Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Удосконалення методики розрахунку впливу дорожніх умов на рівень безпеки дорожнього руху в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УДК 656.13
І.К. Шаша, професор, д-р техн. наук
Харківський національний університет внутрішніх справ
пр-т 50-річчя СРСР, 27, м. Харків, Україна , 61080
Р.І. Топчій, викладач
Академія внутрішніх військ МВС України
пл. Повстання З,, м. Харків, Україна , 61001
 
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ВПЛИВУ ДОРОЖНІХ УМОВ НА
РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНІ
 
В статті розглянуто актуальне питання забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні.
Проаналізовано існуючи методики оцінки безпеки дорожнього руху. Розглянуто та обґрунтовано уточнення коефіцієнту безпеки руху з урахуванням енергетичної моделі транспортного потоку.
Ключові слова: безпека дорожнього руху, транспортний поток, енергетична модель 
Забезпечення безпеки дорожнього руху є актуальною проблемою, що потребує негайного вирішення з боку нашої держави. Це є цілком природним явищем, тому що в кількість загиблих в ДТП в Україні складає приблизно 14 % від загиблих в ДТП у всій Європі, а кількість автомобілів становить лише 2,2 %. Певні напрямки рішення цієї проблеми наведено в затвердженій постановою № 456 Кабінету Міністрів України програми, яка має назву: „Програма забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів”.
Аналіз досліджень та публікацій. Однією з важливих завдань у рамках сформульованої проблеми є удосконалення існуючих методик оцінки рівня безпеки дорожнього руху. До таких методів можна віднести розрахунок коефіцієнта безпеки руху [1].
Обґрунтування введення даного коефіцієнту було визначено з урахуванням аналізу дорожньо- транспортних пригод (ДТП), який доводив, що переважна їх частина концентрується на порівняно коротких ділянках. Враховуючи дорожні умови, безпечний рух на цих ділянках припустимий тільки з обмеженою швидкістю У той же час дорожні умови на попередніх ділянках не обмежують швидкості руху. Недосвідчений чи необачний водій, що рухається не зважаючи на особливості розташованих попереду ділянок дороги, може розвити швидкість руху, набагато більшу, ніж допускають дорожні умови. В результаті необхідності різкого зниження швидкості руху виникають ускладнення з керуванням автомобілем і водій ризикує потрапити в аварійну ситуацію.
У таких випадках за критерій безпеки руху було прийняте відношення швидкості руху автомобілів, яка припустима по небезпечній ділянці до швидкості, що розвивається наприкінці попередньої ділянки, назване коефіцієнтом безпеки.
 
Бібліографічний список використаної літератури
 
1. Бабков Ф.Н. Дорожные условия и безопасность движения / Ф.Н. Бабков. — М. : Транспорт, 1993. — 271 с.
2. Дудников А.Н. Энергетические характеристики системы безопасности движения транспортного потока / А.Н. Дудников // Безпека дорожнього руху України. — К. : ТОВ „Журнал „Радуга”, 2002. — № 3 (14). — С. 63–67.
3. Нутович А.А. Модель динамики движения автомобилей через регулируемые перекрестки / А.А. Нутович, А.Е. Колесников, В.Д. Гогунский // Труды Одесского политехнического университета. — 2000. — Вып. 2 (11). — С. 124–127.
4. Дрю Д. Теория транспортных потоков и управление ними / Д. Дрю. — М. : Транспорт, 1972. — 424 с.
5. Говорущенко Н.Я. Системотехника транспорта / Н.Я. Говорущенко, А.Н. Туренко. — Харьков: ХГАДТУ, 1998. — 468 с.
6. Поліщук В.П. Енергетичні характеристики руху транспортного потоку і коефіцієнт безпеки / В.П. Поліщук, О.М. Дудніков // Науково-технічний вісник „Безпека дорожнього руху України”. — 2004. — № 3 (14). — С. 83– 88. 
 
Надійшла до редакції 12.05.2011 р.
 
Шаша И.К., Топчий Р.И. Совершенствование методики расчета влияния дорожных условий на 
уровень безопасности дорожного движения в Украине 
В статье рассмотрен актуальный вопрос обеспечения безопасности дорожного движения в Украине.
Проведен анализ существующих методик оценки безопасности дорожного движения. Рассмотрены и обоснованы уточнения коэффициента безопасности движения с учетом энергетической модели транспортного потока
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, транспортный поток, энергетическая модель. 
 
Shasha I.K., Topchijj R.I. The improvement of calculation methods for stating the influence of the road conditions on the traffic safety level in Ukraine. 
The article describes the current problem of providing the traffic safety in Ukraine. The analyses of presentday methods of estimating the traffic safety was conducted. Specifications of the traffic safety ratio considering the traffic energetic model were discussed and proved.
Keywords: traffic safety, traffic flow, the energy model.
Фото Капча