Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Українська регіональна культура

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ВСТУП

  1. Регіональна українська культура як складова національної культури
  2. Аналіз складових української регіональної культури
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Регіон є предметом досліджень різних наук, в тому числі економіки, соціології, міжнародних відносин, географії, політології, історії, культурології. Незважаючи на відмінності у дефініціях регіону від авторів різних наукових дисциплін, існує одноголосність, що він характеризується як конкретний простір, який можна чітко виділити за певною системою соціальних, економічних, природних і культурних ознак. Отже, регіон прив’язаний до місця; у традиційному вузькому значенні він становить частину державної території, яка відрізняється певними специфічними ознаками.

Науковий інтерес до питань історії, теорії розвитку культури як соціального феномену, регіональних особливостей становлення культури України, відродження забутих сторінок культурного життя регіонів, вивчення їх еволюції значно зростає в дослідженнях останніх років. Актуальність цих питань посилюється у зв’язку з тенденціями і перспективами державного розвитку багатонаціональної культури і мистецтва.

Аналіз опублікованих джерел дає уявлення про дослідження з даної проблеми у вітчизняній та зарубіжній науці, що дозволило досить детально відновити глибокі корені такої специфічної сфери життя суспільства, як регіональна культура. Культуру як форму регіональної самосвідомості аналізувала І. Мурзіна. Серед вітчизняних науковців, що вивчають регіональну типологію культури, слід назвати Н. Миропольську, Е. Бєлкіну, Т. Ярошенко, Я. Верменич. Етнорегіональне буття етносів розглядають в своїх роботах О. Ануфрієв, О. Болдецька, О. Нельга, А. Пономарьов, Т. Рудницька та ін. 

Метою вивчення регіональної культури є її дослідження як структуроутворюючого елемента національної культури на прикладі України, регіон якої представлений широкою палітрою етнонаціональних та конфесійних груп, які тривалий час спільно проживають поруч.

 

Список використаних джерел: 
  1. Ануфрієв О. М. Етнорегіональне буття етносів як умова співіснування народів в поліетнічному середовищі / О. М. Ануфрієв // Наукові записки: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – Вип. 2. – К. : Знання, 1999. 
  2. Мурзина И. Я. Региональная культура как предмет философско-культурологического исследования / И. Я. Мурзина // Известия Уральского государственного университета. – 2004. – № 29.
  3. Ярошенко Т. М. Регіональна типологія культури: навч. посібник / Т. М. Ярошенко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.
4536
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).