Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Туровська Г.І. Т 88. Безпека життєдіяльності. Навчально-методичний посібник. – Рівне: НУВГП, 2008. – 100 с.

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
100
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Г.І. Туровська
 
БЕЗПЕКА
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
 
Кредитно-модульна система організації навчального процесу
 
Для студентів усіх напрямів підготовки НУВГП
 
Рівне – 2008
 
ЗМІСТ
 
Передмова
1. Навчальна програма та структура залікового кредиту нормативної дисципліни«Безпека життєдіяльності»
1.1. Опис предмета навчальної дисципліни
1.2. Структура залікового кредиту дисципліни
1.3. Методи навчання та оцінювання
1.3.1. Методи навчання
1.3.2. Методи оцінювання
1.4. Критерії оцінки знань
Програмний матеріал змістових модулів
Змістовий модуль 1. Забезпечення соціальної, природної та техногенної безпеки
Тема 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності
Тема 2. Ризик та небезпека в предметній діяльності
Тема 3. Людина як елемент ергатичних систем
Тема 4. Особливості режиму діяльності людини
Тема 5. Раціональні умови життєдіяльності людини
Тема 6. Вплив діяльності людини на навколишнє середовище
Тема 7. Джерела природних небезпечних для життєдіяльності чинників
Тема 8. Техногенні небезпеки
Тема 9. Безпека життєдіяльності в умовах соціально-політичних та комбінованих небезпек
Тема 10. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
Змістовий модуль 2. Цивільний захист об’єктів господарювання
Тема 11. Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація дій для усунення їх негативних наслідків
Тема 12. Надання першої долікарської допомоги потерпілому
Тема 13. Організація і управління безпекою життєдіяльності
2. Методичні поради по вивченню дисципліни
Змістовий модуль 1. Забезпечення соціальної, природної та техногенної безпеки
Тема 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльностi
Тема 2. Ризик та небезпека в предметній діяльності
Тема 3. Людина як елемент ергатичних систем
Тема 4. Особливості режиму діяльності людини
Тема 5. Раціональні умови життєдіяльності людини
Тема 6. Вплив діяльності людини на навколишнє середовище
Тема 7. Джерела природних небезпечних для життєдіяльності чинників
Тема 8. Техногенні небезпеки
Тема 9. Безпека життєдіяльності в умовах соціально-політичних та комбінованих небезпек
Тема 10. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
Змістовий модуль 2. Цивільний захист об’єктів господарювання
Тема 11. Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація дій для усунення їх негативних наслідків
Тема 12. Надання першої долікарської допомоги потерпілому
Тема 13. Організація і управління безпекою життєдіяльності
3. Практичні роботи
4. Контрольна тестова програма
4.1. Методичні рекомендації по роботі з тестами
5. Самостійна робота студента над дисципліною
5.1. Тематика самостійної роботи
5.2. Оформлення та захист звіту про самостійну роботу
6. Питання гарантованого рівня знань
7. Словник основних термінів і понять з безпеки життєдіяльності
Список рекомендованої літератури
Перелік ресурсів в інтернеті до вивчення дисципліни
Список літератури, використаної при розробці посібника
Фото Капча