Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Технології соціальної роботи з безробітними

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

 1. Соціально-психологічні особливості безробітних
 2. Нормативно-правова база регламентації технологій роботи з безробітними громадянами
 3. Технології роботи соціального працівника у сфері зайнятості
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України “Про зайнятість населення”.
 2. Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання безробітних //Зб.матер.наук.-практ.конф. – К.- ІПК ДСЗУ, 2006. 
 3. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навчальний посібник. – К: КНЕЦ, 2003. – 252 с.
 4. Мальчевін Ю., Лямінона Л. та ін. Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України. – К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості, 2000. – 300с.
 5. Міропольська М.А. Особливості професійної орієнтації в умовах спровадження Єдиної технології обслуговування незайнятого населення // Бюлетень ІПК ДСЗУ. – 2004. - № 1. – С.26-28.
 6.  Міропольська М.А. Професійна орієнтація безробітних: організаційно-психологічні умови її здійснення в службі зайнятості. // Зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практ.конф. “Психологія особистості безробітного”. – К.: ІПК ДСЗУ, 2005. – С.296-304.
 7. Технологии социальной работы / Под ред. И.Г.Зайнышева. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002.- 240 с.
 8. Технология социальной работы / Под ред.проф. Е.И.Холостовой.- М.: ИНФРА.- М., 2002. -328с.
 9. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: теорія і пратика: Навч. посібник – 2-ге вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2008. – 574 с.
 10. Шахрай В.М. Технології соціальної  роботи. Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с.
3048
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).