Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Товарний знак

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Товарні знаки: поняття, функції, значення
 2. Стратегія товарних знаків у зовнішньоекономічній діяльності підприємства..
 3. Оцінка товарних знаків
 4. Правова охорона товарних знаків
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

З моменту виникнення ринку товарів та послуг виробник, намагаючись виділити свій товар серед безлічі однотипних товарів, ставив підпис, клеймо чи іншу позначку. А якщо виробник мав неперевершену якість свого товару, то його позначка ставала магічною силою тяжіння для покупця, який без жодного сумніву брав з полиці саме продукт його праці. 

І сьогодні, в епоху глобалізації, відкритий всім зовнішнім впливам вільний ринок виявився вільним тільки для покупців. А завоювати довіру цих вибагливих суб'єктів, які опинились перед чисельним вибором пропонованих товарів, досить нелегко. 

Важко переоцінити важливість місця, яке посідає товарний знак у світі комерції. Він уособлює в собі репутацію і престиж фірми та продукції, яку вона виготовляє, є ефективним засобом реклами. Відображаючи інформацію про товаровиробника, він досить вільно розміщується на товарі, упаковці, рекламному продукті, легко запам'ятовується та сприймається. Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знак для товарів і послуг в Україні регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ, Паризькою конвенцією з охорони промислової власності, Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, протоколом щодо Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (чинна на території України з 29 грудня 2000 року).

Вся інформація стосовно зареєстрованого знака зберігається у Державному реєстрі знаків для товарів та послуг. Всі відомості, занесені до Державного реєстру, публікуються у бюлетені «Промислова власність». Необхідність забезпечення належної юридичної охорони товарного знака визнана в усьому світі. Власники товарних знаків мають виключне право розпоряджатись ними та забороняти їх використання іншими особами. Право на товарний знак є абсолютним. Незаконне використання товарного знака та подібної йому позначки тягне за собою цивільну та (або) кримінальну відповідальність. Водночас, своєчасно не зареєстрований товарний знак загрожує його власнику великими неприємностями - стати «жертвою» недобросовісної конкуренції. Може виникнути ситуація, коли підприємство успішно працює на ринку товарів та послуг, випускає якісну продукцію під незареєстрованим знаком, а тим часом його конкурент реєструє товарний знак цього успішного підприємства. По-перше, продукція конкурента привласнює собі не тільки знак, а й репутацію. По-друге, конкурент з повним правом може притягнути це успішне підприємство до відповідальності.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон  України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” вiд 15.12.1993  № 3689-XII (зі змінами і доповненнями від 10.04.2008) // ВВР. – 2008. - № 23. - С.217.
 2. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник. - Хмельницький: ТУП, 2003. - 135 с.
 3. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. -К.: Юрінком Інтер, 2004. - 512 с.
 4. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. Наук. практ. вид./ За заг. ред. О.Д. Святоцького. – Т.2: Авторське право і суміжні права /С.О.Довгий, В.С. Дроб’язка. – К. – Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. – 640 с.
 5. Кашинцева О. Можливість визнання авторського права на знаки для товарів і послуг не слід відкидати // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 4. - С. 11-12.
 6. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності. - К.: Ліра, 2005. - 232 с.
 7. Пожаренко-Андерсон А. Деякі аспекти права інтелектуальної власності на торгівельну марку // Інтелектуальна власність. – 2004. - № 12. - С. 7-12.
4854
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).