Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління правами інтелектуальної власності

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
  1. Загальні положення щодо управління правами інтелектуальної власності
  2. Колективне управління майновими правами інтелектуальної власності за типовим законом про авторські права
  3. Управління майновими правами суб'єктів промислової власності
  4. Представницька діяльність щодо управління правами інтелектуальної власності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Управління охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності є одним з найважливіших напрямів публічного управління, оскільки від результатів його здійснення залежать: рівень забезпечення прав фізичних та юридичних осіб, які мають у своєму користуванні, володінні або розпорядженні об’єкти  інтелектуальної власності; рівень економічного зростання держави; престиж нашої країни у світі. 

Відповідно до чинного законодавства України про інтелектуальну власність кожний власник має право користуватися і розпоряджатися належним йому об'єктом інтелектуальної власності на свій розсуд. Кожний власник може використовувати належний йому об'єкт будь-яким способом, аби він не порушував чинного законодавства. Власник об'єкта може його продати, обміняти, подарувати та вчиняти будь-які інші цивільно-правові угоди у межах закону.

Сучасний ринок інтелектуальної власності багатогранний і досить складний. Будь-які цивільно-правові операції з об'єктом інтелектуальної власності тривалі, дорогі і копіткі. Сам автор далеко не завжди може передбачити наслідки тієї чи іншої угоди, у момент підписання якої йому обіцяли немалі вигоди. Ліцензійні договори досить складні за своїм змістом і автор об'єкта промислової власності не завжди може знати про ті чи інші елементи, нюанси, які необхідно включити до договору.

Сьогоднішній стан справ щодо проведення роз’яснювальної роботи у сфері, що аналізується, свідчить про те, що цією проблемою переважно займаються державні інспектори з питань інтелектуальної власності, проводячи семінари, наради та виступи у ЗМІ, присвячені роз’ясненню широкому загалу населення окремих положень чинного законодавства. Однак, у зв’язку з невеликим штатом державних інспекторів з питань інтелектуальної власності вони не можуть охопити своєю профілактичною роботою усю територію нашої країни, а відтак і результативність залишається не дуже високою.

 

Список використаних джерел: 
  1. Закон  України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993  № 3792-XII зі змінами і доповненнями 06.01.2004 // ВВР. – 2004. - № 13.
  2. Дзера О.В., Кузнєцова Н.С., Луць В.В. та iн. Зобов'язальне право: теорiя i практика. - К.: Юрiнком Iнтер, 1998. - 912 с.
  3. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник. - Хмельницький: ТУП, 2003. - 135 с.
  4. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 512 с.
  5. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. Наук. практ. вид./ За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 640 с.
  6. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності. - К.: Ліра, 2005. - 232 с.
4856
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).