Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Удосконалення відносин власності в Україні

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Аналіз моделей функціонування відносин власності в Україні
 2. Аналіз трансформації відносин власності протягом періоду незалежності
 3. Методи і напрямки реформування відносин власності в умовах перехідної економіки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Економічна історія XX ст. свідчить про те, що практично всі країни більшою чи меншою мірою, за допомогою конкретного обгрунтування використовували реформування відносин власності для розв’язання складних проблем суспільного життя. Навіть приватизаційні процеси, які обмежують економічні функції держави, мали місце і в країнах, що визнані лідерами капіталізму, і в країнах периферійного капіталізму, і в колишніх соціалістичних країнах.

Новітня економічна історія України не є в цьому сенсі виключенням. Зміна форм власності в Україні відбувалася революційними темпами в умовах, коли держава фактично самоусунулася від управління процесом трансформаційних перетворень форм власності. У результаті чого приватизація перетворилася в механізм збагачення тих, хто стояв у керма керівництва промисловими підприємствами і тих, хто мав необхідні фінансові засоби для їхнього придбання. Політика трансформації відносин власності шляхом різкого тотального обмеження ролі держави в наданні послуг, фінансовій підтримці підприємств за умови нерозвиненості ринкових регулюючих механізмів призвела до різкого обвалу економіки України на початку 90-х років минулого сторіччя і викликала її структурні перекоси, що стримує розвиток України на сучасному етапі. 

Трансформація власності у державі - складний процес, який торкається всіх сторін суспільного життя. Над розв’язанням цієї проблеми працюють вчені, спеціалісти наукових і державних установ. Серед них О.О. Беляєв,       В.Д. Базилевич, А.Г. Прохоренко, В.Я. Бобров та інші.

Актуальність питання перебудови відносин власності в Україні пов’язана з тим, що економіка наприкінці 70-х і на початку 80-х минулого століття практично повністю вичерпала свій потенціал екстенсивного розвитку і перейшла в стадію депресії. Політика державної власності протягом десятиліть гальмувала ініціативу та підприємницький потенціал нації, спричинила виникнення й поглиблення негативних тенденцій у розвитку економіки, відставання в економічному розвитку.

 

Список використаних джерел: 
 1. Верховодова Л.Т. Завершальний етап приватизації в Україні. - К.: «Міленіум», 2004.
 2. Вівчаренко О.А. Деякі актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в Україні // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - Івано-Франківськ. - 2001. - Вип.7. – С.135-144.
 3. Гальчинський А., Геєць В. Інноваційна стратегія українських реформ. - К.: Знання України, 2004.
 4. Гринчук В.Г. Економічні проблеми реформування відносин власності в Україні в світлі зарубіжного досвіду. - Одеса, 2003.
 5. Держава та економіка: механізм взаємодії: навч. посіб.: в 3 ч. Ч. 2. Форми та методи / В.І. Перевозчиков, О.І. Стешук, Л.Г. Козачок; Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б.Д.Грінченка. - К., 2007.
 6. Державне регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми: Моногр. / Л. І. Антошкіна, Н.М. Бабіч, В.Ф. Беседін, І.В. Беседін, І.К. Бондар; Ред.: М.М. Якубовський; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. - К., 2005.
 7. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика. Монографія. – К.: ШСД, 2003.
 8. Реформування відносин власності в Україні / Ред.: О.Ю. Рудченко; С.Ю. Лєдомська; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтегр. України, Фонд держ. майна України. - К.: КФ ДП НДЕІ, 2004.
 9. Трансформація відносин власності в умовах формування постіндустріальної економіки / С.В. Степаненко, Л.І. Яковенко; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка. - Полтава: Скайтек, 2010.
 10. Трансформація відносин власності у перехідній економіці України / М.М. Шкільняк, Я.С. Ларіна. - К.: ВЦ «Академія», 2002. 
 11. Чечетов М. Трансформація відносин власності в Україні (правовий аспект) // Економіка України. - № 9. - 2005.
 12. Чечетов М., Жадан І. Державне регулювання та державне підприємництво: міфи і реальність // Економіка України. - № 12. - 2004.
4845
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).