Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Українознавство і творчість учителя. Використання інтерактивних методик на уроках українознавства (за методикою Open Space)

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Паламар Наталія Віталіївна,
методист Здолбунівського районного методичного кабінету
 
Українознавство і творчість учителя. Використання інтерактивних методик на уроках українознавства (за методикою Open Space)
 
Початок ХХІ століття означений складним пошуком нового світорозуміння, педагогічного світовідчуття, здатного зазирнути в майбутнє. На думку І. Єрмакова й І. Погорілої, необхідно по-новому подивитися «на проблеми становлення людини як суб’єкта життєтворчості, спроможної виробити свій життєвий проект, відповідально ставитися до життя, впевнено приймати історичний виклик ХХІ століття». Педагогіка має наповнити навчання й виховання новим життєтворчим, духовним змістом; головне для неї – «дитина з її радощами й болями, злетами і падіннями, інтересами, потребами, з її напруженим екзистенційним духовним світом». Більшість науковців схиляються до думки, що має утвердитися нова філософія освіти, нова педагогіка – педагогіка компетентної, відповідальної людини. «Ідеї життєтворчості, плекання людини як суб’єкта життя стануть альфою й омегою нової школи, яка допомагатиме учням оволодіти чотирма головними завданнями – навчитися пізнавати життя; життєва компетентність; навчитися жити разом; навчитися жити». Одним із предметів, які допомагатимуть втілювати компетентісну педагогіку в життя, є, як не дивно, українознавство.
Думка про те, що українознавство як цілісна система освіти і виховання повинна стати методологічно-філософською основою розвитку освіти, суспільства, звучала і звучить у працях учених як минулого, так і сучасності. Дослідження М. Драгоманова, М. Грушевського, Ю. Липи, П. Кононенка та багатьох інших науковців сформували українознавство як науку. Зміст цієї навчальної дисципліни сприяє вирішенню багатьох дидактично-виховних проблем сучасної школи, дає змогу кожному школяреві осягнути неповторність своєї культури, велич свого народу, зрозуміти його місце у світовій спільноті.
Найважливіша роль у вихованні та навчанні дітей належить учителю. Педагоги, які читають означений навчальний предмет, дуже добре це розуміють. До викладання українознавства в нашому районі ставляться певні вимоги: забезпечення належного рівня науковості, постійний методичний пошук, удосконалення педагогічної майстерності, використання активних методів навчання; створення учням належних умов для самостійної роботи; формування умінь вести пошуково-дослідницьку роботу, застосовувати знання, уміння й навички у нестандартних ситуаціях.
Традиційна навчально-інформативна діяльність, навчання за принципом простої передачі знань від того, хто навчає, тому, хто навчається, – застаріла. Нині ефективною є система навчання, яка сприяє активній пізнавальній діяльності, забезпечує розвиток творчої ініціативи, самостійності логічного мислення. У зв’язку з цим, викладання українознавства передбачає спрямованість форм і методів роботи у проблемно-пошукове русло.
Сучасний учитель українознавства – це, безперечно, творча особистість, а ще – викладач, вихователь, організатор діяльності дітей, активний учасник спілкування з учнями.
Учителі українознавства нашого району головне своє завдання вбачають у підготувці учнів до життя, прагнуть виростити їх людьми з гармонійно розвинутими емоціями, інтелектом. У таких загальноосвітніх закладах району, як Уїздецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Новомощаницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, учителі навчають учнів українознавства з початкової школи, ознайомлюють їх з традиціями, звичаями, народними ремеслами, формують у школярів усвідомлення – «Я – українець», активно використовуючи у своїй роботі ігровий метод (Т. Ю. Шеретюк та Є. О. Мартинчук). Завдяки цьому діти ефективніше вчаться, адже цінується їхнє власне бачення та спроможність щось зробити, аналізують власний досвід та діляться ним з іншими.
Продумана і вмотивована гра дозволяє набути значного життєвого досвіду. Вона вчить дитину технології пошуку шляхів розв’язання спочатку навчальних, а потім і життєвих проблем, спонукає до конструктивного сприйняття світу.
Українознавство тісно пов’язане з іншими шкільними дисциплінами, а отже, педагоги широко впроваджують у свою роботу міжпредметні зв’язки, які мають свою мету, напрями, методику організації українознавчого аспекту в навчально-виховному процесі. Зокрема, міжпредметні зв’язки широко впроваджує у своїй роботі вчитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 В. В. Садовська. Педагог практикує інтегровані уроки, тематика яких найрізноманітніша і невичерпна, як і сама духовна культура народу. Ці уроки вимагають від учителя глибоких знань, уміння добирати цікаві емоційно насичені форми проведення занять.
Навчаючи дітей українознавства, вчителі доносять їм не лише знання, але й ідеї народознавства. Нині кожен педагог-українознавець нашого району має широкі можливості для створення власної системи роботи методичної концепції на основі українознавчих ідей та засобів.
Мета шкільного курсу «Українознавство» – дати учням не лише знання а й сприяти самоусвідомленню, самореалізації кожної особистості. Над цим питанням працює вчитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Л. Г. Литвин, використовуючи у своїй роботі технологію особистісно зорієнтованого навчання. Педагог прагне перетворити своїх учнів на активних учасників навчально-виховного процесу, аби вони не тільки спостерігали чи слухали навчальний матеріал, а й використовували його у своєму житті.
Творчо працює і вчитель Глинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів І. С. Загалевич. Створюючи на уроках творчі групи, педагог завжди враховує психологічну сумісність учнів, їх творчі можливості й інтереси, доцільно поєднує парну, групову, колективну та самостійну діяльність.
Учителі Здолбунівщини прагнуть зробити свої уроки цікавими, науковими і доступними, спрямованими на формування особистості. Отже, успіх у вивченні курсу забезпечується вдало дібраною методикою, принциповими вимогами до особистості вчителя й рівнем національної системи освіти й виховання.
У школах району проводиться також позанавчальна робота з українознавства: виховні й загальношкільні заходи, родинні свята. На українознавчих засадах будується і виховна робота навчальних закладів. Стало доброю традицією проводити заходи на краще декламування української поезії, огляди-конкурси колядок, щедрівок, заходи до Дня народження Т. Шевченка, Дня рідної мови і Дня матері. Організовуються виставки творчих робіт школярів (вишивка, живопис, писанкарство; фольклорно-етнографічні експедиції, зокрема «Стежками рідного краю») ; зустрічі з народними умільцями.
Сьогодні необхідно, щоб учитель мав не лише знання, але й умів збагнути неповторність дитини, був готовий підтримати її і допомогти в самопізнанні й пізнанні навколишнього світу, сприяв формуванню її як людини.
 
Список використаних джерел
 
Єрмаков І., Погоріла І. Феномен компетентісно спрямованої освіти / І. Єрмаков, І. Погоріла // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2005. – № 9-10.
Кононенко П. П., Пономаренко А. Ю. Українознавство: конспект лекцій / П. П. Кононенко, А. Ю. Пономаренко. – К. : МАУП, 2005. – 392 с.
Кононенко П. П., Кононенко Т. П., Пономаренко А. Ю. Творець «Книги буття українського народу» / П. П. Кононенко, Т. П. Кононенко, А. Ю. Пономаренко. – К. : НДІУ, 2007. – 40 с.
Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі: Ілюстративний матеріал / упор. С. А. Яременко, А. Ю. Пономаренко. – К. : НДІУ, 2005. – 16 с.
Кононенко Т., Пономаренко А., Хоменко О., Касян Л. Українознавчі засади філології / Т. Кононенко, А. Пономаренко, О. Хоменко, Л. Касян // Українознавство. – 2007. – №3. – С. 116 – 127.
Методика викладання українознавства: програма навчального курсу / розробники: С. І. Ковпік, А. Ю. Пономаренко. – Кривий Ріг, 2008. – 18 с.
Пономаренко А.  Викладання українознавства в школі / А. Пономаренко  // Українознавство. – 2009. – №4. – С. 171.
Українознавство: програма підвищення кваліфікації працівників галузі освіти / укл. П. П. Кононенко, Т. П. Кононенко, А. Ю. Пономаренко, Л. К. Токар. – К. : НДІУ, 2008. – 44 с.
Мова в системі українознавства: дидактичний матеріал [для слухачів курсів підвищення кваліфікації] / укл. А. Ю. Пономаренко, П. П. Кононенко [та ін. ]. – К. : Міленіум, 2005. – 142 с.
Українознавство: науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / упоряд. П. П. Кононенко, О. Б. Ярошинський, А. Ю. Пономаренко. – К. : НДІУ, 2007. – 168 с.
Штихалюк Л. С. Українознавство як окремий предмет й інтегруюча методологія системи виховних і навчальних дисциплін / Л. С. Штихалюк // Українознавство. – 2011. – №2. – С. 72.
Фото Капча