Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління процесами моніторингу якості освіти в умовах реформування освітньої галузі району

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Ковалевська І. М.
 
Управління процесами моніторингу якості освіти в умовах реформування
освітньої галузі району
 
У зв’язку з розробкою подальшої стратегії розвитку системи освіти постала необхідність переглянути загальні принципи та підходи до управління освітою в районі. При цьому враховувалися місцеві умови і той рівень розвитку, якого досягли освітяни району.
У поточному році акцент змістився на вдосконалення управлінського аспекту здійснення моніторингових процедур, оскільки розвиток освіти є неможливим без аналізу показників її якості на основі проведення відповідних досліджень.
Відділ освіти Радивилівської райдержадміністрації працює над створенням певної системи організації, підготовки та проведення моніторингових досліджень якості освіти, розвитку освітніх округів і забезпечення умов рівно доступної якісної освіти для учнів і вихованців дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних закладів.
При організації зазначеної роботи відділ освіти Радивилівської райдержадміністрації, заклади освіти району керуються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указом Президента України від 04. 07. 2005 № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 25. 08. 2004 № 1095 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ від 31. 12. 2005№ 1312 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти», Указом Президента України від 20. 03. 2008 №244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» та ін.
Відділ освіти Радивилівської райдержадміністрації крок за кроком, поетапно вибудовує свою діяльність на основі власної моделі, спрямованої на якомога повнішу реалізацію основних державних вимог.
Основна мета діяльності – формування єдиного інформаційно-методичного простору на території району, координація діяльності навчальних закладів з питань удосконалення системи управління освітнім процесом, організація методичного супроводу модернізації освіти, впровадження інноваційних форм і методів навчання, відстеження стану функціонування регіональної системи загальної середньої освіти для коригування стратегії її розвитку та допомоги закладам у здійсненні їх діяльності та прийнятті ефективних управлінських рішень.
Основна місія – сприяння комплексному розвитку системи освіти Радивилівського району, надання реальної адресної допомоги педагогам і керівникам освітніх установ району в розвитку їх професійної майстерності, підвищення творчого потенціалу педагогічних колективів шкіл, а в кінцевому рахунку – вдосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання розвитку школярів.
Основними завданнями діяльності відділу з питань моніторингу є:
Упровадження програм моніторингових досліджень регіональної системи загальної середньої освіти.
Проведення досліджень освітніх проблем.
Збір інформації за результатами досліджень, підготовка аналітичних звітів, рекомендацій, оприлюднення результатів.
Здійснення методичної, консультативної допомоги освітнім установам і окремим педагогам з питань діагностики освіти та технологій проведення моніторингових досліджень.
Участь у реалізації загальнодержавних та міжнародних порівняльних досліджень якості освіти.
У відповідності до плану роботи відділу освіти на 2011 рік та згідно з пріоритетними напрямами роботи районної методичної служби у поточному навчальному році системно здійснювався методичний супровід моніторингових досліджень у освітніх закладах та установах району.
Метою моніторингових досліджень 2010-2011 н. р. було вивчення динаміки змін показників рівня навчальних досягнень учнів із предметів базового компонента для визначення пріоритетних напрямів діяльності на 2011-2012 н. р. щодо подальшого формування освітньої системи району згідно з вимогами Держстандарту та підвищення якості освіти.
Завдання діяльності з питань освітнього моніторингу в поточному навчальному році конкретизувалися наступним чином:
‒здійснення проектно-модулюючої діяльності з методичного забезпечення моніторингових досліджень;
‒відстеження динаміки змін в освітній системі та визначення напрямів її подальшого розвитку;
‒залучення до інтерпретації результатів освітнього моніторингу фахівців психологічних служб, районних та шкільних предметних методичних об’єднань;
‒удосконалення прикладного аспекту використання результатів моніторингу, спрямування моніторингових досліджень на виконання вимог Держстандарту з урахуванням специфіки навчальних предметів;
‒визначення шляхів удосконалення методичного забезпечення підготовки випускників закладів освіти до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні в наступному навчальному році;
‒синхронізація систем моніторингу з метою забезпечення організаційного, технічного, аналітичного супроводу на різних етапах моніторингових досліджень;
‒надання консультативної допомоги навчальним закладам з актуальних питань освітнього моніторингу, визначення замкненого управлінського циклу за його наслідками.
Етапи моніторингових досліджень 2010-11 н. р. було сплановано відповідно до основних напрямів роботи навчально-методичного центру, відділу освіти:
‒стартовий контроль «Створення діагностичної бази для формування змісту роботи методичних об’єднань»;
‒проміжний контроль «Формування змісту корекційної діяльності на всіх рівнях управління»;
‒підсумковий контроль «Аналіз результатів навчального року з метою прогнозування змісту методичної роботи на наступний навчальний рік».
На районному рівні видано наказ «Про проведення моніторингових досліджень якості освіти у 2010/2011 н. р.». Укладено факторно-критеріальну модель та програму діагностичних процедур у районі, згідно з якою окреслено основні напрямки моніторингу.
Положення про моніторинг затверджено на засіданні колегії відділу освіти. Крім цього, створено банки нормативної та наукової інформації щодо організації та проведення моніторингових досліджень:
‒визначено посадову особу, яка відповідає за моніторингові дослідження;
‒видано накази про підсумки проведення моніторингових досліджень;
‒оформлено підсумкові аналітичні матеріали;
‒розроблено плани заходів відповідно до підсумків моніторингових досліджень;
‒організовано контроль за проведенням локальних моніторингових досліджень у підвідомчих навчальних закладах.
Із метою вдосконалення системи психологічного супроводу моніторингових досліджень відпрацьовуються навички практичних психологів закладів освіти щодо прогнозування успішності кожного учня (визначення «зони найближчого розвитку») та виявлення можливих утруднень у навчанні.
Фото Капча