Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тіньова економіка

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Ціна: 
100 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Поняття тіньової економіки
 2. Особливості структури тіньової економіки
 3. Причини тінізації економіки та шляхи боротьби з ними
 4. Шляхи детінізації економіки України в контексті економічних реформ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Тіньова економіка існує досить довгий час і є суттєво розповсюдженою й в економічних реаліях XXI століття. Це явище притаманне усім країнам, незалежно від рівня їх економічного розвитку, проте розмір її точно виміряти неможливо.

Тінізація національної економіки є одним із найважливіших проблемних аспектів сучасного розвитку будь-якої країни. За роки незалежності України обсяги тіньової економіки в нашій країні постійно зростали і досягли таких масштабів, що відчувається її негативний вплив на всі сфери життя українського суспільства та ставить під загрозу усю легальну економіку держави. Поняття «тіньова економіка» є об’єктом наукового дослідження не лише економістів, а й юристів, психологів, соціологів, проте, все-таки, стовідсотково ефективного способу боротьби з тінізацією економіки так і не знайдено. Провідні економісти сходяться лише на одній думці, що тіньова економіка – явище складне і системне, яке пронизує всю економічну систему та складає відчутну частину всієї економічної діяльності. Оскільки розміри тіньової економіки продовжують неухильно зростати і, відповідно, зростає її вплив, то постає необхідність чіткого розкриття сутності цього поняття та виокремлення і систематизації напрямів детінізації економічних та соціальних процесів.

Про актуальність теми свідчить і її широкий аналіз у працях вітчизняних та зарубіжних науковців. Зокрема, проблематиці аналізу особливостей тіньової економіки та шляхів боротьби з нею присвячено низку праць О. Барановського, Ю. Ванькевича, З. Варналій, Г. Гросмана, А. Ділтона, І. Клямкіна, В. Куліковаа, І. Мазур, Н. Мущинської, В. Патрізі, В. Попова, В. Предборського, Л. Тимофєєва, О. Турчинова, О. Фрадинського, Ф. Шнайдера та інших.

 

Список використаних джерел: 
 1. Базілінська О. Я. Макроекономіка: навчальний посібник / О. Я. Базілінська - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 442 с.
 2. Буркальцева Д. Д. Інституціональне забезпечення економічної безпеки України: монографія / Д. Д. Буркальцева ; Наук.-дослід. екон. ін-т. – К.: Знання України, 2012. – 347 с.
 3. Ванькович Ю. М. Визначення сутності тіньової економіки / Ю. М. Ванькович // «Львівська політехніка» нац. ун-т Вісник. - 2009. - № 657. - С. 450-456.
 4. Варналій З. С. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації: монографія / за ред. З. С. Варналія. – К.: Вид-во НІСД, 2006. – 576 с.
 5. Гринів Л. С. Національна економіка: навчальний посібник / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. - 464 с.
 6. Кутузов М. Р. Тіньова економіка: виникнення, трансформація, способи впливу / М. Р. Кутузов // Вол. держ. ун-т ім.Л.Укр. Наук. Вісник. – 2004. - № 5. - С.175 – 180.
 7. Мущинська H. Ю. Деякі теоретичні аспекти проблеми тінізації економіки / Н. Ю. Мущинська // Научно-технический сборник. – 2004. - № 61. – С. 258-262.
 8. Попович В. М. Теорія детінізації економіки / В.М. Попович. - Ірпінь, 2001. – 175 с.
 9. Приварникова І. Ю. Тіньова економіка України: причини, обсяги та шляхи їх зменшення / І.Ю. Приварникова, К.В. Степанюк // Держава та регіони. Сер: Економіка та підприємництво. – 2010. - № 2. - С. 163 - 167.
 10. Турчинов О. В. Тіньова економіка: теоретичні основи дослідження / О. В. Турчинов - К.: «АртЕК», 1995. – 300 с.
 11. Фрадинський О. А. Тіньова економіка: сутність, складові елементи, причини та закономірності розвитку / О. А. Фрадинський // Наук. Вісник ВДУ ім. Л.Українки. Серія: економічні науки. – 2002. - № 2. - С.62 - 66.
 12. Цимбал О.Г. Сучасний стан та шляхи запобігання тінізації економіки / О. Г. Цимбал // Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді: пошуки перспект. Зб. матер. Х науково-практичної конференції молодих науковців - Павлоград, 2008 - С.117-119.
 13. Черниш О.М. Тіньова економіка: особливості та шляхи легалізації [Електронний ресурс] / О. М. Черниш // Ефективна економіка. – 2009. - № 3. - Режим доступу: [http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=68&p=1].
 14. Ярмоленко А. Тіньова економіка / А. Ярмоленко // Політика і час. - 1996. - № 5. - С. 51 - 54.
12158
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.