Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління розвитком членів колективу

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
1. Особистість підлеглого як об'єкт управління
2. Сутність управління підлеглими в контексті їх саморозвитку
3. Методи роботи керівника з розвитку особистості підлеглих
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Важливим елементом діяльності будь-якого підприємства є його система керівництва, адже саме вона визначає ефективність виробництва. Кожне підприємство відповідно до ринкових умов функціонує, використовуючи ті чи інші інструменти керівництва, які дають змогу найкращим чином управляти процесом розвитку підлеглих, а оптимальне їх поєднання принесе найбільшу користь діяльності будь-якого підприємства. Для того, щоб зробити керівництво ефективним, керівник повинен використовувати та розвивати у своїй роботі з підлеглими інструменти керівництва. Одним із таких інструментів є вплив керівника на підлеглих.

Проблему впливу керівника на підлеглих науковці досліджують тривалий час. Увага до цієї проблеми пов'язана з тим, що процес керівництва забирає близько 30% робочого часу керівника, а успішність цього керівництва оцінюється, перш за все, за кінцевим результатом роботи підприємства. Тому на перший план виходить уміння впливати на підлеглих, стимулюючи їх до ефективного виконання цілей підприємства. Усе це визначає високу актуальність даної проблематики.

У керівництві саморозвитком підлеглих діяльністю вплив, який вико-ристовують керівники з метою постійного пошуку та продукування нових ідей, розвитку творчого потенціалу персоналу, розглядають О.О. Гамага [1], Ф. Зімбардо [3], А. М. Колот [5], Л. І. Скібіцька [7], Р. Х. Шакуров [10], Т. І. Шамова [11] та інші. Однак взаємозв'язок методів впливу на спонукання підлеглих до творчості й саморозвтку та становлення керівника у цьому процесі як лідера досліджено недостатньо.

 

Список використаних джерел: 
 1. Гамага О.О. Психологічні якості особистості сучасного керівника як суб'єкта управління / О.О. Гамага // Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць СНУ ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2008. − №2(19). – С. 23-29.
 2. Єльникова Г. В. Управління вертикальне і горизонтальне / Г. Василівна Єльникова // Управління освітою. – 2003 . – № 13-14 . – С. 10-12.
 3. Зимбардо Ф. Социальное влияние /Ф. Зимбардо, М. Ляйппе. - СПб. : Питер, 2000. - 448 с.
 4. Ковалев ПА. Теория социально-психологического воздействия /И. А. Ковалёв// Основы социально-психологической теории [под общей ред. А. А. Бодалева и А. Н. Сухова]. - М. : Изд-во Междунар. педагог. акад., 1995. - 352 с.
 5. Колот А. М. Мотиваційний менеджмент : підручник / А. М. Колот, С. О. Цим-балюк; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ, 2014. - 479 c.
 6. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : [навч. посіб.] / Л. Е. Орбан-Лембрик. - Івано-Франківськ: Плай, 2001. - 400 с.
 7. Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] /Л. І. Скібіцька. - К. : Центр учб. літ., 2009. - 192 с.
 8. Сорочан Т.М. Професійне управління сучасною школою: навч.посібн. / Т. М. Сорочан. – Луганськ: Знання, 2003. – 108 с.
 9. Старовойтенко О. Специфіка соціокультурного впливу як особливої форми діяння/О. Старовойтенко//Соціальна психологія. - 2004. - №3 (5). - C. 110-118.
 10. Шакуров Р. Х. Социально-психологические основы управления : руководитель и педагогический коллектив / Р. Х. Шакуров. – М. : Просвещение, 1990. – 206 с.
 11. Шамова Т.И. Управление образовательным процессом в адаптивной школе / Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2001. – 384 с.
10806
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).