Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Участь естрогенів у регуляції зовнішньо-секреторної функції печінки

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Участь естрогенів у регуляції зовнішньо-секреторної функції печінки
 
Климюк О. В., Бенедь В. П.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем'янчука
 
Анотація. У статті здійснюється теоретичний аналіз впливу естрогенів на зовнішньо-секреторну функцію печінки. Гормони статевих залоз відіграють істотну роль у механізмі регуляції процесів жовчоутворення і жовчовиділення. Видалення статевих залоз веде до зниження процесу жовчоутворення зі зменшенням спонтанної секреції жовчі і зниженням вмісту в ній органічних речовин.
Ключові слова: естрогени, печінка, жовчовиділення, жовчоутворення, жовчокам’яна хвороба.
Аннотация. В статье осуществляется теоретический анализ влияния эстрогенов на внешнесекреторную функцию печени. Гормоны половых желез играют существенную роль в механизме регуляции процессов желчеобразования и желчеотделения. Удаление половых желез приводит к снижению процесса желчеобразования с понижением спонтанной секреции желчи и уменьшением содержания в ней органических веществ.
Ключевые слова. Эстрогены, печень, желчеотделение, желчеобразование, желчекаменная болезнь.
Annotation. In the article theoretical the analysis of influencing of estrogenes is carried out on outwardly secretory the function of liver. Hormones of sex glands play a vital role in the mechanism of regulation of gall-producing and gall-secretion processes. Removing genital glands leads to the reduction of gall-producing processes with decreasing spontaneous gall secretion and decrease of organic matter in it.
Key words: estrogen, liver, gall-secretion, gall-producing, Khokhloma disease.
Постановка проблеми. Функція яєчників організму людини з віком суттєво змінюється, однак повністю не згасає. Встановлено, що навіть при тривалій постменопаузі в яєчниках не зупиняється повністю процес дозрівання фолікулів, і хоча вони в цьому періоді життя жінки не досягають повної зрілості, в організм продовжує безперервно надходити певна кількість естрогенів. Окрім того, досліджено у пізньому постменопаузальному періоді яєчники секретують також і андрогени, які є джерелом утворення естрогенів і проявляють анаболічну дію [1].
Слід відмітити, що гормони статевих залоз відіграють істотну роль у механізмі регуляції процесів жовчоутворення і жовчовиділення [2].
У з'вязку з цим основною метою даної роботи є вивчення впливу дії естрогенів на зовнішньо- секреторну функцію печінки (аналіз теоретично-експериментальних досліджень).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На підставі експериментальних досліджень стало очевидним, що майже всі залози внутрішньої секреції приймають участь в регуляції зовнішньо-секреторної функції печінки. Про це свідчать результати досліджень з введенням тваринам гормонів та речовин з гормональною активністю, як адреналін, інсулін, тироксин, пітуїтрин, епінефрін, та реоїдин, гідрокортизон, адренокортикотропний гормон, а також дослідження з частковим або повним розтином гіпофізу, щитоподібної залози, прищитоподібної залози, статевих залоз і наднирників [2].
Естрогенні гормони викликають у людей і лабораторних тварин дозозалежне пригнічення каналікулярного жовчовиділення за рахунок зниження холатозалежної і холатонезалежної фракцій. Жовч, яка виділяється, перенасичена холестерином, що підвищує ризик утворення холестеринових жовчних каменів [5].
У ряді досліджень встановлено, що після кастрації у тварин настають порушення процесу жовчовиділення, характер і ступінь якого залежить від видових та індивідуальних особливостей, а також від часу, що пройшов після кастрації. У білих пацюків (самці і самки) видалення статевих залоз призводить до тривалого (до двох місяців) підвищення інтенсивності жовчовиділення. Посткастраційна гіперсекреція жовчі досягає максимального рівня через місяць після операції та супроводжується зниженням концентрації холатів і білірубіну у жовчі [3, 5].
Деякі автори відзначають, що у морських свинок, навпаки, кастрація призводить до гальмування жовчовиділення, що протікає на тлі збільшення вмісту в жовчі органічних речовин і калію. Нормалізація функціональної діяльності печінки настає не раніше, ніж через два місяці після операції [5].
Згідно досліджень Саратикова А. С., Скакуна Н. П., у собак після видалення статевих залоз спостерігається або гіперсекреторна реакція, або гальмування жовчовиділення, відзначається зниження годинних порцій жовчі в складно-рефлекторній і підвищення в нервово-хімічній фазах травлення[5].
Окрім порушень жовчовиділення кастрація білих пацюків і морських свинок супроводжується гістохімічними змінами в печінці: зменшення вмісту глікогену, збільшення кількості ліпідів і зниження активності ліпаз у гепатоцитах. Посткастраційна гіперсекреція жовчі в пацюків протікає на тлі підвищення активності кислої фосфатази та розширення перибіліарних ділянок локалізації її на периферії печінкових часточок, а також збільшення активності лужної фосфатази в просвітах жовчних капілярів. У морських свинок посткастраційне гальмування жовчовиділення супроводжується зниженням активності кислої фосфатази у перибіліарних тільцях і зменшенням активності лужної фосфатази в просвітах жовчних капілярів. У кастрованих тварин різко знижується чутливість і реактивність печінки до жовчогінних засобів, зменшується ступінь і тривалість холеретичної реакції, порушується залежність між ступенем ефекту і дозою препарату. Відзначено появу парадоксального ефекту: більш виражена холеретична реакція на меншу дозу жовчогінного препарату, і навпаки [5].
Встановлено, що препарати статевих гормонів (фолікулін, метилостерон) швидко і цілком усувають посткастраційні функціональні та гістохімічні порушення печінки. Ці дані, а також результати дослідів з трансплантацією яєчників свідчать про те, що посткастраційні зміни в печінці є наслідком випадання внутрішньосекреторної діяльності статевих залоз – основного джерела естро- і андрогенів [4].
Досліди на тваринах показали, що насичення організму фолікуліном пригнічує моторику жовчного міхура, а видалення статевих залоз веде до зниження процесу жовчоутворення зі зменшенням спонтанної секреції жовчі і зниженням вмісту в ній органічних речовин. Але, разом з тим, кількість жовчі, що виділяється на їжу в кастрованих собак збільшується на 15-29%, латентний період жовчовиділення коротшає, подовжується час жовчовиділення, тип кривої виходу жовчі в кишку змінюється що годинно, вміст білірубіну в жовчі підвищується, а лужність зростає; при цьому виникає циклічність і хаотичність у роботі печінки і жовчовидільного апарату [2].
А. Д. Степанова (1957) в експериментах на собаках після кастрації самців і самок спостерігала посилення жовчоутворення на 44-100% у порівнянні з доопераційним періодом. Введення собакам-кастратам статевих гормонів нормалізувало секреторний процес. Неоднозначні ефекти, що спостерігаються різними авторами після кастрації, можливо, пояснюються тим, що зміни жовчовидільної системи в перші три тижні після випадання функції статевих залоз мають гіперкінетичний, а в більш пізній термін – гіпокінетичний характер. Стійкі зміни, за спостереженнями А. Д. Степанової (1957), настають через 2 1/2 – 31/2 тижні після кастрації як у самців, так і у самок [6].
Гістологічними, гістохімічними і біохімічними методами досліджень на білих пацюках показано, що естрогенні гормони мають стимулюючий вплив на секрецію жовчі. У стадії оestrus її кількість збільшується з 0, 24+0, 009 до 0, 27 ± 0, 009 мл на 100 г ваги за годину (Р<0, 05), вміст жовчних кислот – з 748, 12 ± 48, 41 мг% до 863, 06 ± 27, 83 мг% (Р<0, 05), виділення холестерину- з 37, 19 ± 2, 730 до 47, 89 ± 2, 828 мг% (Р<0, 02). Після двосторонньої оварієктомії виділення жовчі знижується до 0, 17 ± 0, 003 мл на 100 г ваги за годину (Р<0, 02). Вміст в ній жовчних кислот і холестерину достовірно не змінюється [8].
Зовнішнє відведення жовчі викликає в печінці ряд компенсаторних морфофункціональних зрушень, характер і глибина яких залежать від часу, що пройшов від початку її втрати. Протягом перших чотирьох годин (стадія diоestrus) активність ферментів трикарбонового циклу, вміст РНК, об'єм гепатоцитів і діаметр синусоїдних капілярів зростає. Кількість і склад жовчі істотно не змінюється. До кінця першої доби активність оксидоредуктаз різко падає, активізуються лізосомні ферменти, з'являються дистрофічні зміни. Секреція жовчі знижується до 0, 15 ± 0, 011 мл на 100 г ваги за годину (Р<0, 001), кількість жовчних кислот зменшується до 520, 61 ± 8, 81 мг% (Р<0, 001), холестерину – до 15, 3 ± 1, 237 (Р<0, 001). Після оварієктомії за такий же відрізок часу кількість жовчі, що виділяється, знижується до 0, 14 ± 0, 011 (Р<0, 05), жовчних кислот – до 333, 466 ± 32, 51 (Р<0, 001) і холестерину -до 9, 925 ± 1, 62 (Р<0, 01). Дистрофічні зміни в гепатоцитах стають глибшими. Це свідчить про те, що дефіцит жіночих статевих гормонів знижує компенсаторні можливості гепатоцитів заповнювати втрату основних компонентів жовчі при порушенні їх печінково-кишкової циркуляції. Втрата жовчі організмом супроводжується реакцією наднирників, що змінюється в часі, типовою для адаптаційного синдрому. В оварієктомованих тварин вона знижена [8].
Було встановлено, що найбільше значення серед чинників, що знижують секрецію жовчних кислот, мають естрогенні гормони. Саме їх впливом пояснюється значно більша частота захворюваності жовчнокам'яною хворобою серед жінок. У дослідах на пацюках виявлено, що естрогени знижують синтез жовчних кислот. Аналогічні дані отримані в експериментах на бабуїнах і морських свинках. Зниження синтезу жовчних кислот спостерігається і в клініці у вагітних жінок, а також в результаті введення естрогенів і гормональних протизаплідних засобів. Їх введення, як і вагітність, разом з зниженням синтезу жовчних кислот сприяє виділенню в жовч холестерину. Встановлено, що збільшення концентрації холестерину в жовчі пов'язано із здатністю естрогенів підвищувати активність ГМГ-КоАР. Секреція у жовч фосфоліпідів в результаті введення естрогенів також зменшується. Усі описані зміни пояснюють збільшення літогенності жовчі при вагітності і введенні естрогенів та показують, що причиною її є не тільки порушення ентерогепатичної циркуляції, але і зміни в обміні ліпідів [5].
Естрогени підвищують активність ферменту ГМГ-КО АР, який посилює синтез холестерину, естерифікацію та секрецію його у жовч. Зменшення частки вільного холестерину призводить до зниження кількості жовчних кислот, особливо хенодезоксихолевої, які синтезуються з нього. У зв'язку з цим настає зниження колоїдної стабільності жовчі та утворення холестеринових каменів. Цей факт пояснює вищу частоту жовчокам'яної хвороби у жінок [7].
Висновки. Аналіз науково-методичної літератури показав, що гормони статевих залоз відіграють істотну роль у механізмі регуляції процесів жовчоутворення і жовчовиділення.
Естрогенні гормони викликають у людини і лабораторних тварин дозозалежне пригнічення каналікулярного жовчовиділення за рахунок зниження холатозалежної і холатонезалежної фракцій. Жовч, яка виділяється, перенасичена холестерином, що підвищує ризик утворення холестеринових жовчних каменів.
Порушення жовчовиділення при кастрації білих пацюків і морських свинок супроводжується гістохімічними змінами в печінці: зменшенням вмісту глікогену, збільшенням кількості ліпідів і зниженням активності ліпаз у гепатоцитах.
Досліди на тваринах показали, що насичення організму фолікуліном пригнічує моторику жовчного міхура, а видалення статевих залоз веде до зниження процесу жовчоутворення зі зменшенням спонтанної секреції жовчі і зниженням вмісту в ній органічних речовин.
Тим не менше, вплив естрогенів на зовнішньо-секреторну функцію печінки залишається мало вивченим. У науковій літературі недостатньо висвітлене питання щодо впливу естрогенів на зовнішньо секреторну функцію печінки.
 
Література
 
1. Блюгер А. Ф. Клеточная и субклеточная експериментальная патология печени / Блюгер А. Ф. – М. : 1982. – 254 с.
2. Горшкова С. М., Механизмы желчевыделения / Горшкова С. М., Курцын И. Т. – Л. : Наука, 1967. – 288 с.
3. Киршенблат Я. Т. Сравнительная ендокринология яичников / Киршенблат Я. Т. – М. : Наука, 1973. – 175 с
4. Розен В. Б. Основы эндокринологии / Розен В. Б. – М. : Высш. шк., 1980. – 310 с.
5. Саратиков А. С. Желчеобразование и желчегонные средства / Саратиков А. С., Скакун. Н. П. -Томск: 1991. – 290 с.
6. Теппермен Дж., Теппермен Х. Физиология обмена веществ и эндокринной системи / Теппермен Дж., Теппермен Х. – М. : Мир, 1989. – 656 с.
7. Об участии женских половых в секреции желчи: 7-й сьезд Белорус. физиологии им. Павлова: Тезыс. докл. Туревский А. А. – Витебск, 1987. – 245 с.
Фото Капча