Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Трансгенні культурні рослини

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тема 14. Трансгенні культурні рослини
 
14.1.Створення перших трансгенних культур. Генетична інженерія рослин.
14.2.Інструменти генної інженерії. Клонування ДНК. Способи одержання генів. Послідовність проведення генно-інженерних робіт.
14.3. Генетично модифіковані рослини.
 
14.1. Створення перших трансгенних культур. Генетична інженерія рослин
 
Генна інженерія–це система штучного конструювання рекомбінантних (гібридних) ДНК і введення їх у живий організм для одержання спадкових змін.
Одержаний в результаті таких маніпуляцій організм вважається трансгенним
Народженням генетичної інженерії можна вважати 1972 р., коли Поль Берг (США) сповістив про створення першої рекомбінантної молекули ДНК. Генна інженерія кардинально відрізняється від селекції тим, що її методи дозволяють долати бар’єри між видами, чого не відбувається в природі.
Перші трансгенні рослини було створено в 1980…1990 рр. Метод трансформації був заснований на природній здатності бактерії Agrobacterium tumefaciens генетично модифікувати рослини.
 
14.2. Інструменти генної інженерії. Клонування ДНК. Способи одержання генів
 
Послідовність проведення генно-інженерних робіт.
Відомо, що генетичний матеріал всіх живих організмів являє собою молекулу ДНК. Деякі організми представлені однією молекулою ДНК в своїй клітині (бактерії), а інші – більш ніж однією (гриби, рослини, тварини). Кожна непорушена молекула ДНК називається хромосомою. Кожна хромосома складається з окремих одиниць – генів, які несуть в собі інформацію, записану чотирма літерами коду.
Основою проведення генно-інженерних досліджень є молекула ДНК. При цьому роботи виконують в певній послідовності:
- спочатку виділяють гени з окремих клітин або синтезують поза організмом;
- потім включають нові гени у вектор, поєднують ДНК гена й вектора і одержують рекомбінантну ДНК;
- переносять визначені гени в геном клітини-хазяїна;
- проводять копіювання й розмноження виділених або синтезованих генів у складі вектора (клонування генів) і одержують генний продукт шляхом експериментальної експресії (відчутної дії) чужорідного гена в реципієнтній клітині.
Клонування ДНК–це розмноження специфічної ділянки ДНК.
Відомо два шляхи виділення генів та створення рекомбінантної ДНК. Перший – за допомогою хімічного синтезу, а другий, більш поширений, ґрунтується на використанні особливих ферментів – рестриктаз, які мають властивість розпізнавати чужорідну ДНК, що проникла в організм, і розщеплювати її в відповідних ділянках
В результаті утворюються фрагменти різноманітних розмірів, які різняться між собою за довжиною. Відомо близько 500 ферментів рестриктаз і кожний розщеплює ДНК специфічно. Зазначені ферменти позбавлені видової специфічності. Завдяки цьому можна поєднувати в одне ціле фрагменти ДНК будь-якого походження й долати природні видові бар’єри.
Частини й розриви ниток ДНК лігизують (склеюють) за допомогою ферменту лігази. Особливістю виділених ділянок нуклеотидів (генів) є так звані липкі кінці, через що їх можна приєднати до ділянок ДНК плазмід (для рослин і бактерій) або фагів (тварин). Таким чином створюється вектор для перенесення виділених генів у клітину-реципієнт.
Відомо інший шлях одержання фрагментів ДНК з липкими кінцями. Для цього виділені або штучно синтезовані ділянки ДНК обробляють ендонуклеазою, яка укорочує її з обох боків. Потім за допомогою ферменту полінуклеотидтрансферази добудовують до цих кінців ділянки аденінових і тимідинових нуклеотидів. Одержану молекулу рекомбінантної ДНК використовують для перенесення чужорідного гена в бактеріальну клітину. Така схема була використана для генів інсуліну, інтерферону, імуноглобуліну.
Молекули ДНК, які мають власний апарат реплікації (самовідтворення) і здатні доставляти в клітину потрібні гени й реплікувати їх, були названі векторами. Найбільш поширені вектори – це різноманітні плазміди (невеликий фрагмент ДНК, який може вільно існувати в цитоплазмі бактерій, вмонтовуватися в хромосому і реплікуватися разом з нею), які часто спостерігаються у бактерій.
Потрібно враховувати, що наявність і навіть введення гена у хромосому організму-хазяїна ще не дає можливості одержати продукти його синтезу. Для того, щоб ген міг функціонувати, він повинен поряд з частиною, де закодована інформація, мати ще регуляторну ділянку. Це так звані промотор та термінатор. З промотора починається зчитування інформації (транскрипція), а в термінаторі закодовано закінчення транскрипції з даного гена. Нині створено цілий «арсенал» клонованих промоторів, які дають можливість забезпечити проявлення генів у різних типах клітин.
Сучасні методи переносу нових генів у клітини вищих рослин можна згрупувати:
- за допомогою природних векторів (на основі агробактерій);
- прямими методами введення чужорідної ДНК у геном вищих рослин (мікроін’єкція, електропорація, упакування в ліпосоми, проколювання клітин шляхом перемішування їх у суспензії мікроголок, біолістика тощо).
Найбільш широко та успішно для трансформації вищих рослин використовується природна векторна система ґрунтових агробактерій – Agrobacterium tumefaciens, буквальний переклад «польова бактерія, що викликає пухлини». Ці агробактерії вражають багато видів дводольних і голонасінних рослин, спричинюючи утворення в місці проникнення пухлин, які називаються корончатими галами. Хвороба уражує понад 600 видів рослин (виноград, плодові, лісові те декоративні породи, цитрусові, томати, бобові тощо). У 40-х роках Армін Браун (США) виявив, що клітини рослинних пухлин, на відміну від нормальних, інтенсивно ростуть на штучних поживних середовищах in vitro без фітогормонів. Причиною цього виявився той факт, що вони самі виробляють значну кількість фітогормонів. З’ясування механізму пухлиноутворення поклало початок створенню векторних систем для рослин. Встановлено, що агробактерія має природну здатність вбудовувати частину ДНК своєї плазміди у геном рослини, наприклад під час поранення, чим змінює метаболізм рослинної клітини. Вперше введення чужорідного гена в рослинну клітину за допомогою агробактерій було здійснено на початку 80-х років ХХ ст. в Інституті рослинництва (Німеччина).
Сфера застосування векторних систем на базі агробактерій обмежується двома факторами:
- рослина має бути чутлива до ураження агробактерією;
- має бути розроблена методика регенерації рослин із калусу (калус – маса недиференційованих клітин, яка утворюється в разі пошкодження рослин).
Останнім часом трансформація за участю агробактерій застосовується на картоплі, сої, кукурудзі тощо. Однак багато видів рослин, серед яких найпоширеніші зернові (пшениця, кукурудза, рис), не є природними господарями агробактерій, тому трансформація їх цим шляхом досить проблематична.
У 1984 р. Санфорд зі співробітниками в Корнельському університеті (США) розробили принципово новий засіб уведення генів (ДНК) за допомогою ДНК-пушки (рис. 14. 1), який вони назвали біолістикою (біологічною балістикою).
З метою підвищення ефективності доставки генів у цілісні клітини вони в спеціальному пристрої бомбардували тканини цибулі вольфрамовими частками (1…2 мкм), покритими РНК вірусу тютюнової мозаїки. Невеликі отвори, що виникають при цьому в мембранах і клітинній оболонці, швидко затягуються. У разі попадання в клітини рослини в останніх вірус тютюнової мозаїки інтенсивно розмножувався.
У США за допомогою такого методу вдалося одержати трансгенні рослини сої, здійснена трансформація пилку кукурудзи. Переваги цього методу безперечні: трансгенез здійснюється без інфікування агробактерією, тому відпадає необхідність у регенерації рослин із калусу.
Таким чином, обидва методи створення трансгенних рослин широко використовують в генетичній інженерії (рис. 14. 2).
Електропорація–це введення ДНК у клітини (протопласти) за допомогою електричних імпульсів, які сприяють проникненню ДНК крізь пори біомембран.
Шляхом мікроін’єкцій хромосом Petunia alpicola вперше здійснили трансформацію рослини Petunia hybridae у США. З трансформованих клітин були регенеровані рослини, які передавали набуті властивості нащадкам.
 
14.3. Генетично модифіковані рослини
 
ДНК-технології відкрили широкий шлях до створення генетично модифікованих (ГМ) рослин.
Наприклад, підвищення стійкості рослин до шкідливих комах було досягнуто введенням у геном рослин генів, які контролюють синтез речовин, токсичних для комах. Найчастіше – це ген Bt-токсину, природного інсектициду, який продукують ґрунтові бактерії. Першою Bt-захищеною трансгенною рослиною стала створена в 1995 р. фірмою «Монсанта» картопля сорту «Новий лист», що синтезує інсектицид проти колорадського жука.
Останнім часом одержані з такою характеристикою соя, кукурудза, бавовник.
Створено також рослини з підвищеною стійкістю до певних гербіцидів. Проте специфічною проблемою у даному випадку є те, що неможливо уникнути перенесення генів стійкості до рослин бур’янів шляхом переопилення з дикими родичами.
Вже створені трансгенні рослини, одночасно стійкі як до шкідників, так і до певних гербіцидів. Одержано також трансгенну картоплю, стійку до фітовірусів, зокрема до фітофторозу. Створені трансгенні культури, здатні витримувати високі та низькі температури.
Генетично модифіковані рослини стали продуцентами вакцин, фармакологічних білків і антитіл, що дає змогу значно дешевше та ефективніше лікувати різні хвороби, зокрема онкологічні.
Генетична модифікація використовується також для одержання заданих якостей харчових продуктів, для подовження терміну їх зберігання.
У різних країнах світу було проведено більше 400 польових досліджень з генетично модифікованими рослинами (яблуня, малина, горіх, пшениця, горох, цукровий буряк, кукурудза, рис, жито, картопля, помідори, виноград тощо).
Якщо у 1996 р. площі, на яких вирощували трансгенні рослини, складали 3 млн га, то на сьогодні – 70 млн га.
На початку третього тисячоліття в різних країнах світу існують трансгенні форми більше 120 видів рослин. В 11 країнах світу (США, Китай, Аргентина, Канада, Мексика, Австралія, Іспанія, Франція, Південна Африка,
Португалія, Румунія) вирощується 71% трансгенних рослин, стійких до гербіцидів.
Проте населення різних країн світу, особливо розвинених країн Європи, насторожено сприйняло факт появи на полях генетично модифікованих рослин і вживання виготовлених з них продуктів харчування. Під час визначення ступеня ризику в разі використання трансгенних рослин думки вчених розійшлися. Основні аргументи прихильників ГМО на користь вирощування трансгенних культур і виробництва на їх основі продуктів харчування: трансгенні рослини мають вищі показники продуктивності, більшу стійкість до шкідників, бур’янів і хвороб і тому можуть давати вищі врожаї, ніж традиційні культури. Підвищення врожайності за допомогою трансгенів – шлях до вирішення проблем забезпечення продуктами харчування в умовах швидкого зростання населення Землі. Генетична модифікація може здійснюватися в напрямі підвищення вмісту певних поживних речовин і вітамінів. Біотехнології дають змогу виводити сорти рослин, пристосованих до таких екстремальних умов, як посуха або холод. Трансгенні рослини й продукти харчування можуть стати корисними для здоров’я, якщо в їхньому складі будуть ГМО-інгредієнти, в які вбудовані вакцини проти різних хвороб.
Проте частина науковців вважає, що ГМО у навколишньому середовищі можуть спричинити незворотну шкоду біологічному різноманіттю екосистем. Через недосконалість сучасних методів немає стопроцентної гарантії, що спеціально сконструйовані гени – носії бажаної ознаки. За своєю метою генна інженерія нагадує селекцію, але на відміну від традиційної селекції вона дає змогу переходити міжвидові границі й «змішувати» навіть рослинні й тваринні гени. В природі такі процеси не відбуваються. Постають законні запитання: наскільки безпечні такі маніпуляції і яких наслідків можна очікувати в разі порушення збалансованих природних процесів?
В Україні офіційного дозволу на вирощування генетично модифікованих рослин поки що ніким отримано не було. Однак немає ніякої гарантії, що західні продукти, які купуються в нас, наприклад, чіпси, печиво, молочний порошок чи навіть пиво, не містять в собі генетично-модифікованих інгредієнтів. До списку відомих в СНД фірм продукція яких може містити генетично-модифіковані продукти можна віднести продукцію Coca Cola, Danone, Heinz, Hipp, Vac Donalds, Nestle, Stimorol, Wrigleys. Очевидно, що для власників компаній – виробників трансгенних технологій важливіша матеріальна сторона справи, ніж якийсь добробут людства.
Щодо чинного законодавства України, то у законі «Про захист прав споживачів» є положення про те, що споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної інформації про товари. І ця інформація повинна містити крім назви товару, ціни, дати виготовлення ще й позначку про застосування генної інженерії під час виготовлення товарів. Згідно з директивами ЄС обов’язковому маркуванню підлягають продукти харчування з умістом ГМ-інгредієнтів понад 1%.
Країна, яка вирішила вже пустити на свою територію ГМ культури, повинна мати потужну систему контролю, до якої би в першу чергу входили лабораторії. У нас існують поодинокі лабораторії, однак цього не досить.
 
Питання для самоперевірки
 
1. Що вивчає наука генна інженерія?
2. Які існують методи створення транс генних організмів?
3. Що таке клонування ДНК? В чому переваги та недоліки ГМО?
 
Фото Капча