Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Технології соціальної роботи з інвалідами

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Соціальна підтримка інвалідів як напрям соціальної роботи
1.1. Історичний досвід соціально-педагогічної роботи з людьми з особливими потребами
1.2. Роль соціальних працівників у реабілітації інвалідів
2. Аналіз технологій соціальної роботи з інвалідами 
2.1. Психологічні аспекти соціальної роботи з людьми з обмеженими можливостями
2.2. Аналіз шляхів практичного вирішення проблем інвалідності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми. Непрацездатні громадяни в кожній країні складають предмет турботи держави, яка соціальну політику ставить в основу своєї діяльності. Основною турботою держави стосовно людей похилого віку й інвалідам є їхня матеріальна підтримка (пенсії, посібника, пільги і т.д.).Однак непрацездатні громадяни бідують не тільки в матеріальній підтримці. Важливу роль грає надання їм діючої фізичної, психологічної, організаційної й іншої допомоги.

До 80-х років в Україні найбільш очевидна соціальна допомога інвалідам надавалась в будинках-інтернатах. Ця сформована традиційна форма медико-соціальної допомоги непрацездатним громадянам крім позитивних має і негативні сторони (монотонний спосіб життя, необхідність зміни життєвого стереотипу для літньої людини й ін.). Ці обставини роблять будинки-інтернати мало привабливими для інвалідів, змушуючи їх «не квапитися» з переїздом у будинок-інтернат. Можливість як найдовше залишатися в звичній домашній обстановці стала можливою з часу появи посади соціального працівника в системі установ соціального захисту. Саме ці реальні особи стали надавати соціально-побутові послуги непрацездатним громадянам, яких вони постійно потребували.

На перших етапах розвитку соціальної допомоги непрацездатним громадянам акцент був зроблений на надомне обслуговування. З урахуванням цієї обставини була розроблена кваліфікаційна характеристика соціального працівника, визначені його посадові обов'язки. Разом з тим у реальній соціальній допомозі бідують і інваліди, що знаходяться в будинках-інтернатах. До недавнього часу організація медико-соціальної допомоги в цих закладах покладена переважно на медичних працівників, що на збитки організації медичного обслуговування здійснюють невластиві їм функції по соціально-побутовій, соціально-психологічній і соціально-середовищній адаптації осіб, що знаходяться в будинках-інтернатах.

У зв'язку з зазначеними обставинами виникла необхідність окреслити коло обов'язків соціальних працівників у будинках-інтернатах і на підставі цього показати доцільність уведення цієї категорії працівників у стаціонарних установах Мінсоцзахисту України.

На даному етапі розвитку соціальної допомоги непрацездатним громадянам, які проживають поза стаціонарними установами, діяльність соціальних працівників зводиться до надання соціально-побутових послуг. Тим часом функції у них набагато ширші. В міру створення інституту соціальних працівників з фаховою освітою непрацездатні громадяни одержать більш кваліфіковану і різноманітну соціальну допомогу і підтримку.

Стан дослідження проблеми. Проблемами виховання, соціальної підтримки і соціалізації інвалідів займалося багато вітчизняних фахівців. Зокрема, питання соціальної інтеграції людей з особливим потребами у суспільство досліджуються у роботах Заплотинської Н., Сварника М., Стадієнко Н., Стрижеус С., Тюпті Л.Т. та ін. Проблематиці особистісного розвитку людей з особливими потребами присвячені роботи Артемова Л., Левінець Н., Скрипника Т., Марчук Т. та ін.

Мета роботи – охарактеризувати стан справ у країні стосовно соціальної роботи з інвалідами, проаналізувати основні напрямки і технології роботи з цією категорією людей.

Об’єкт дослідження – люди з особливими потребами як об’єкт соціальної роботи.

Предмет дослідження – особливості соціальної роботи з людьми з особливими потребами.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено наступні завдання:

 • проаналізувати історичний досвід соціально-педагогічної роботи з людьми з особливими потребами;
 • визначити роль соціальних працівників у реабілітації інвалідів;
 • охарактеризувати психологічні аспекти соціальної роботи з людьми з обмеженими можливостями;
 • провести аналіз шляхів практичного вирішення проблем інвалідності.

Методи дослідження. У роботі було використано такі методи дослідження, як аналіз літературних джерел, методи порівняння і узагальнення.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновків і списку використаних джерел.

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // Права інвалідів в Україні: 36. прав. док. -К.: Сфера, 1998. – 634 с.
 2. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Закони України. - Том 1. - К.: АТ «Книга», 1996. - С. 301-309.
 3. Архипова С.П., Майборода Г.Я. Соціальна педагогіка: Навчально-методичний посібник. – Черкаси-Ужгород, 2002. – 154 с.
 4. Архитектурная среда обитания инвалидов и престарелых / Под ред. В.К. Степанова. М.: Стройиздат, 1999. - 213 с.
 5. Боровая Л.П. Социально-психологическая помощь семьям, имеющих тяжело больных детей. // Социально-педагогическая работа. – 1998. - №6. – С. 59-63.
 6. Ватерс Л., Ланзинд М., Шонглер Э. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей: Сборник упражнений для специалистов и родителей. Мн.: Издательство БелАПДИ, 1997. – 18 с.
 7. Высоцкая Л. Вселить веру в себя. Социальное партнерство в специальной библиотеке [Для людей с ограниченными возможностями] // Библиотечное дело.- 2004.- № 10.- С. 33-35. 
 8. Дементьева Н.Ф., Устинова Э.В. Роль и место социального работника в обслуживании инвалидов и пожилых людей.  - М.: Институт социальной работы, 1995. – 108 с.
 9. Дементьева Н.Ф., Устинова Э.В. Формы и методы ме¬дико-социальной реабилитации нетрудоспособных граждан. - М.: ЦИЭТИН,  1991. - 135 с.
 10. Еременко І.В. Соціальний супровід дітей з особливими потребами / Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - №3. – 2003. – липень-вересень. – C. 110-114.
 11. Заплотинська Н. Передумови формування компетентності дітей з особливими потребами // Соціальна робота в Україні. - №2. – 2004. - С. 10-12.
 12. Збірник основних керівних матеріалів про спеціальні школи-інтернати для дітей з дефектами розумового і фізичного розвитку. - К., 1984. – 390 с.
 13. Кизимович Д.С., Ніжаща І.О., Герасимів Н.М. Соціально-педагогічна та психологічна допомога дітям і молоді з особливими потребами та їхнім батькам / Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - №3. – 2003. – липень-вересень. – С. 103-109.
 14. Кравченко Р.І. Соціальна робота з розумово відсталими людьми: Навчальний посібник /Наук. консультанти Грига І.М, Семигіна Т.В. , Голубєва М.О. - К.: ВІПОЛ, 2001. - 140 с. 
 15. Левінець Н. Роль засобів народної педагогіки в роботі з дітьми, які мають особливі потреби // Соціальна робота в Україні. - №3-4. – 2000. - С. 31-39.
 16. Лезгейко А. С. Принципы и концепция развития медико-социальной реабилитации больных, инвалидов и лиц пожилого возраста.- Методические рекомендации.- Москва.- 1990. – 88 с.
 17. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями: Книга для родителей. М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 80 с.
 18. Марчук Т. Батькам про розвиток дітей, які потребують особливої уваги // Соціальна робота в Україні. - №4. – 2006. - С. 16-19.
 19. Національна програма професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2006-2010 роки. - Закони України. - Том 1. - К.: АТ «Книга», 1996. - С. 291-300.
 20. Основы социальной работы: Учебник. Под редакцией П.Д. Павленок. М.: ИНФРА – М, 1998. – 368 с.
 21. Пейн М. Сучасна теорія соціальної роботи. - К. 2000. - 456 с.. 
 22. Питерси М., Трилор Р. Программа ранней помощи детям с отклонениями в развитии «Маленькие ступеньки». Мн.: Издательство БелАПДИ, 1999. – 150 с.
 23. Пономарева С.В. Повір у себе / Запорізька універс. наук. обл. б-ка ім. О.М.Горького. - Запоріжжя, 1999. - 44 с. 
 24. Сварник М. Найважливіші пріоритети для дітей із особливими потребами // Соціальна робота в Україні. - №4. – 2006. - С. 19-23.
 25. Скрипник Т. Розвиток особистості в процесі інтеграції дитини з особливими потребами // Соціальна робота в Україні. - №3-4. – 2000. - С. 42-44.
 26. Смирнова Е.Р. Толерантность как принцип отношения к детям с ограниченными возможностями. // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 1997. – №2. – С. 51-56.
 27. Соболь А.Я. Орга¬низационно-методические аспекты деятельности социально-го работника. В кн.; Социальная работа в учреждениях здра¬воохранения. - М.: Департамент проблем семьи, женщин и детей МСЗ РФ. Центр общечеловеческих ценно¬стей, 1992. – 221 с.
 28. Социальная работа с инвалидами: Настольная книга специалиста. Под. Ред. Е.М. Холостовой. М.: Институт социальной работы, 1996. – 210 с.
 29. Соціально-економічне становище дітей-інвалідів // Україна. Людський розвиток. Звіт ООН за 2006 р. - С. 82.
 30. Стадієнко Н. Шляхи інтеграції дітей з особливими потребами у суспільство. – Запоріжжя: ЗДУ, 2005. – 90 с.
 31. Стрижеус С. Досвід та проблеми включення дітей з особливими потребами: монографія. – Ужгород, 2004. – 139 с.
 32. Теорії і методи соціальної роботи: Підручник/ За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005.
 33. Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. проф. Е.И.Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 400 с.
 34. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВМУРОЛ «Україна», 2004 - 408 с.
 35. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2002. –340 с.
 36. Черносвитов Е.В. Социальная медицина Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 304 с.
2644
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).