Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тема лекції № 1. Загальні положення про державу і право

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 
ІМЕНІ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
Кафедра економіки та управління
Затверджую 
Завідувач кафедри Е та У,
д.е.н., доцент______Т.М. Кришталь
01 вересня 2014 року
 
Предмет: «Правознавство»
ЛЕКЦІЯ
для курсантів другого курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Час: 4 годин, з них 4 години лекцій, 2 години семінарських занять
 
ТЕМА ЛЕКЦІЇ № 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО
Навчальна мета: сформувати та систематизувати
знання курсантів (студентів, слухачів) щодо поняття
держави, її ознак та функцій, а також
дослідити поняття, ознаки та функції права.
Виховна мета: розвивати у курсантів (студентів, слухачів) вміння аналізувати і узагальнювати отриману інформацію, почуття відповідальності за якість знань. Формувати готовність до трудової діяльності, інтерес до даної дисципліни.
Матеріально-методичне забезпечення: лекція, Конституція України.
Місце проведення: лекційний зал № 1.
 
Лекцію розробив:
доцент кафедри Е та У,
к.ю.н., доцент    А.А. Білека
 
Лекція обговорена та схвалена на засіданні кафедри 
Протокол № 37 від 30 серпня 2014 р.
 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 
ІМЕНІ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
Кафедра економіки та управління
Затверджую 
Завідувач кафедри Е та У,
д.е.н., доцент______Т.М. Кришталь
01 вересня 2014 року
 
Предмет: «Правознавство»
ЛЕКЦІЯ
для курсантів третього курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Час: 4 годин, з них 4 години лекцій, 2 години семінарських занять
 
ТЕМА ЛЕКЦІЇ № 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО
Навчальна мета: сформувати та систематизувати
знання курсантів (студентів, слухачів) щодо поняття
держави, її ознак та функцій, а також
дослідити поняття, ознаки та функції права.
Виховна мета: розвивати у курсантів (студентів, слухачів) вміння аналізувати і узагальнювати отриману інформацію, почуття відповідальності за якість знань. Формувати готовність до трудової діяльності, інтерес до даної дисципліни.
Матеріально-методичне забезпечення: лекція, Конституція України.
Місце проведення: лекційний зал № 1.
 
Лекцію розробив:
доцент кафедри Е та У,
к.ю.н., доцент    А.А. Білека
 
Лекція обговорена та схвалена на засіданні кафедри 
Протокол № 37 від 30 серпня 2014 р.
 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
 
1.Вступна частина – 5 хв.
2.Ознайомлення курсантів (студентів, слухачів) з темою – 5 хв.
3.Вивчення навчального матеріалу – 60 хв.
Питання:
1.Поняття держави, її ознаки та функції.
2.Форми держави.
3.Механізм держави.
4.Поняття, ознаки та функції права.
5.Правові норми: поняття, ознаки, структура та види.
6.Характеристика джерел права.
7.Правовідносини: поняття, ознаки та структура.
8.Поняття, ознаки й види правопорушень.
9.Юридична відповідальність: поняття, ознаки та види.  
4. Відповіді на запитання курсантів (студентів, слухачів) – 5 хв.
5. Заключна частина (підведення підсумків заняття та видача завдання на самостійну підготовку) – 5 хв.
 
Вступ 
Держава й право існували не завжди. Основною причиною виникнення держави і права були розпад первісного ладу, потреба у здійсненні управління людьми у нових умовах, поява соціально неоднорідного, класового суспільства, суперечностей між класами, що не могли бути подолані суспільною владою первісного ладу.
У демократичному суспільстві повинна бути правова держава і правова система, що захищає інтереси всіх верств населення.
 
1. Поняття держави, її ознаки та функції
Держава - це особлива організація політичної влади домінуючої частини населення у соціальне неоднорідному суспільстві, за допомогою якої забезпечується його цілісність і безпека та здійснюється керівництво суспільством в інтересах цієї домінуючої частини.
До основних ознак держави належать:
1)суверенітет, тобто верховенство державної влади на певній території;
2)територія, в межах якої діють закони й повноваження держави;
3)наявність апарату управління та примусу;
4)наявність видавати загальнообов’язкові “правила поведінки;
5)здатність збирати податки, робити позики і давати кредити;
6)монополія на легальне (відкрите) використання сили примусу. З цією метою держава має армію, поліцію, службу безпеки;
7)спроможність виражати й захищати інтереси певної частини населення.
Суть і призначення держави виражаються в її функціях та завданнях, які вона покликана виконувати. Функції держави - основні напрямки її діяльності, в яких відображаються й конкретизуються завдання й мета держави, відображаються її сутність, зміст і соціальне призначення у соціальне неоднорідному суспільстві. Залежно від територіальної спрямованості розрізняють внутрішні та зовнішні функції.
Головною функцією держави є охорона інтересів людини, захист її прав і свобод, забезпечення кожного члена суспільства належними умовами життя. Усі інші функції підпорядковуються головній.
Внутрішні функції - такі напрямки діяльності держави, в яких конкретизується внутрішня політика відносно економічних, ідеологічних, екологічних, культурних та інших аспектів життя громадянського суспільства:
•політична: створення демократичних умов, інститутів для виявлення й координації інтересів різних груп суспільства;
•економічна: створення умов для розвитку виробництва на основі визнання захисту
Фото Капча