Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тоталітаризм: поняття, характеристика, особливості

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Ціна: 
60 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Зародження і формування ідейних засад тоталітаризму
 2. Сутність та еволюція тоталітаризму у класичній теорії
 3. Основні причини кризи тоталітаризму як теорії і політичної практики
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел: 
 1. Арендт X. Джерела тоталітаризму.- К.: Дух і літера, 2002. - 539 с.
 2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм.- М.: Текст, 1993. - 304 с.
 3. Баран В. Теорія тоталітаризму: генеза і сутність // Сучасність. - 1996. - № 9. - С. 57-66.
 4. Вонсович С. Г. Теоретичні моделі тоталітаризму та їх еволюція // Політоло-гічний вісник: Зб. наук. праць. – К.: ТОВ «ХХІ СТОЛІТТЯ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР», 2004. – Вип.16. – С.100-109.
 5. Дискурс тоталітаризму (політологічний аспект): монографія / С.Г. Вонсович; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К.: ПП Мошак М.І., 2008. - 199 с.
 6. Дослідження сутнісних рис тоталітарного режиму та зіставлення його різновидів у межах теорії тоталітаризму / М.В. Чабанна // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Політ. науки. - 2007. - Т. 69 - С. 11-16.
 7. Основи політології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.Ф. Юрій. - К.: Кондор, 2005. - 340 с.
 8. Основи сучасної політології: підручник / М.В. Цюрупа, В.С Ясинська; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Конашевича-Сагайдачного. - К.: Кондор, 2009. - 354 с.
 9. Прикладна політологія: навч. посіб. / О.Д. Бойко, В.П. Горбатенко, С.Г. Дени-сюк, Г.І. Зеленько, А.О. Коваленко, А.О. Корнієнко. - К.: Академія, 2008. - 472 с.
 10. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм: монографія / О.О. Роготченко; Ін-т пробл. сучас. мистец. Акад. мистец. України; . - К.: ФЕНІКС, 2007. - 608 с.
 11. Тоталітаризм в Україні: проблеми формування та трансформації / О.О. Дол-женков; Одес. ін-т внутр. справ. - О., 2000. - 194 с.
 12. Три моделі тоталітаризму: Порівняльний аналіз фашизму, більшовизму та націонал-соціалізму / Б.Л. Дем’яненко. - К.: Нелень, 2000. - 253 с.
5391
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).