Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Туристичні ресурси Португалії

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретично-методичні основи дослідження туристичного ринку Португалії
1.1. Сутність геопросторової організації туристичного ринку Португалії
1.2. Закономірності геопросторової організації і розвитку туристичного ринку Португалії
1.3. Основні принципи і методи дослідження геопросторової організації туристичного господарства Португалії
2. Чинники та умови геопросторової організації туристичного господарства в Португалії
2.1. Природно-рекреаційний потенціал розвитку туристичного ринку Португалії
2.2. Культурно-історичний потенціал розвитку Португалії
2.3. Інфраструктура туристичного ринку Португалії
3. Стратегічні напрямки співпраці з Португалією
3.1. Аналіз динаміки розвитку туристичного процесу Португалії
3.2. Аналіз освоєності туристичними  фірмами України туристичного ринку Португалії
3.3. Пріоритетні напрямки розвитку туристичного співробітництва з Португалією та шляхи їх вдосконалення
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Міжнародний туризм крім величезного економічного значення відіграє велику роль у розширенні границь взаєморозуміння і довіри між людьми різних релігій і культур. Його діяльність не обмежується тільки торгівлею товарами і послугами і пошуком нових торгових партнерів. Вона спрямована також на установлення взаємин між громадянами різних країн для збереження і процвітання миру в усьому світі.  Більш 40 років тому в 1958 р. було створено Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Ідеологи співтовариства виходили з того, що якщо люди будуть знати один одного краще, то імовірність виникнення воєн зменшиться. Особливе місце в проголошених ЄЕС цілях приділялося поступовому усуненню всіх обмежень у торгівлі між країнами-учасниками, ліквідації перешкод для вільного пересування "осіб, капіталів і послуг", а також розробці принципів погодженої економічної політики.

По оцінках Всесвітньої туристської організації (ВТО), число подорожей в усьому світі буде збільшуватися на 3,5% щорічно й у найближчі 10-15 років досягне 1 млрд. чоловік і досить значна частина цих подорожей припадає на Європу. Таким чином, можна зробити висновок, що на європейському туристичному ринку ще довгий час будуть „вільні ніші" які з успіхом можуть заповнити українські тур оператори. Отже, актуальність дослідження туристичного ринку, Португалії зокрема, на сьогодні важко переоцінити.

Мета дослідження – дослідження основних напрямків туристичного ринку Португалії. Відповідно до  поставленої мети в курсовій роботі вирішуються наступні задачі: 

 • дослідження особливостей розвитку Португальського туристичного ринку; 
 • обґрунтування моделі дослідження роботи на Португальському туристичному ринку; 
 • визначення факторів, які сприяють дослідженню туристичного ринку Португалії.

Об'єктом дослідження є туристичний ринок Португалії. 

Предметом дослідження є чинники, умови та стратегічні напрямки по дослідженню розвитку туристичного ринку Португалії.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначається мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження. Основна частина присвячена дослідженню науково-теоретичної основи напрацювання дослідження туристичного ринку Португалії, чинники та умови геопросторової організації туристичного господарства та стратегічні напрямки розвитку співпраці з Португалією. Загальні висновки по дослідженню сформульовано у відповідному розділі роботи.

 

Список використаних джерел: 
 1. Азар В. Туризм - еще один феномен XX века // Туризм: практика, проблемы, перспективы, №5, 2005 
 2.  Балабанов И.Т.; Балабанов А.И. Економика туризма: учебное пособие: М. : Финанси и статистика, 1999. 176 с.
 3. Борозняк В.С. Перспективи розвитку українського туризму // Бізнес, №15, 2005 – с. 15-16;
 4. Бутусов Г.  Аналіз туристичного ринку України // Галицькі контракти №5, 2007, с.8-10;
 5. Гнатів О.К. Проблеми розвитку вітчизняного туризму // Економіка України, №5, 2007, с.23-25.
 6. Горобець Н.П. Нові технології в галузі туризму // Економіка і інформатизація, №7, 2003, с. 27-28.
 7. Дурович  А. П. Маркетинг в туризме,  Минск.,  Новое знание, 2002; с.205-217
 8. Заїкина О.О Внесок туристичної галузі в подолання економічної кризи, http://www.niss.gov.ua;
 9.  Зіновчук Т.С. Вплив екологічних факторів на туризм // Екологічний вісник, №9, 2002, с.7-10.
 10. Качанівський В.С. Концепція розвитку туризму в Україні. – Л.: Брама, 2005. – 317с.
 11. Квартальнов В.А. Иностранный туризм.,  Москва, Финансы и статистика, 2006; с.91-101
 12. Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика., Москва., Финансы и статистика, 2005; с.15-17
 13. Любіцева О.О.  «Ринок туристичних послуг» навчальний посібник, Київ «Альтерпрес» 2003; 430 с.
 14.  «Міжнародний туризм» №2 ( 44 ) 02, 402 с. 
 15. «Міжнародний туризм» червень – липень №3 (51)03, 403 с.
 16. Потемкін О.С. Київ туристичний // Галицькі контракти №5, 2007, с.17-20;
 17. Харрис Г., Кац К. Стимулирование международного туризма.- М.: Финансы и статистика, 2005.- 578с.
 18. Шаблій О.І. Суспільна Географія. Львів, 2001. - 744 с.
11598
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).