Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Творчі пошуки Айседори Дункан

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Творчий шлях Айседори Дункан
1.1. Загальний огляд творчості
1.2. Вплив життєвих подій на творчість А. Дункан
1.3. Репертуар  і джерела натхнень
ІІ. Вклад А. Дункан у розвиток вільного танцю і класичного балету
2.1. Специфіка “вільного” танцю А. Дункан
2.2. Внесок у класичний балет і танцювальне мистецтво
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність і стан дослідження проблеми. 27 травня 2007 виповнилось 130 років від дня народження видатної американської танцівниці Айседоpи Дункан, справжнє ім'я якої було Анджела Айзедоpа Дьонкен.  Дивне життя "божественної босоніжки", яке відзначалося то розкішшю, то убогістю, було повне бурхливих пристрастей і страшних трагедій. 

Її поважали за майстерність і талант. Їй заздрили - за любов публіки, незалежність поведінки, заступництво сильних. Її остання любов з русявим російським поетом зіграла дивну роль у долі танцівниці. Цю любов, близькість до оточення Єсеніна і преклоніння перед революцією в Росії згадують частіше, ніж яскраве творче життя великої танцівниці Айседори Дункан, яка мала винятковий успіх у всій Європі. Її мистецтвом захоплювалися, йому наслідували, однак слава Дункан була викликана не тільки тим, що вона запропонувала новий вид танцю. У ній знайшло втілення нове світовідчуття. Те, що пропонувала Дункан, мало особливу привабливість, тому що відповідало потребам часу. Танець Дункан сприймався, насамперед, як танець вільний. Він не підкорявся нормам і канонам, нічого не запозичив у звичних форм. Символом свободи стала і сама артистка, яка сміливо заявила про своє право висловлювати будь-які погляди, носити будь-який одяг, любити і жити без огляду на догми.

Її танець був новим і незвичайним, викликав запеклі суперечки, а часто і нерозуміння. Дункан постійно шукала нові форми танцювальної естетики, експериментувала і помилялася. Тоді, у 1920-х роках, її надихнули надії на оновлену революцією Росію, однак збутися цим надіям не було призначено. Догмати класичного балету стали згодом основою державної політики в області танцювального мистецтва. Але не про такий танець мріяла Айседора Дункан: "Що говорять вам ці механічні і безпристрасні рухи? Вони не тільки не виражають цю музику, вони не виражають нічого взагалі". Багатьом здавалося, що Дункан іде по шляху відродження танцю стародавніх греків, на що вона завжди повторювала: "Мій танець - не танець минулого - це танець майбутнього". З античної культури Айседора Дункан взяла "неперевершені зразки гарних і природних рухів людини". Сам же танець античних греків міг бути далеким від досконалості, адже "музика їх, очевидно, була примітивною". Дункан реформувала мистецтво танцю, і ця реформація полягала у гармонійному злитті всіх його компонентів - музики, пластики і костюмів.

Про Дункан написано дуже мало - лише ті невеликі статті-рецензії, які,  притягуючи до себе увагу, наводять на роздуми: яким саме був феномен А. Дункан у світовій хореографії, зацікавлення яким не зникає до сьогодні?

Об’єкт дослідження -Айседор Дункан як засновниця вільного стилю у танці.

Предмет дослідження -творчісті Айседори Дункан і впливу на її творчість життєвих подій.

Мета роботи полягає у дослідженні особливостей танців Айседори Дункан, їх специфіки і відмінностей від класичного балету, а також у вивченні особливостей, завдяки яким її вважають засновницею танцю модерн. 

Відповідно до об’єкта, предмета і мети роботи було поставлено наступні завдання:

 • провести загальний огляд творчості А. Дункан;
 • вивчити вплив життєвих подій на творчість танцівниці;
 • визначити специфіку “вільного” танцю А. Дункан;
 • дослідити репертуар і джерела натхнень;
 • оцінити внесок А. Дункан у класичний балет і тогочасне мистецтво.

Джерельною базою виконання роботи стали праці письменників, дослідників, критиків, мистецтвознавців, які в свій час досліджували творчість та біографічні події Айседори Дункан, а саме: І. Шнейдер, Д. Вейс, І. Дункан, А. Макдугалл, Ф. Блейєр, П. Курт, Н. Аляшева, Т. І. Маршкова, Г. Дюмонд, В. Ватагін, М. Добров, М. Чернишев, О. Фокіна, М. Волошин, Д. Левієн, М. Тереза, Г. Дункан, Ф. Пітер та інші.  Крім цього, в роботі були використані мемуари самої Айседори Дункан.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, теоретичної частин, висновку і додатків, загальний обсяг роботи складає 37 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Алпатов М.В. Немеркнущее наследие. - М., 1990. - 216 с.
 2. Аляшева Н. Айседора Дункан. - М.: Урал, 2000. - 442 с.
 3. Бахрушин Ю.А. История русского балета. - М.: Просвещение, 1977. -  254 с.
 4. Блэйер Ф. Айседора: Портрет женщины и актрисы - Смоленск: Русич, 1997. - 560 с.
 5. Ватагин В., Добров М., Чернышев Н. Античный профиль танца (Айседоре Дункан посвящается). - М.: МИТИ, 2006. - 90 с.
 6. Вейс Д. Айседора Дункан.  - М.: АСТ, 2005. - 528 с.
 7. Гомбрих Э. История искусства. - М.:АСТ, 1998. - 688 с.
 8. Дункан А. Танец будущего. Моя жизнь. Встречи с Есениным - К.: Искусство, 1989. - 349 с.
 9. Дункан И., Макдугалл А. Русские дни Айседоры Дункан и ее последние годы во Франции  - М.: Моск. рабочий, 1995. - 271 с.
 10. Есенин и Айседора Дункан / сост. Т.И.Маршкова. - М.: Алгоритм, 2007. - 288 с.
 11. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. - Л.: Нева, 1979. - 354 с.
 12. Курт П. Айседора. Неистовый танец жизни.- М.: Эксмо, 2002. - 768 с.
 13. Миропольська Н., Бєлкіна Е., Масол. Л., Оніщенко О. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: навч. посіб. - К.: Вища школа, 2001. – 191 с.
 14. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. - М.: Просвещение, 1985. – 224 с.
 15. Худеков С.Н. История танцев: в 3-х т., Т. 3. - М.: Искусство, 1984. – 748 с.
 16. Anna Duncan: In the footsteps of Isadora. I Isadoras fotspar. Dansmuseet, 1995.
 17. Done Into Dance: Isadora Duncan in America. By Ann Daly. Copyright 1995 by Indiana University Press, Indianapolis Images. By Julia Levien. Self-Published.
 18. Frank-Manuel Peter (Hrsg./Ed.). Isadora Elizabeth Duncan in Deutschland in Germany, 2000.
 19. Isadora Speaks. Edited and introduced by Franklin Rosemont. Copyright 2001 by Charles H. Kerr Publishing Company/Chicago
 20. Isadora: A Sensational Life. By Peter Kurth. Copyright 2001 Little Brown and Company/ New York.
 21. Levien, Julia. Duncan Dance: a guide for young people ages six to sixteen / Julia Levien. With illustrathions by the author from life and memory. “A Dance Horizons book.” 1994.
 22. Maria Theresa. Divine Being, Guided by a Higher Power by Pamela de Fina. The Adopted Daughter of Isadora Duncan, 2003. Dorrance Publishing Go., Inc. Pittsburgh, Pennsylvania.
 23. The Search for Isadora: The Legend & Legacy of Isadora Duncan By Lillian Lowenthal. A Dance Horizons Book. Copyright 1993 by Princeton Book Co., Pennington, NJ.
1044
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).