Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Телекомукаційні системи передачі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
з дисципліни:
«ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ»
 
ЗМІСТ
 
Вступ
Мета та завдання курсової роботи
Список рекомендованої літератури
 
Вступ
 
Дисципліна «Телекомунікаційні системи передачі» є однією з основних в комплексі підготовки фахівців в галузі телекомунікацій і розкриває основні тенденції, які можна спостерігати на різних етапах розвитку сучасних телекомунікаційних систем зв’язку. Окрема увага при вивченні дисципліни прикута до проблеми конвергенції телекомунікаційних технологій та їх переходу до можливості залучення щодо надання всебічних інфокомунікаційних послуг. Крім цього, розкриваються концептуальні положення щодо побудови мультисервісних мереж, як основних у розрізі аналізу телекомунікаційних мереж наступного покоління. Окремо визначені принципи побудови NGN (Next Generation Network, мережа наступного покоління), проблеми та технічні особливості переходу до них існуючих телекомунікаційних систем. Як приклад, в процесі розгляду дисципліни наводяться особливості побудови сучасних транспортних пакетних мереж та мереж доступу на основі технології багатопротокольної комутації за допомогою міток. Окрема частина дисципліни присвячена питанням проектування мультисервісних телекомунікаційних мереж зв’язку на основі концепції NGN. Для більш глибокого вивчення питань дисципліни, розкриття сутності практичних особливостей побудови мереж наступного покоління і присвячена дана курсова робота.
 
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 
Метою курсової роботи є опанування студентами технічних тонкощів при проектуванні мультисервісних мереж зв’язку, набуття ними знань та навиків у питаннях створення мереж зв’язку, які дозволяють на основі пакетної мережі підключити різнопланових абонентів з різними мережами доступу та різними системами сигналізації та управління.
Крім цього, метою курсової роботи можна вважати і визначення особливостей щодо використання в мережах наступного покоління технології Softswitch та підсистеми IMS.
Завдання:
Провести розрахунок основних параметрів обладнання, яке використовується при проектуванні сучасних мереж наступного покоління, зокрема на рівні доступу до неї.
1. Типи користувачів та їх кількість в рамках мережі NGN:
  – кількість абонентів, що використовують аналогові абонентські лінії і планується що вони підключені на рівні шлюзу доступу до мережі NGN (Next Generation Network).
(PSTN – Public Switched Telephone Network).
  – кількість абонентів, які використовують лінії базового доступу цифрової мережі з інтеграцією обслуговування і планується що вони підключені на рівні шлюзу доступу до мережі NGN (Next Generation Network).
(ISDN – Integrated Services Digital Network).
  – кількість абонентів які використовують мобільні термінали, що працюють за протоколами SIP або H. 323. Мобільні термінали підключаються в пакетну мережу на рівні комутатора доступу мережі NGN.
число користувачів, яких входять в одну локальну мережу  , і які підключаються в пакетну мережу на рівні комутатора доступу мережі NGN.
номер  .
загальна кількість мереж  , які підключаються на рівні комутатора доступу NGN.
кількість каналів користувачів, які підключено до однієї цифрової АТС;
кількість цифрових АТС, які обмінюються даними з мережею NGN;
кількість каналів користувачів, які працюються в мережі за певним інтерфейсом V5 (послуга Voice IP).
 кількість мереж, що працюють за протоколом V5 і підключені до мережі NGN
2. Параметри протоколів обміну інформацією в мережі NGN
середня довжина повідомлення (у байтах), яке передається за протоколом  .
середня кількість повідомлень по протоколу   при обслуговуванні одного вхідного виклику.
середня довжина повідомлення (у байтах) в межах протоколу   ( User Agent).
середня кількість повідомлень у форматі протоколу   при обслуговуванні одного виклику.
середня довжина повідомлення (у байтах) у форматі протоколу  .
середня кількість повідомлень за протоколом   при обслуговуванні одного виклику.
середня довжина повідомлень (у байтах), що формуються за протоколом   або  .
середня кількість повідомлень за протоколом   або   при обслуговуванні одного виклику.
кількість потоків   від АТС телефонної мережі загального користування.
Параметри до розрахунку 
3. Параметри, що використовуються для розрахунку гнучкого комутатора Softswitch
інтенсивність потоку викликів, що обслуговуються одним магістральним каналом (виклики/година найбільшого навантаження).
інтенсивність потоку викликів, що обслуговуються на основі протоколу  .
кількість транспортних шлюзів.
Параметри до розрахунку 
4. Параметри, що стосуються інтерфейсів підключення до пакетної мережі ( мережа)
середня довжина повідомлення (у байтах) в форматі протоколу   або   в рамках системи сигналізації пакетної мережі.
середня кількість повідомлень за протоколом   або   при обслуговуванні одного виклику.
інтенсивність потоку викликів, що обслуговуються сигнальним шлюзом мережі NGN.
Параметри до розрахунку
5. Параметри, що використовуються при розрахунку підсистеми IMS (IP Multimedia Subsystem)
середня кількість повідомлень у форматі  протоколу між ділянками функціональних блоків підсистеми  .
процент викликів, при обслуговуванні котрих потрібне звернення до медіа-серверу  .
процент викликів, при обслуговуванні яких потрібне звернення до серверів додатків  .
Параметри до розрахунку 
6. Додаткові коефіцієнти до розрахунку
Номер кодекуПроцент використання
2. Уточнювальні коефіцієнти до розрахунку
Варіант 
Наведемо основні етапи розрахунку першого розділу курсової роботи.
1. Розрахунок шлюзу доступу абонентів до мережі NGN
Теоретичні відомості
Шлюз – програмно-апаратний комплекс, який поєднує різнорідні мережі і дозволяє розв’язувати проблеми, які пов’язані з відмінностями протоколів та систем адресації.
Основна мета шлюзу – функціонування різних мереж та пристроїв, так як би б це була б одна мережа даних.
Протокол – сукупність правил, які регламентують формат та процедуру взаємодії рівнів мережевої моделі на основі обміну інформацією.
Інтерфейс – угода про взаємодію між рівнями одного вузла і визначає структуру даних та спосіб обміну даними між сусідніми рівнями.
Абонентів з різних мереж для того аби вони отримали доступ до інформації в рамках пакетної мережі (основа мережі NGN) треба підключати через шлюз доступу (Access Gateway).
Визначимо яке навантаження створюється з боку абонентів на шлюз доступу. Для цього знайдемо загальне навантаження від усіх абонентів різних мереж, виходячи з вихідних даних до курсової роботи.
Приймемо, що питоме навантаження на лінію зв’язку одного абонента у годину найбільшого навантаження визначається даними таблиці: 
Тип абонентів 
Загальне навантаження, яке створюється абонентами  
 
Рисунок 1. Загальна схема підключення абонентів до шлюзу доступу NGN
 
На рисунку 8 наведений приклад використання комутатора Softswitch.
 
 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
  1. Каграманзаде А. Г. Прогнозирование и проектирование телекоммуникационных сетей / А. Г. Каграманзаде. – Баку: Бакинский университет, 1998. – 242 с.
  2. Бакланов И. Г. NGN: принципы построения и организации / И. Г. Бакланов. – М. : Эко-Трендз, 2008. – 400 с.
  3. Каграманзаде А. Г. Прогнозирование и проектирование телекоммуникационных сетей / А. Г. Каграманзаде. – Баку: Бакинский университет, 1998. – 242 с.
  4. Семенов Ю. В. Проектирование сетей святи следующего поколения / Ю. В. Семенов. – М. : Гипросвязь, 2005. – 240 с.
  5. Гольдштейн Б. С. Сети связи / Б. С. Гольдштейн, Н. А. Соколов, Г. Г. Яновский. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010. – 400, [1] c.
  6. Кулябов Д. С. Архитектура и принципы построения современных сетей и систем телекоммуникаций / Д. С. Кулябов, А. В. Королькова. – М. : РУДН, 2008. – 281 с.
  7. Ершов В. А. Мультисервисные телекоммуникационные сети / В. А. Ершов, Н. А. Кузнецов. – М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003. – 432 с.
 
 
 
 
 
 
 
Фото Капча