Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теорія XY Дугласа Мак-Грегора

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Теорія X: традиційне бачення управління і контролю
2. Теорія Y: інтеграція індивідуальних і організаційних цілей
3. Застосування Мак-Грегором теорії «ХY»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Дуглас Мак-Грегор народився у 1906 р. Він одержав ступінь доктора філософії в Гарвардському університеті і згодом, протягом декількох років, працював там же викладачем, а у 1937 р. перейшов до Массачусетського технологічного інституту, де став одним з організаторів відділення виробничих відносин і працював до 1948 р., коли отримав посаду ректора Antioch College, яку займав до 1954 р. У тому ж році він повернувся до Массачусетського технологічного інституту як перший професор-стипендіат Слоуна і працював там до самої смерті (1964 р.).

На початку 50-х рр. Мак-Грегор уперше сформулював свої ідеї про управління, які у 1960 р. були опубліковані в його головній праці «The Human Side of Enterprise» («Людський бік підприємства»). Перед смертю Мак-Грегор працював над новою книгою, рукопис якої був відредагований Керолайн Мак-Грегор і Уорреном Беннісом і опублікований у видавництві McGraw-Hill за назвою «The Professional Manager» («Професійний менеджер»)). У передмові до цієї книги він писав: “Кілька років назад під час засідання консультативного комітету Школи індустріального менеджменту Массачусетського технологічного інституту Альфред Слоун підняв кілька питань, суть яких зводилася до одного: менеджерами народжуються чи стають? Це обговорення певною мірою загострило мій інтерес до проблеми, яка розроблялася мною раніше, до ряду досить тривіальних її аспектів. У 1954 р. Фонд Альфреда Слоуна виділив мені грант на поглиблену розробку цієї теми.”.

Дослідження, проведені Мак-Грегором, привели його до думки про те, що основні завдання вищого керівництва зводяться до визначення того, «якими є його припущення (приховані і явні) щодо найбільш ефективного шляху управління людьми». Від відповіді на це питання «залежать і відповіді на питання, задані Слоуном, а також на безліч інших питань, які ставлять у тупик і менеджерів і дивують, коли вони шукають шляхи досягнення більшого успіху в реалізації економічних цілей підприємства». У книзі «The Human Side of Enterprise» Мак- Грегор підходить до проблеми із ще більш загальних позицій, говорячи про те, що будь-якому управлінському рішенню або дії передують ті або інші припущення щодо людської природи і людської поведінки, що є ключовим моментом, який визначає індивідуальний стиль керівництва конкретного менеджера. Він підрозділяє всі ці припущення на дві категорії, названі ним «Теорія X» і «Теорія Y».

 

Список використаних джерел: 
  1. Афанасьєв М.В., Шемаєва Л.Г., Верлока В.С. Основи менеджменту: Навч.- метод. посіб. / Харківський держ. економічний ун- т. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. - 481 с.
  2. Василенко В.О. Виробничий менеджмент: Навч. посіб. для студ. ВУЗів. - К.: ЦУЛ, 2003. – 532 с.
  3. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2003. - 415 с.
  4. Шегда А.В. Менеджмент: - 3-є  вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 645 с.
10805
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.