Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання з медицини

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
173
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Вiд 1, 005 до 1, 010.

B. Вище 1, 010.
C. Нижче 1, 005.
D. Вище 1, 030.
E. Коливання в рiзних межах.
Людина знаходилась протягом 5 годин у гарячому цеху з температурою повітря 34oС.
Який механізм є провідним для підтримування температурного гомеостазу?
A. Збільшення випаровування при посиленні потовиділення
B. Значне зменшення енергетичного обміну
C. Збільшення теплопроведення
D. Збільшення тепловипромінювання
Який механізм тепловіддачі найбільш ефективно спрацьовує при перебуванні людини в умовах 80\% вологості повітря та температурі навколишнього середовища +35oС?
A. Потовиділення
B –
C. Конвекція
D Радіація
E. Теплопровідність
120, У пацієнта 18 років при лабораторному обстеженні виявлено наявність глюкози в сечі при нормальній концентрації її в плазмі крові. Найвірогіднішою причиною цього є порушення:
A Канальцевої секреції
B. Секреції глюкокортикоїдів
C. Канальцевої реабсорбції
D Секреції інсуліну
E. Клубочкової фільтрації
Чоловік протягом 2-х діб був позбавлений можливості пити, що призвело до підвищення осмотичного тиску крові. В цьому випадку динамічна сукупність різних органів, які об’єднані для нормалізації порушеної константи носитиме назву:
A. Функціональна система
B. Фізіологічна система
C. Динамічна система органів
D. Об’єднання виконавчих органів
E. Правильні відповіді А і В.
У пацієнта з захворюванням нирок, що супроводжується ішемією паренхіми, відмічається високий рівень артеріального тиску. Який провідний фактор є причиною підвищення AT у даного хворого?
A. Надлишок антидіуретичного гормону
B. Надлишок ангіотензину II
С. Збільшення серцевого викиду
D. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи
Е. Гіперкатехолемія
При обстеженні чоловіка 45 років, що тривалий час перебував на рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього явища?
A. Недостатня кількість білків
В. Надмірна кількість води
C. Надмірна кількість вуглеводів
D. Недостатня кількість жирів
Е. Недостатня кількість жирів і білків
При дослідженні сечі у хворого виявлена протеїнурія (5 г/л) за рахунок низькомолекулярних білків, гематурія зі вилуженими еритроцитами. Порушення якої функції нирок відображають ці показники?
A. Підвищення проникливості клубочків
В. Підвищення секреції канальців
С. Зміна екскреції клубочків
D. Зниження реабсорбції канальців
E. Позаниркові порушення
У чоловіка 44 років після опіків виникла спрага. Імпульсація від яких рецепторів найбільшою мірою спричиняє розвиток спраги у зазначених умовах?
A. Осморецепторів
В. Больових рецепторів
С. Температурних рецепторів
D. Дотикових рецепторів
Е. Хеморецепторів
В експерименті на кролі через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено збільшення кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції еритропоезу еритропоетинами. Що посилює утворення еритропоетинів?
A. Гіповолюмія
B. Гіперосмія
C. Гіпоксемія
D. Гіпоосмія
E. Гіперкапнія
Лікування дитини, хворої на рахіт, за допомогою вітаміну D3 не дало позитивного результату. Яка найбільш імовірна причина неефективності лікування?
А. Порушення гідроксилювання вітаміну D3
В. Порушення транспорту вітаміну D3 білками крові
С. Недостатність ліпідів у їжі
D. Підвищене використання вітаміну D3 мікрофлорою кишечника
Е. Порушення включення вітаміну D3 до ферменту
Який механізм тепловіддачі найбільш ефективно спрацьовує при перебуванні людини в умовах 80% вологості повітря та температурі навколишнього середовища +35°С?
A. Потовиділення
В. Радіація
С. Конвекція
D. -
E. Теплопровідність
Тривале перебування в умовах спеки викликало у людини спрагу. Сигналізація від яких рецепторів, перш за все, зумовила її розвиток?
А. Осморецепторів гіпоталамусу
В. Натрієвих рецепторів гіпоталамусу
С. Барорецепторів дуги аорти
D. Осморецепторів печінки
Е. Глюкорецепторів гіпоталамусу
Особам, що бажають схуднути, рекомендують включати до харчового раціону більше пісної яловичини. Якими властивостями білків це пояснюється?
A. Тривалою затримкою у шлунку
B. Поганим всмоктуванням
C. Швидко викликають насичення
D. Наявністю найбільшої специфічно-динамічної дії
E. Низькою калорійністю
У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20%. Що є найбільш імовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах?
A. Зниження онкотичного тиску плазми крові
В. Збільшення коефіцієнта фільтрації
C. Збільшення ниркового плазмотоку
D. Збільшення проникності ниркового фільтру
Е. Підвищення системного артеріального тиску
Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі; температура повітря +14°С. Вікна і двері зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла?
A. Теплорадіація
B. Конвекція
С. Теплопроведення
D. Випаровування
Е. Перспірація
У хворого має місце позаклітинний набряк тканин (збільшені розм м'яких тканин кінцівок, печінки тощо). Зменшення якого параметру гомеостазу є найбільш ймовірною причиною розвитку набряку?
A. Осмотичного тиску плазми крові
B. В'язкості
C. Онкотичного тиску плазми крові
D. Гематокриту
Е. рН
У водія, який потрапив у ДТП, отримав травму та знаходиться у стані шоку, спостерігається зменшення добової кількості сечі до 300 мл. Який основний патогенетичний фактор цієї зміни діурезу?
A. Падіння артеріального тиску
B. Зменшення кількості функціонуючих клубочків
C. Вторинний гіперальдостеронізм
D. Підвищення проникності судин
E. Зниження онкотичного тиску крові
Артеріальна гіпертензія у хворого обумовлена стенозом ниркових артерій. Активація якої системи є головною ланкою в патогенезі цієї форми гіпертензії?
A. Ренін-ангіотензинова
B. Парасимпатична
C. Симпато-адреналова
D. Калікреїн-кінінова
E. Гіпоталамо-гіпофізарна
Який механізм тепловіддачі найбільш ефективно спрацьовує при перебуванні людини в умовах 80% вологості повітря та температурі навколишнього середовища +35°С?
А. Випаровування
В. -
C. Теплопроведення
D. Радіація
E. Конвекція
У юнака енерговитрати збільшились з 500 до 2000 кДж за годину. Що з наведеного може бути причиною цього?
A. Розумова праця
B. Фізичне навантаження
C. Перехід від сну до бадьорості
D. Підвищення зовнішньої температури
E. Прийом їжі
У хворого, який тривалий час гарячкував, почалося зниження температури тіла. Основним органами, які входитимуть до складу функціональної системи, що забезпечить цей процес будуть наступні:
A. Судини, шкіра
B. Нирки, скелетні м’язи
C. Органи травлення і дихання
D. Серце, органи травлення
E. Нирки, органи травлення
У людини внаслідок втрати 1, 5 л крові різко зменшився діурез. Посилена секреція якого гормону спричинила зміни діурезу?
A. Вазопресин
B. Кортикотропіну
C. Натрійуретичний
D. Кортизол
E. Паратгормон
Під час обстеження чоловіка 45 років, який перебуває довгий час на вегетеріанській рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього?
A. Недостатня кількість жирів
B. Недостатня кількість вітамінів
C. Надлишкова кількість вуглеводів
D. Недостатня кількість білків
E. Надлишкова кількість води
В умовах експерименту у кролика перев'язали ниркову артерію, що через 2 тижні призвело до суттєвого збільшення артеріального тиску. У результаті збільшення секреції якої біологічно активної речовини це відбулося?
A. Ренін
B. Вазопресин
C. Адреналін
D. Норадреналін
E. Натрійуретичний гормон
Який механізм тепловіддачі найбільш ефективно реалізується під час перебування людини при температурі навколишнього середовища +35°С та 80% вологості повітря?
A. Випаровування
B. Теплопроведення
С. -
D. Радіація
E. Конвекція
У хворого на хронічний гломерулонефрит швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) знижена до 20% від нормальної. Що є основною причиною зниження ШКФ у даному випадку?
A. Обтурація сечовивідних шляхів
B. Тромбоз ниркових артерій
C. Зменшення кількості функціонуючих нефронів
D. Ішемія нирок
E. Тубулопатія
У холодну погоду з вітром люди замерзають швидше, ніж за відсутності вітру. Причиною цього є те, що вітер, вперш за все, збільшує віддачу тепла шляхом:
A. Конвекції
В. -
C. Теплопроведення
D. Радіації
E. Випаровування
У хворого знижений синтез вазопресину, що призводить до поліурії і, як наслідок, до вираженої дегідратації організму. У чому полягає механізм розвитку поліурії?
A. Зниження канальцевої реабсорбції води
B. Збільшення швидкості клубочкової фільтрації
C. Зниження канальцевої реабсорбції білку
D. Зниження реабсорбції глюкози
E. Зниження канальцевої реабсорбції іонів Na
У людини вміст глюкози в крові 15 ммоль/л (поріг реабсорбції -10 ммоль/л). Наслідком цього буде:
A. Зменшення секреції альдостерону
B. Глюкозурія
C. Зменшення діурезу
D. Зменшення секреції вазопресину
E. Зменшення реабсорбції глюкози
У хворого 58-ми років з гострою серцевою недостатністю спостерігається зменшення добової кількості сечі – олігурія. Який механізм цього явища?
A. Зниження клубочкової фільтрації
B. Зниження проникності ниркового фільтру
C. Зниження онкотичного тиску крові
D. Підвищення гідростатичного тиску крові в капілярах
E. Зниження кількості функціонуючих клубочків
У хворого після видалення жовчного міхура утруднені процеси всмоктування Са через стінку кишечнику. Призначення якого вітаміну буде стимулювати цей процес?
A. РР
B. K
C. B12
D. D3
Е. С
У чоловіка швидкість клубочкової фільтрації 80 мл/хв (норма – 125 ± 25 мл/хв). Збільшення якого показника може бути причиною цього?
A. Онкотичний тиск плазми крові
B. Нирковий кровотік
C. Гідростатичний тиск крові в капілярах клубочків
D. Проникність ниркового фільтру
E. Ефективний фільтраційний тиск
У пацієнта, який суворо виконував рекомендації щодо дотримання певної дієти протягом 10 днів, було проведено дослідження величини дихального коефі-цієнта. Результат: ДК=1, 0. Якої дієти дотримувався пацієнт?
A. З переважним вмістом вуглеводів
B. З переважним вмістом білків та жирів
C. Змішана
D. З переважним вмістом жирів та вуглеводів
E. З переважним вмістом білків та вуглеводів
Тривале перебування в умовах спеки викликало в людини спрагу. Сигналізація від яких рецепторів, перш за все, зумовила її розвиток?
A. Осморецептори печінки
B. Глюкорецептори гіпоталамуса
C. Барорецептори дуги аорти
D. Натрієві рецептори гіпоталамуса
E. Осморецептори гіпоталамуса
 
Фото Капча