Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Технології консультування і посередництва

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

  1. Зміст і компоненти технології консультування в соціальній роботі
  2. Типи і види консультування, робота з окремими категоріями клієнтів
  3. Суть і особливості технології посередництва
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
  1. Психология социальной работы: Уч. пособие / О.В.Боголюбова, Н.Л.Васильєва и др. Под общ. ред. М.А.Гулиной - СПб.: Питер, 2004.
  2. Технологии социальной работы: учебник / под общ. ред. проф. Е. Холостовой. - М.: ИНФРА, 2001.
  3. Технология социальной работы: Учебное пособие для студ.высш. учебн. заведений / Под ред. И. Г. Зайнышева. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.
  4. Технології соціально-педагогічної роботи: навч. посіб. / за заг. ред. проф. А. Й. Капської. - К.: Логос, 2000.
  5. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Знання, 2008.
  6. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
3040
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).