Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Участь естрогенів у регуляції зовнішньо-секреторної функції печінки

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Участь естрогенів у регуляції зовнішньо-секреторної функції печінки
 
Климюк О. В., Бенедь В. П.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем'янчука
 
Анотація. У статті здійснюється теоретичний аналіз впливу естрогенів на зовнішньо-секреторну функцію печінки. Гормони статевих залоз відіграють істотну роль у механізмі регуляції процесів жовчоутворення і жовчовиділення. Видалення статевих залоз веде до зниження процесу жовчоутворення зі зменшенням спонтанної секреції жовчі і зниженням вмісту в ній органічних речовин.
Ключові слова: естрогени, печінка, жовчовиділення, жовчоутворення, жовчокам’яна хвороба.
Аннотация. В статье осуществляется теоретический анализ влияния эстрогенов на внешнесекреторную функцию печени. Гормоны половых желез играют существенную роль в механизме регуляции процессов желчеобразования и желчеотделения. Удаление половых желез приводит к снижению процесса желчеобразования с понижением спонтанной секреции желчи и уменьшением содержания в ней органических веществ.
Ключевые слова. Эстрогены, печень, желчеотделение, желчеобразование, желчекаменная болезнь.
Annotation. In the article theoretical the analysis of influencing of estrogenes is carried out on outwardly secretory the function of liver. Hormones of sex glands play a vital role in the mechanism of regulation of gall-producing and gall-secretion processes. Removing genital glands leads to the reduction of gall-producing processes with decreasing spontaneous gall secretion and decrease of organic matter in it.
Key words: estrogen, liver, gall-secretion, gall-producing, Khokhloma disease.
Постановка проблеми. Функція яєчників організму людини з віком суттєво змінюється, однак повністю не згасає. Встановлено, що навіть при тривалій постменопаузі в яєчниках не зупиняється повністю процес дозрівання фолікулів, і хоча вони в цьому періоді життя жінки не досягають повної зрілості, в організм продовжує безперервно надходити певна кількість естрогенів. Окрім того, досліджено у пізньому постменопаузальному періоді яєчники секретують також і андрогени, які є джерелом утворення естрогенів і проявляють анаболічну дію [1].
Слід відмітити, що гормони статевих залоз відіграють істотну роль у механізмі регуляції процесів жовчоутворення і жовчовиділення [2].
У з'вязку з цим основною метою даної роботи є вивчення впливу дії естрогенів на зовнішньо- секреторну функцію печінки (аналіз теоретично-експериментальних досліджень).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На підставі експериментальних досліджень стало очевидним, що майже всі залози внутрішньої секреції приймають участь в регуляції зовнішньо-секреторної функції печінки. Про це свідчать результати досліджень з введенням тваринам гормонів та речовин з гормональною активністю, як адреналін, інсулін, тироксин, пітуїтрин, епінефрін, та реоїдин, гідрокортизон, адренокортикотропний гормон, а також дослідження з частковим або повним розтином гіпофізу, щитоподібної залози, прищитоподібної залози, статевих залоз і наднирників [2].
Естрогенні гормони викликають у людей і лабораторних тварин дозозалежне пригнічення каналікулярного жовчовиділення за рахунок зниження холатозалежної і холатонезалежної фракцій. Жовч, яка виділяється, перенасичена холестерином, що підвищує ризик утворення холестеринових жовчних каменів [5].
У ряді досліджень встановлено, що після кастрації у тварин настають порушення процесу жовчовиділення, характер і ступінь якого залежить від видових та індивідуальних особливостей, а також від часу, що пройшов після кастрації. У білих пацюків (самці і самки) видалення статевих залоз призводить до тривалого (до двох місяців) підвищення інтенсивності жовчовиділення. Посткастраційна гіперсекреція жовчі досягає максимального рівня через місяць після операції та супроводжується зниженням концентрації холатів і білірубіну у жовчі [3, 5].
Деякі автори відзначають, що у морських свинок, навпаки, кастрація призводить до гальмування жовчовиділення, що протікає на тлі збільшення вмісту в жовчі органічних речовин і калію. Нормалізація функціональної діяльності печінки настає не раніше, ніж через два місяці після операції [5].
Згідно досліджень Саратикова А. С., Скакуна Н. П., у собак після видалення статевих залоз спостерігається або гіперсекреторна реакція, або гальмування жовчовиділення, відзначається зниження годинних порцій жовчі в складно-рефлекторній і підвищення в нервово-хімічній фазах травлення[5].
Окрім порушень жовчовиділення кастрація білих пацюків і морських свинок супроводжується гістохімічними змінами в печінці: зменшення вмісту глікогену, збільшення кількості ліпідів і зниження активності ліпаз у гепатоцитах. Посткастраційна гіперсекреція жовчі в пацюків протікає на тлі підвищення активності кислої фосфатази та розширення перибіліарних ділянок локалізації її на периферії печінкових часточок, а також збільшення активності лужної фосфатази в просвітах жовчних капілярів. У морських свинок посткастраційне гальмування жовчовиділення супроводжується зниженням активності кислої фосфатази у перибіліарних тільцях і зменшенням активності лужної фосфатази в просвітах жовчних капілярів. У кастрованих тварин різко знижується чутливість і реактивність печінки до жовчогінних засобів, зменшується ступінь і тривалість холеретичної реакції, порушується залежність між ступенем ефекту і дозою препарату. Відзначено появу парадоксального ефекту: більш виражена холеретична реакція на меншу дозу жовчогінного препарату, і навпаки [5].
Встановлено, що препарати статевих гормонів (фолікулін, метилостерон) швидко і цілком усувають посткастраційні функціональні та гістохімічні порушення печінки. Ці дані, а також результати дослідів з трансплантацією яєчників свідчать про те, що посткастраційні зміни в печінці є наслідком випадання внутрішньосекреторної діяльності статевих залоз – основного джерела естро- і андрогенів [4].
Досліди на тваринах показали, що насичення організму фолікуліном пригнічує моторику жовчного міхура, а видалення статевих залоз веде до зниження процесу жовчоутворення зі зменшенням спонтанної секреції жовчі і зниженням вмісту в ній органічних речовин. Але, разом з тим, кількість жовчі, що виділяється на їжу в кастрованих собак збільшується на 15-29%, латентний період жовчовиділення коротшає, подовжується час жовчовиділення, тип кривої виходу жовчі
Фото Капча