Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Технології соціальної діагностики

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Ціна: 
55 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
  1. Технологія соціальної діагностики як складова соціальної роботи
  2. Структура технологій соціальної діагностики
  3. Аналіз технології постановки соціального діагнозу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Множинність зв’язків та відношень, що існують у суспільстві, прямий та опосередкований зв'язок змін, які зумовлені сугубо конкретними причинами, потребує у  кожному конкретному випадку глибокого розуміння їх сущності та характеру, виявлення яких являє собою сутність соціальної діагностики. 

Ефективність розв’язання будь-якої соціальної ситуації, завдання, проблеми буде залежати від точності проведеного дослідження, від того, наскільки вірно та об’єктивно було оцінено стан соціального об’єкту та наскільки чіткими були визначені орієнтири, нормативи діагностуємої сфери життєдіяльності, що слугують основою соціального дослідження та вимірювання. Саме тому так важливо для соціального діагнозу виявлення причинно-результативних зв’язків та мотивів, що зумовлюють поведінку об’єктів чи явищ. Складність та множинність проблем, що з’являються у сучасному суспільстві, зумовлює серйозний та вдумливий підхід до пошуку їх вирішення.

Практично соціальна діагностика використовується у різних галузях суспільного життя та діяльності людей. Спеціаліст з соціальної роботи є автором та учасником практичних психолого-педагогічних, соціологічних, економічних досліджень, займається консультуванням у вирішенні соціальних проблем, корекцією та реабілітацією, формами та методами терапевтичного впливу та інше. Але найчастіше в діяльності соціального робітника діагностика виступає в якості базової, достатньо самостійної сфери життя. З соціальної діагностики стану клієнта повинні починатися та закінчуватися дії соціального працівника. Як сфера практики, вона орієнтована на професійні вміння та навички, що повязані із практичним використанням деяких пролцедур, прийомів, методів. 

У звязку із специфікою соціальної діагностики можуть бути використані різні технології та методи дослідження, як загальнонаукові, так і часткові,  але всі вони мають прямий звязок із соціумом. Використання ж соціологічних досліджень допомагає глибокому  вивченню соціальних процесів та явищ, що дозволяє не зробити суб’єктивних,  поверхневих висновків, що  дуже важливо при постановці соціального діагнозу проблеми, яка намагається вирішити соціальний працівник.

Список використаних джерел: 
  1. Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посіб. / За ред. А.Й. Капської. - К.: Центр навч. літ., 2004.
  2. Теорії і методи соціальної роботи: підр. для студ. ВНЗ / за ред. Т.В. Семигіної, І. І. Миговича. – К.: Академвидав, 2005.
  3. Технологии социальной работы: учебник / под общ. ред. проф. Е. Холостовой. - М.: ИНФРА, 2001.
  4. Технології соціально-педагогічної роботи: навч. посіб. / за заг. ред. проф. А. Й. Капської. - К.: Логос, 2000.
  5. Тюптя Л. І., Іванова І. Б. Соціальна робота: теорія і практика: навч. пос. – К.: Знання, 2008.
  6. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие. - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. 
2179
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).