Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Типологія сімей

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
70 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Типологія сімей за різними критеріями
 2. Типологічні особливості сімей з дітьми
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Сім’я є першоосновою суспільства, соціумом, де найбільшою мірою виявляються індивідуальні особливості дітей, реалізуються їх природні потреби, формуються мотиви поведінки, відбувається соціалізація дітей. Право на виховання та розвиток у сімейному оточенні є основним правом дитини, оскільки саме в сім’ї для дитини створюються всі необхідні умови для повноцінного життя.

Сім'я є більш складною системою відносин, ніж шлюб, оскільки вона, як правило, об'єднує не тільки подружжя, але й їх дітей, а також інших родичів та близьких. Крім того, сім'я виступає як соціальна клітина суспільства, є дуже близькою до "оригіналу" моделі всього суспільства, в якому вона функціонує.

У зв'язку з тим, що сім'я є об'єктом вивчення різноманітних наук, у літературі існують різні її визначення. Сім'я – це суспільний інститут і водночас мала соціальна група, що має історично означену організацію, члени якої пов'язані шлюбними або родинними відносинами, спільністю побуту та взаємною моральною відповідальністю, соціальна необхідність якої зумовлена потребою суспільства у фізичному та духовному відтворенні населення.

Основними ознаками сім'ї є шлюбні зв'язки; зв'язки спорідненості; спільний побут та спільний сімейний бюджет.

Проведений аналіз літературних джерел і соціокультурних реалій дозволяють виділити наступну типоструктуру сучасної сім’ї:

 • наявність шлюбних партнерів (повна, формально повна, неповна);
 • стадія життєвого циклу сім’ї (молода, зріла, літня);
 • порядок вступу у шлюб (первинний, вторинний);
 • кількість поколінь у сім’ї (одне або кілька поколінь проживає разом);
 • кількість дітей (бездітна, малодітна й багатодітна).

Як бачимо, сім’я являє собою більш складну систему відносин, ніж шлюб, оскільки вона, як правило, поєднує не тільки чоловіка й жінку, але і їхніх дітей, а також інших родичів або просто близьких подружжю і необхідних їм людей.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бабенко Н.Б. Соціологія сім'ї: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / Н.Б. Бабенко; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. – К., 2004. – 255 с.
 2. Вольнова Л. М. Батьківська сім’я як соціально-педагогічний чинник деліквентної поведінки неповнолітніх / Вольнова Л. М. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2010. – Вип. 10. – С. 212-214. – (Серія 11).
 3. Глазунов С.В. Соціологія сім'ї: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / С.В. Глазунов; Дніпропетр. держ. ун-т. – Д., 2000. – 140 с.
 4. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю: навч.-метод. посіб. / А. Й. Капська. – К. : УДЦССМ, 2001. – С. 132.
 5. Кравченко Т. В. Сучасна сім’я у фокусі наукових досліджень / Кравченко Т. В. // Український соціум. – 2006. – № 2 (13). – С. 46-47.
 6. Линник Л. М. Важковиховані діти: вплив сімейного середовища / Линник Л. М. // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2003. – № 1. – С. 96-98.
 7. Лукашевич М. П. Соціологія сім'ї: теорія і практика: навч. посіб. / М. П. Лукашевич ; Ін-т підготов. кадрів Держ. служби зайнятості України. – К.: ІПК ДСЗУ, 2012. – 186 с.
 8. Шпак М. М. особливості роботи практичного психолога із соціально- занедбаними дітьми / Шпак М. М. // Соціальна робота в Україні : теорія і практика: посіб. для підвищ. кваліф. психол. центр. соц. служб для молоді / за заг. ред. А. Я. Ходорчук. – К. : ДЦССМ, 2003. – С. 155.
2183
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).