Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Умови ефективної інтерпретації образів сну

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Загальні поняття та системи інтерпретації сновидінь
Функції сновидінь і методи роботи зі сновидіннями
Феномени снів у сучасній системі їх інтерпретації
Список використаної літератури
 
Загальні поняття та системи інтерпретації сновидінь
 
У снах закладено потужний потенціал. Ці стани схожі з гіпнозом і медитацією, саме в них людині відкривається доступ до прихованих резервів своєї психіки. За ніч людина бачить 5-6 сновидінь, які становлять особливу композицію. Таким способом підсвідомість проробляє проблемні теми нашого життя і поволі привносить у них елементи архаїчного мислення.
Характерним є те, що майбутні діти більшу частину свого внутрішньоутробного існування сплять і бачать ті ж сни, що і їх матері. У цей момент плід залучається до генетичної пам'яті людства. Існують методи психотерапії, при яких у фокусі лікарських дій і інтерпретацій виявляється розповідь пацієнта про враження, отриманих ним у результаті занурення в реальність сну.
Один з головних принципів системи інтерпретації сновидіння визначений С. Піотровскі полягає в тому, що сновидіння не спотворюють основного змісту дієслів, якими людина описує сон. Тобто, дії, описувані дієсловами в розповіді про сновидіння, мають аналоги в житті сновидця. Правило «правдивості дієслів» спрощує процес інтерпретації і робить його більш достовірним. Абстрактні іменники психологічно функціонують також як дієслова – вони пов'язують дії й установки. Фраза: «стан концентрації», означає «концентруватися»; «депресія» означає «функціонування при малому рівні активності».
З іншого боку, певні (або конкретні) іменники (на відміну від абстрактних) здебільшого мають безліч значень, які не завжди виключають один одного. Природно допустити, що дієслова, які позначають бажання, є первинними, тоді як певні іменники (які визначають засоби для задоволення бажань) – вторинними. Крім того, ми набагато легше змінюємо об'єкти наших бажань, ніж самі бажання). Інша причина неясності певних іменників у сновидіннях – це відсутність власне необхідності мати ясне й однозначне розуміння їх змісту. Людина, яка бачить сон, фізично пасивна, вона не збирається усвідомлювати свої бажання (відсутня рушійна тенденція) у сновидінні. Доти, доки вона спить, її фантазійні бажання залишаються невиконаними. Навіщо ж тоді потрібна визначеність у позначенні об'єкта бажання, яке, швидше за все, не здійсниться, оскільки все, що відбувається, є нереальним.
Крім того, немає взаємного однозначного відношення між бажанням і його об'єктом. Як безліч різних об'єктів можуть задовольняти одне і те ж бажання, так і один і той самий об'єкт може бути використаний для задоволення різних бажань. Неясність певних іменників не є серйозною перешкодою у тлумаченні снів, тому що більшість висновків можуть бути зроблені з аналізу самих лише дієслів. По закінченню аналізу число можливих значень таких іменників зменшується і можна вибрати найбільш імовірне значення.
У цілому система ефективної інтерпретації сновидінь складається з восьми правил і двох аксіом. Вони були вперше опубліковані (з деякими змінами в порівнянні з первісним варіантом) в 1950 році як процедура для інтерпретації відповідей в «новій версії Тематичного Аперцептивного Тесту). Згодом виявилося, що якщо цю систему правил застосувати до маніфестного змісту сновидіння, то можна одержати набагато повнішу інформацію про особистість, ніж це здавалося можливим раніше.
З'ясувалося, що правила, розроблені для інтерпретації візуальних образів і текстів, створених свідомо (при виконанні завдань у ТАТ) показують більш високий рівень вірогідності при виявленні особистісних особливостей, коли використовуються для інтерпретації візуальних образів і слів, створених несвідомо (у сновидіннях). Цей факт можна розглядати як те, що свідоме і несвідоме мислення і почуття мають багато спільного і, крім цього, він змушує засумніватися в необхідності розділяти психічний процес на первинний і вторинний.
Два правила з первісного набору 1950 року були згодом переформульовані в аксіоми, тому що вони описували два різних підходи в інтерпретації маніфестного сновидіння (позначали цілі і межі інтерпретації), але не надавали інструменту для власне інтерпретації елементів сновидіння. Аксіоми були названі «A» і «B».
Аксіома «А» – встановлює, що кожна фігура сновидіння представляє сновидця, а різні фігури сновидіння позначають різні набори рис його характеру.
Аксіома «В» – встановлює, що особливості різних фігур сновидіння характеризують відношення самого сновидця до людей, схожих з цими образами сновидіння.
Інтраіндивідуальна аксіома «А» дозволяє одержати більш значимі і достовірні для психотерапії висновки про психодинамику пацієнта, ніж інтерперсональна аксіома «В». Однак аксіоми не суперечать, а доповнюють одна одну.
Тип фігури сновидіння, якому відповідає певна риса характеру, особливість поведінки або зовнішності, позначає відношення до цієї особливості самого сновидця. Чим більшою є різниця у фізичному або будь-якому іншому аспекті між фігурою сновидіння і самим сновидцем, тим більш «віддалена» ця фігура у сні від сновидця в образному змісті.
Образна далекість залежить від відношення сплячого до особливості, яку символізує фігура сновидіння. Прийнятність для сновидця певної риси характеру, поведінки або зовнішності означає, що він може бачити її без перекручування, прямо, незалежно від того, активна вона чи пасивна, заподіює задоволення або невдоволення. Прийнятна риса по мірі усвідомлення не викликає тривоги і амбівалентного відношення.
Неприйнятні риси викликають тривогу, коли наближаються до порогу усвідомлення. Рівень тривоги прямо пов'язаний зі ступенем віддаленості образу – найбільш віддаленим в образному відношенні персонажам приписуються риси, які викликають найбільшу тривогу. Усього у пропонованій
Фото Капча