
Харківська бісквітна фабрика, Дніпропетровська, Херсонська, Житомирська, Одеська кондитерські фабрики мають значні досягнення і самостійні кондитерські колективи, які успішно подолали старі стереотипи і виконали колосальну роботу з організації виробництва в нових ринкових умовах.
 
Споживачі
 
Основні споживачі «Roshen» розташовані у великих містах України і прилеглих областей. В Україні це, насамперед: Дніпропетровськ, Павлограді, Орджонікідзе, Кривому Розі, Запорожжі, Нікополеві, Дніпродзержинську, Черкасах.
 
Постачальники
 
Постачальники – тобто фірми і окремі особи, які забезпечують підприємство матеріальними ресурсами, необхідними для виробництва конкретних товарів або послуг. Корпорація «Roshen» співпрацює з українськими постачальниками, такими як: ТОВ «Споживснаб», ВАТ «Меркурій», ТОВ «Сільхозпродукт», ТОВ «Мальва» та інші. Завдяки такій співпраці фабриці удалося якісно налагодити роботу своєї мережі. Робота з вітчизняними постачальниками обумовлена тим, що більшість товарів – продукти швидкого обороту (постійного споживання). Важливо і те, що, закупівельні ціни не прив'язані до курсу іноземних валют, що істотно позначається на ціноутворенні в кращу сторону. Слід зазначити, що для ослаблення дії постачальників «Roshen» розвиває власне виробництво.
 
Посередники
 
Посередники – взагалі-то, це фірми, що допомагають підприємству в просуванні, збуті і поширенні його товарів серед споживачів. До них відносяться:
а) торгівельні посередники;
б) фірми – організатори руху товару;
в) агентства по наданню маркетингових послуг;
г) кредитно-фінансові організації.
Стратегічними партнерами «Roshen» по реалізації продукції є:
ТОВ “ДиАД” – м. Дніпропетровськ і Дніпропетровська область, за винятком м. Кривий Ріг;
ТОВ “Престиж” – Донецька область;
ПФ “Союз” – Харківська область;
ТОВ “Кримопт” – Кримська автономна республіка;
ТОВ “Прикарпатський торговий дім” – Івано-Франківська, Тернопільська і Чернівецька області.
Фактори непрямої дії:
Економічний фактор – підвищення інфляції спричинить падіння
попиту; негативні зміни в системі оподаткування можуть скоротити прибутки фірми; підвищення облікової ставки, що спричинить підвищення банківського%.
Політичний – нестабільність уряду, що призведе до нестабільності у законодавств; державна політика приватизації; зниження рівня економічної свободи.
Соціально-культурний – розробка нових технологій; збільшення фінансування урядом науково-дослідних інститутів.
Демографічний – збільшення/зменшення потенційних споживачів; збільшення/зменшення наявної потенційної кількості робочої сили; підвищення/зниження кваліфікації робочої сили.
 
Управлінське дослідження сильних і слабких сторін організації
 
Сильні сторони:
Велика роздрібна мережа
Статус визнаного лідера
Наявність власного виробництва
Наявність необхідних фінансових ресурсів
Кваліфікований персонал.
Слабкі сторони:
Недостатня асортиментна гнучкість
Робота з вузьким сегментом ринку
Невідповідна та постійно деградуюча якість вітчизняної сировини.
 
Оцінка стратегічних альтернатив
 
Стратегія підприємства – це сукупність її головних цілей та основих засобів її досягнення. Вона переважно формулюється і розробляється на рівні топ-менеджменту, але її реалізація передбачає участь всіх рівнів управління.
Стратегія зростання (розвитку) обирається базовою корпоративною стратегією в тому разі, коли підприємство намагається використати можливості зовнішнього середовища і власні сильні сторони для збільшення підприємства, тобто нарощування обсягів продаж, переважно шляхом проникнення на нові ринки і їх захоплення та підвищення показників ефективності виробництва. Така стратегія найбільш ефективна в галузях, що динамічно розвиваються із швидкозмінною технологією, коли продукція підприємства знаходиться на стадіях виходу на ринок або розвитку у життєвому циклі товару.
Стратегія стабілізації (обмеженого зростання) застосовується великими підприємствами, які уже домінують на даному ринку, тобто в умовах стабільності обсягів продаж і отримуваних прибутків, проводиться з метою підтримки існуючого стану впродовж якомога довшого періоду.
Дану стратегію в якості базової корпоративної застосовують підприємства, що знаходяться в галузях зі стабільною технологією, випускають товари, що перебувають на стадії зрілості, а власники та менеджери в цілому задоволені станом свого підприємства.
Стратегія виживання (скорочення) використовується в умовах економічної кризи, нестабільності, високої інфляції або коли товари перебувають в стадії насичення, полягає в спробах пристосуватися до важких ринкових умов господарювання та існуючої ситуації.
 
Вибір стратегії
 
Від вибору стратегії залежить можливість реалізації основних цілей підприємства і максимально підвищить довгострокову ефективність організації.
Для даної організації обираємо стратегію лідерства в галузі, оскільки вона найкраще і найшвидше дозволить організації досягнути задані цілі.
 
Реалізація стратегії
 
Для реалізації даної стратегії потрібно вжити таких заходів:
втримати існуючі частки ринку;
визначення потреби, що задовольняється;
зміцнення досягнутого положення на ринку;
визначення способу задоволення потреб споживачів;
проведення рекламної компанії та різноманітних акцій, які дозволять збільшити прибуток;
розширити асортимент продукції відповідної високої якості.
 
Оцінка обраної стратегії
 
Отже, вибрана стратегія найбільш ширше охоплює місію та цілі організації. Стратегія націлена на задоволення вимог та очікувань споживачів. Секрет успіху ТМ «Roshen» укладається в постійному вдосконалюванні й прагненні завоювати ринок не кількістю, а якістю – вищим світовим критерієм оцінки. Забезпечення рівня цін, доступних абсолютній більшості споживачів, робить продукцію ТМ «Roshen» особливо привабливою й повністю конкурентноздатною.
Фото Капча