Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тенденції розвитку вітчизняної дошкільної освіти

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
  1. Історичні тенденції розвитку дошкільної освіти в Україні в кінці ХІХ-ХХ ст.
  2. Сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Вирішення проблем розвитку дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі неможливе без глибокого вивчення та історико-педагогічного аналізу здобутків педагогічної теорії. Становлення та розвиток суспільного дошкільного виховання відбувався за рахунок наукової, педагогічної, практичної діяльності науковців, психологів, педагогів-практиків.

Суспільне дошкільне виховання в Україні має більш ніж столітню історію. Пройдений шлях є досить тривалим, складним, суперечливим і насиченим подіями. Здійснення його історико-педагогічного дослідження дає можливість побачити певні закономірності й обумовленості, визначити позитивний досвід, який був свого часу невиправдано відкинутий але може представляти інтерес для сьогодення. Доцільним є також вивчення негативних явищ, які у свій час вплинули на подальший розвиток теорії та практики дошкільного виховання і нерідко залишаються причиною сучасних проблем.

Зміни соціально-економічного та культурного життя України початку XXІ ст. трансформували цілі та завдання національної педагогічної науки і практики, що в свою чергу призвело до перегляду концептуальних положень щодо виховання, навчання і розвитку дітей дошкільного віку. Все це стимулювало науково-педагогічні дослідження, що відповідають вимогам часу. Історико-педагогічний аналіз наукової думки, педагогічних персоналій у період дає можливість спрогнозувати шляхи подальшого розвитку дошкільної освіти.

Модернізація державної освітньої системи, у тому числі дошкільної, та її подальший розвиток передбачають поєднання освіти і науки, зокрема впровадження у практику дошкільних навчальних закладів результатів фундаментальних наукових досліджень у вигляді розвивальних програм і програмно-методичних комплексів.

Означені положення актуалізують історико-педагогічні розвідки щодо тенденцій розвитку вітчяизняної дошкільної освіти, внеску окремих педагогів у розбудову дошкільної освіти України на національному грунті.

 

Список використаних джерел: 
  1. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: наук. -метод. посіб /[наук. ред. О. Л. Кононко]. - К.: ред. журн. “Дошкільне вихо-вання”, 2003. - 243 с.
  2. Косенко Ю. М. Впровадження здобутків українських учених у професійну підготовку кадрів із дошкільного виховання (на матеріалі наукових спостережень кінця XX - поч. XXI ст.) / Ю. М. Косенко // Збірник наукових праць: пед. науки / Бердян. держ. пед. ун-т. - Бердянськ, 2007. - № 3. - С. 32-39.
  3. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: "Академвидав", 2004. – 456 с.
  4. Радянська школа, педагогіка й дошкільне виховання в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gala-d.ru/parts/1107-part26.html
  5. Улюкаєва І. Г. Стан дослідження історії становлення і розвитку суспільного дошкільного виховання в Україні в історико-педагогічній науці /1. Г. Улюкаєва // Збірник наукових праць: пед. науки / Бердян. держ. пед. ун-т. - Бердянськ, 2007. - № 3. - С. 5-8.
  6. Улюкаєва І.Г. Історія суспільного дошкільного виховання в Україні: навч. посіб. / І.Г.Улюкаєва. - Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. - 231 с.
  7. Школа й суспільне дошкільне виховання в період відновлення й подальшого розвитку народного господарства СРСР (1946—1958 рр.) – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gala-d.ru/parts/1108-part27.html
6844
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).