Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Творчий потенціал працівників бібліотечної системи у світлі інноваційних підходів до роботи з читачами (тези виступу)

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Шнайдер Т. А.
 
Творчий потенціал працівників бібліотечної системи у світлі інноваційних підходів
до роботи з читачами (тези виступу)
 
Шкільна бібліотека є «…одним із важливих осередків, центром духовного життя в школі… Тут задовольняється багато дитячих інтересів, тут нерідко загоряється вогник, що пробуджує мрію…» (В. О. Сухомлинський).
Освітній процес у сучасній школі спрямований на формування конкурентоспроможної, самодостатньої особистості, яка вміє знаходити інформацію у різних джерелах й ефективно оперувати нею в усіх сферах життєдіяльності.
Саме такими – творчими, конкурентоспроможними бібліотекарями – славляться навчальні заклади нашого району. Вони активно беруть участь у конкурсах різного рівня (шкільного, районного, обласного, всеукраїнського) і виборюють перемогу.
Зміна пріоритетів в освіті викликана необхідністю реформування бібліотек освітянської галузі, оновленням змісту їх діяльності, що вимагає від працівників бібліотек переосмислення своєї ролі в даному процесі.
Бібліотеки виконують як свої специфічні завдання, так і сприяють динамічному розвитку суспільства, особистості. Це не лише інформаційні центри (медіа-центри), а й, значною мірою, центри сприяння самоосвіті користувачів, формування духовності й психологічного розвантаження
У районі функціонують 40 публічно-шкільних бібліотек, які знаходяться на базі навчальних закладів.
Відповідно до розпорядження голови районної держадміністрації «Про районну програму створення корпорації медіа-центрів у структурі централізованої системи ПШБ єдиного інформаційного простору у районі» №702 від 30. 12. 2005 р. передбачалося об’єднання міських бібліотек-філій та сільських ПШБ-філій у корпорацію медіа-центрів (Березнівська гімназія, Березнівський ЕГЛ, Березнівський НВК, Березнівський АТЛІ, Березнівський ліцей-інтернат спортивного профілю, Березнівська ЗОШ №2, Балашівський НВК, Городищенська ЗОШ, Кам’янська ЗОШ). Станом на 01. 01. 2011р. у корпорацію медіа-центрів входить 17 ПШБ.
Кожен медіа-центр має свій персональний сайт, який акумулює інформацію на допомогу учням тавчителям. На сайті розміщені методичні рекомендації, розробки уроків, досвіди кращих учителів, інформація про життя закладу, основні напрями та профілі, здобутки учнів та педагогів, матеріали краєзнавчого змісту, публікації, колекції регіональних web-ресурсів.
До послуг користувачів – електронна база даних нових надходжень. Бібліотечні працівники даних закладів працюють у програмі АБІС («IRBIS»).
Бібліотеки поповнюються відповідним технічним обладнанням (наявні комп’ютери, сканер, принтер, плазмовий телевізор, мультимедійні системи)
Сучасний підхід до моделювання ефективного бібліотечного процесу вимагає від бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів високого професійного рівня, що включає:
‒знання з фаху;
‒володіння основами комп’ютерної грамотності;
‒сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями;
‒навичками аналітико-синтетичної переробки інформації й передачі її користувачам;
‒уміння створити в бібліотеці комфортне середовище для читача й сформувати в нього позитивну мотивацію до читання. Важливе також і оволодіння фахівцем технологією моніторингу всіх бібліотечних процесів з метою їх удосконалення, максимального наближення до користувача.
Реалізуючи основні функції, бібліотекарі серед пріоритетних напрямків діяльності відзначають такі:
‒формування основ інформаційної культури як складової загальної культури особистості, що дозволяє їй правильно формувати свої запити;
‒ефективно здійснювати пошук необхідних джерел;
‒уміти відбирати, критично оцінювати інформацію та створювати якісно нову;
‒орієнтувати учнів на загальнолюдські та національні цінності;
‒упроваджувати особистісно зорієнтовані технології, спрямовані на розкриття природних задатків, творчого потенціалу кожного з читачів та їх соціалізації.
Бібліотекарі створюють для сучасного читача належні умови для широкого доступу до різноманітних джерел інформації (мережа Інтернет; книги «для душі» (які переважно замінюються переглядом відеофільмів, комп’ютерними іграми) ; використовують різні прийоми, методи і технології розкриття цінності творів, які пробуджують й зміцнюють в учнів кращі людські якості, допомагають, як наголошував В. О. Сухомлинський, «…відкрити буквально перед кожним, а отже й перед найпосереднішим, найважчим вихованцем ті сфери розвитку його духу, де він може досягти вершин, проявити себе, показати своє «Я», черпати сили із джерела людської гідності, почувати себе не обділеним, а духовно багатим... «.
Бібліотекарі медіа-центрів названих вище навчальних закладів творчо працюючи:
‒сприяють забезпеченню необхідної інформації для навчально-виховного процесу;
‒впливають на розвиток гармонійної особистості;
‒забезпечують розвиток та ефективне використання інформаційних джерел на допомогу педагогічним та учнівським колективам;
‒створюють інформаційно-освітні ресурси;
‒поповнюють через систему АБІС («IRBIS») електронні бази даних;
‒надають сучасні інформаційні послуги;
‒ведуть разом з учнівським колективом пошуково-дослідницьку роботу.
Необхідною умовою професійного зростання бібліотекаря, розкриття його творчого потенціалу, в першу чергу, є особистісна зацікавленість у результатах своєї праці.
Цьому сприяє й створення належних умов та максимальних можливостей для ініціативи, самостійності, творчого пошуку як на рівні закладу, так і на рівні регіону, а також їх участь у різних заходах із фахової майстерності:
Участь у конкурсах:
«Живи, книго!»
Гарбар Л. А., Самчук Н. К. (Березнівська гімназія), 2003;
Курильчик Н. П. (Балашівський НВК), 2004;
Потурай В. Є. (Кам’янська ЗОШ), 2005;
Пономаренко С. А. (Зірненський ЗНЗ), 2006;
Баранчук Л. І. (Друхівська ЗНЗ), 2007;
Новоселецька Г. В. (Городищенський ЗНЗ), 2008;
Ілліна Ж. М., (Губківський ЗНЗ), 2008;
Чміль Л. В. (Броннівський ЗНЗ), 2009;
Мороз Т. А. (Голубнівська ЗОШ), 2010.
«Шкільний бібліотекар»:
Дзюбук Л. В. (Поліська ЗОШ), 2006;
Гаврилюк С. О. (Білківська ЗОШ), 2007;
Дяченко І. В. (Соснівський НВК), 2009.
«Шкільна бібліотека»
Федас Т. О. (Березнівський ЕГЛ), 2011;
Дзюбак В. С. (Березнівська гімназія), 2011.
Результати роботи
Учні-користувачі є переможцями конкурсів:
«Найкращий читач»;
Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук учнівської молоді (м. Рівне).
З досвіду роботи бібліотекарі випустили посібники, брошури:
Курильчик Н. П. «Інновації у шкільній бібліотеці (Балашівський НВК), 2004;
Новоселецька Г. Ф. «Медіа-центр уструктурі роботи ЗНЗ (Городищенський ЗНЗ), 2008;
Мороз Т. А. «Духовний розвиток особистості засобами інтерактивного читання» (Голубнівська ЗОШ), 2010;
Гаврилюк С. О. «Система роботи бібліотеки у формуванні читацьких інтересів», проект, «Історія села Липники» (Білківська ЗОШ), 2007;
Федас Т. О. «Науково-дослідницька робота бібліотекаря-шлях до творчості», проект, «Пам’ять Михалинської ойкумени», творчий портрет (Березнівський ЕГЛ), 2011
Дзюбак В. С. Медіа-центр гімназії в інформаційному просторі» (Березнівська гімназія), 2011.
Матеріали з досвіду роботи розміщені на сторінках фахових видань («Шкільна бібліотека») :
Новоселецька Г. Ф. «Медіа-центр у структурі роботи шкільного абонементу» (№1, 2009) ;
Гаврилюк С. О. «Система роботи бібліотеки у формуванні читацьких інтересів» (№1, 2009)
Участь у конкурсах для кожного бібліотекаря – це глибоке переосмислення основних завдань та функцій бібліотеки, критичний перегляд власного досвіду.
Конкурсні матеріали переможців районного етапу, що направлені до обласного журі, розкривають:
‒сучасні підходи до організації бібліотечної справи;
‒систему інформаційної підтримки освітнього процесу в навчальних закладах, що передбачає впровадження нових, ефективних технологій у тісному взаємозв’язку з педагогічним колективом, бібліотеками інших систем;
‒творчі інноваційні підходи до роботи з читачами.
Описи досвіду роботи доповнюються мультимедійними презентаціями бібліотек, публікаціями, буклетами, розробками інтегрованих заходів уроків, проектів. Кожна робота розкриває як рівень професійної компетентності конкурсантів, володіння ними ефективними формами і методами роботи, так і їх власний творчий пошук у вдосконаленні бібліотечної діяльності.
Процес самоосвіти, підвищення інформаційної культури користувача та виховання культури читання бібліотекарі пов’язують із проблемою взаємозв’язку між умінням віднаходження необхідних джерел інформації, їх аналізом та практичним досвідом використання.
Бібліотекарі вдало поєднують у своїх доробках традиційні та інноваційні технології, інтерактивні методики, що створює передумови для реалізації даного аспекту діяльності через систему інтегрованих бібліотечних уроків, консультацій. Крім того, ними була представлена тематика формування ціннісного ставлення читачів до природи й оточуючого середовища, історичного минулого та сьогодення українського народу, його культурної й духовної спадщини
Професійні конкурси, стимулюючи творчий пошук бібліотекарів, їх прагнення до постійного збагачення індивідуальної лабораторії новими знахідками й відкриттями, сучасними технологіями й інтерактивними методами, також сприяють і створенню позитивного іміджу бібліотеки, підвищенню авторитету самого працівника серед учнів, педагогів, батьківської громадськості
Упровадження сучасних видів інформування та оптимізація процесу обслуговування користувачів, а також реалізація основних завдань, пріоритетних напрямків, над якими працюють бібліотекарі, вимагають:
‒системного підходу та вибору доцільних технологій, методів і форм щодо моделювання універсального бібліотечного фонду, що відповідає профілю закладу, змісту освітнього процесу, його інформаційним, виховним та культурологічним функціям, а також запитам, інтересам і потребам користувачів;
‒створення довідково-пошукового апарату для багатоаспектного розкриття фонду через систему каталогів, картотек та фонду довідково-інформаційних видань, включаючи електронні бази даних;
‒максимального розкриття фонду бібліотечних документів через сучасні форми наочної популяризації літератури та оптимізацію довідково-бібліографічного обслуговування;
‒формування інформаційної культури користувачів;
‒упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та використання медіа-ресурсів у практиці роботи;
‒створення сприятливих умов для позитивної мотивації до читання;
‒психолого-педагогічного аспекту розкриття творчого потенціалу читачів, їх здібностей та обдарувань.
Сучасний бібліотекар має володіти вміннями не лише працювати з джерелами на друкованій основі та електронних носіях, а й створювати відповідну інформаційну базу та навчати користуватися нею своїх читачів.
Фото Капча