Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теорія поділу влади Дж. Локка та Ш.-Л. Монтеск’є

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
  1. Аналіз ідей Дж. Локка щодо принципів поділу влади
  2. Особливості теорії поділу влади Ш.-Л. Монтеск’є
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Теорія поділу влади, яка часто згадується як принцип поділу влади, в тому вигляді, якому вона існує зараз, з’явилась більше трьохсот років тому назад. Засновниками її вважаються англійський філософ-матеріаліст, творець ідейно- політичної доктрини лібералізму Джон Локк (1632-1704), і французький просвітник, філософ і правознавець Шарль Луї Монтеск’є (1689-1755).

Вважається, що це досить проблемне питання, тому що на сьогоднішній день більшість країн світу застосовує принцип поділу влади, точніше кажучи вони побудовані саме на ньому і в кожній з них, між цими гілками щоденно відбувається боротьба з приводу їх повноважень та правового становища в системі органів державної влади, і це ми можемо побачити навіть на прикладі нашої країни, а отже виникає багато поглядів і розбіжностей щодо теорії розподілу влади.

Актуальність дослідження теми є досить високою оскільки чимало вченихзадають питання : а чи існує ця теорія в класичному вигляді? Якщо існує то що вона являє собою? Які її історичні витоки? Які основні засади цієї теорії? У сьогоденні при розгляді даної теорії ці аспекти є першочерговими у вченнях науковців тому, що до цього часу з’явилось досить багато суперечок і протиріч щодо правильного розуміння поділу державної влади на три гілки, а також з приводу його правильного тлумачення через осмислення вчень її засновників Дж. Локка та Ш.Монтеск’є.

Актуальність цієї теми полягає у вивченні розвитку теорії поділу влади в Європейській правовій думці XVIII ст., а саме в таких аспектах: по-перше, в дослідженні першоджерел виникнення теорії поділу влади; по-друге, в висвітленні поглядів Дж. Локка та Ш.Монтеск’є на теорію поділу влади; по-третє, в розкритті змісту механізму втілення цієї теорії у життя.

 

Список використаних джерел: 
  1. Головко О.М. Теорія держави і права: навч. посіб. / О.М. Головко, І.М. Погрібний, О.В. Волошенюк, Д.М. Михайлович, І.М. Овчаренко, А.А. Письменицький, О.С. Передерій, Д.В. Слинько, Ю.А. Холод, А.М. Шульга; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2010. – 277 с.
  2. Локк Дж. Два трактата о правлении. / Сочинения: В 3 т. – Т. 3. – М.: Мысль, 1988. – С. 137-405.
  3. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права / Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова. – Х.: Право, 2012. – 190 с.
  4. Марчук В.П. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. / В.П. Марчук, Г.В. Марчук ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К.: Персонал, 2009. – 480 с.
  5. Монтескье Ш.-Л. О духе законов: научное издание / Ш.-Л. Монтескье. – М.: Мысль, 1999. – 672 с.
  6. Орач Є. М. Історія політичних і правових вчень: Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2005. – 560 с.
  7. Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія: Підручник / П. П. Шляхтун. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 472 с.
5390
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).