Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Українсько-польські відносини у міжвоєнний період 1918-1939 рр.

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1.  Статус Західної України після війни
2.  Політика Польщі щодо українців
2.1. Пацифікація
2.2. Спроби компромісу
3. Соціально-економічні умови та реакція українців
3.1. Діяльність політичних партій
3.2. Кооперативний рух
3.3. Освіта
3.4. Проблеми церкви та релігії
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Після першої світової війни в міру того як на місці нещодавно могутніх імперій поставали національні держави, у Східній Європі формувався новий політичний порядок. Хоча принцип самовизначення націй дістав загальне визнання, він, однак, застосовувався не завжди, внаслідок чого не всі народи здобули державність. Ті ж, що здобули її, мали великі та неспокійні національні меншості. Відтак у міжвоєнний період національне питання лишалося нерозв'язаним; із зростанням напруженості між панівними націями та утисненими меншинами воно ставало вибухонебезпечним. А соціально-економічні проблеми, що терзали цей регіон іще з часів імперії, лише поглиблювали гостроту ситуації.

Зважаючи на актуальність проблеми, яка полягає у відношенні її до сьогоднішніх подій – інтеграції України у Європейську спільноту, зверненням до історичних коренів відносин між державами-сусідами, мету реферату можна визначити так: аналіз перебігу українсько-польських відносин у міжвоєнний період 1918-1939 рр.

Джерельною базою виконання реферату стали праці таких відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, як О. Субтельного, І. Кульчицького, Н. Полонської-Василенко та ін.

Говорячи про історичні особливості стосунків між Україною та Польщею у згаданий період, слід відзначити, що близько 7 млн. українців, в основному колишніх підданих габсбурзької монархії, на той час виявилися єдиною великою нацією, яка не завоювала незалежності. Більшість українців уходили до складу Польщі, решта жила в Румунії та Чехословаччині. Ставши скрізь, і особливо в Польщі та Румунії, об'єктом дискримінаційної політики, західні українці були пройняті майже нав'язливим прагненням до самоврядування, що, на їхню думку, вирішило б їхні політичні, соціально-економічні та культурні проблеми. Ці сподівання наштовхнулися на асиміляційну політику держав, у яких вони проживали, й тому в житті західних українців протягом усього міжвоєнного періоду панувала національна конфронтація.

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексєєв Ю. М., Вертегел А. Г., Даниленко В. М. Історія України: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2004. 
 2. Атлас з історії України. - К.: Наукова думка, 1997.
 3. Баран В. В., Лев, Г. Я., Йосипович, З. О., Зайцев Ю. Д. Історія України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. - Львів: Світ, 2003.
 4. Губарев В. К. Історія України: Конспект лекцій для студ. і викл. - Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004.
 5. Гудзь В. В. Історія України: Навч. посіб. - К.: Слово, 2003.
 6. История Польши / под ред. И. С. Миллера, И. А. Хренова. - в 3-х т., т. 2. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1955.
 7. Історія України у 10 т. /за ред. Красько І. В. - К.: Наукова думка, 1996.
 8. Історія України. Персоналії, в 3-х т. - К.: Наукова думка, 1997.
 9. Історія Української РСР. - К.: АН УРСР: Наукова думка України, 1967 р. 
 10. Лисицин Б. М. Історія України. - К.: НАУ, 2003.
 11. Політичні діячі України 1917 р.: Біографічний словник. – К.: Надра, 1993.
 12. Столбуненко М. М., Красовський В. М., Житкова В. М. Історія України: Навч.-метод. посібник/Одеський юридичний ін-т НУВС. - Одеса : Астропринт.
 13. Субтельний О. Історія України. - К.: Вища школа, 1996 р.
 14. Українське державотворення: словник-довідник / За ред. О. М. Мироненка. – К., 1997.
 15. Чайковський А. С., Шевченко В. Ф. Історія України: Посібник. - 2. вид., перероб. і доп. - К.: Видавництво АСК., 2003.
11388
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).