Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління технологічними процесами на підприємствах

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Управління технологічними процесами на підприємствах
 
Зміст торгово-технологічних процесів в магазині.
Технологічне планування приміщень магазину.
Організація процесів приймання, зберігання та підготовки товарів до продажу.
Організація розміщення і викладки товарів у торгівельному залі.
Зміст торгово-технологічних процесів в магазині.
Під торгово-технологічними процесами (ТПП) розуміється сукупність послідовних взаємопов’язаних операцій, які виконуються персоналом магазину і спрямовані на доведення товарів до покупців із мінімальними затратами трудових, матеріальних, фінансових ресурсів.
ТПП, які здійснюються в магазинах, умовно поділяються на основні і допоміжні.
До основних ТПП відносять продаж товарів і обслуговування покупців, які включають:
організацію потоків покупців у торговому залі;
викладку товарів на обладнання, яке забезпечує покупцям оптимальні умови їх огляду і відбору;
організацію розрахунків за відібрані покупцями товари;
надання додаткових торгівельних послуг та інші подібні технологічні операції.
До допоміжних ТПП відносять:
прийом товарів від постачальника;
доставка товарів на місце зберігання;
забезпечення необхідних умов зберігання;
підготовка товарів до продажу;
транспортування товарів у торговий зал;
організація зберігання і здача тари.
Зміст ТТП залежить від типу магазину, їх товарної специфікації, методів продажу, розмірів магазинів.
Структура ТТП у магазинах самообслуговування наведена на схемі 1. 1.
Технологічне планування приміщень магазину.
В залежності від характеру ТТП здійснюються технологічним плануванням приміщень магазину. Склад приміщень залежить від типу магазину, асортименту товарів, методів їх продажу, додаткових послуг.
 
Схема 1.1. Схема ТТП у магазинах самообслуговування.
 
Виділяють такі групи приміщень:
Торгові приміщення. Призначенні для здійснення ТТП і займають центральне місце у складі приміщень магазину; включають площу торгового залу і площу для організації додаткових послуг. Показник розміру торгової площі є однією з найважливіших характеристик пропускної здатності і потенційного обсягу діяльності магазину.
Приміщення для приймання, зберігання і підготовки товарів для продажу. Призначені для здійснення переважної частини допоміжних ТТП. Виділяють приміщення для розвантаження, приймання, охолоджувальні камери, фасувальні приміщення, складські приміщення і інше.
Підсобні приміщення. Призначенні для здійснення допоміжних операцій, пов’язаних із рухом тари і доставкою товарів до дому покупця.
Адміністративно-побутові приміщення. Прикладом може служити кабінет директора, конторські приміщення для спеціалістів, кімната для відпочинку, гардеробні та інше. Їх питома вага, як правило, складає менше 5%.
Технічні приміщення. Наприклад, машинне відділення, котельня, телефонний комутатор, електрощитові. Їх питома вага складає біля 2%.
Структура приміщень залежить в першу чергу від методів продажу, від форми товарної специфікації. У магазинах із індивідуальним обслуговуванням частка торгівельної площі становить 40-45%, а в магазинах самообслуговування – 55-65%. У магазинах, які реалізують товари по зразках і каталогах – 65-75%. Доля товарних запасів у торговому залі складає у магазинах із звичайними методами продажу – 20-25%, у магазинах самообслуговування – 40-60%.
За рахунок підвищення долі торгівельної площі у загальній площі на 1% ТО зростає у магазинах самообслуговування на 0, 3-0, 4%.
Раціональне технологічне планування торгового залу передбачає таке зонування і розміщення обладнання, що дозволяє забезпечити максимальні зручності покупцям при русі, огляді і виборі ними товарів, не допускати черг, раціональне використання торгівельної площі.
Зони торгового залу:
Площа, зайнята обладнанням для демонстрації товарів.
Площа, зайнята вузлами розрахунків.
Площа проходів для покупців.
Площа, зайнята обладнанням для демонстрації товарів.
В магазинах із індивідуальним обслуговуванням технологічне планування залу має індивідуальний характер. У магазинах самообслуговування воно повинно підпорядковуватися певним правилам. Залежно від типу будівлі, розмірів і конфігурацій торгового залу, використовується такі системи розміщення обладнання:
- лінійна із поздовжнім розміщенням обладнання. Використовується у торгових залах із шириною 7-12 м.
 - лінійна із поперечним розміщенням обладнання. Використовується у торгових залах із шириною 13-24 м.
Лінійна система розміщення є найбільш раціональною, вона дозволяє чітко формувати потоки руху покупців, створює кращі умови для групування і розміщення товарів, забезпечує огляд усього залу. Іноді застосовується змішана система, яка передбачає комбінування поздовжнього і поперечного розміщення.
Площа, зайнята вузлами розрахунків.
Площі, зайняті вузлами розрахунків плануються в залежності від форми організації таких розрахунків: в магазинах застосовується централізована і децентралізована форми розрахунків. При централізованій формі організовуються єдині вузли розрахунків, які розміщуються, як правило, біля виходу з магазину чи біля виходу з поверху.
Площа проходів для покупців.
Проходи розрізняють:
основні (магістральні) ;
другорядні (внутрішні).
Для більшості покупців характерна тенденція переміщатися у напрямку проти годинникової стрілки. Це необхідно враховувати при розміщенні технологічного обладнання.
Показники оцінки доцільності вибору обладнання:
площа для встановлення – площа, яка зайнята основою обладнання чи його проекцією на площу підлоги;
демонстраційна площа – сумарна площа усіх поличок;
коефіцієнт ємності демонстраційного обладнання – це відношення демонстраційної площі до площі встановлення.
Для розрахунку загальної ефективності технологічного планування торгівельного залу застосовують показники:
Коефіцієнт площі встановлення – це відношення сумарної площі встановлення обладнання до загальної площі торгового залу. В даному випадку площа встановлення обладнання не включає декоративного, рекламного та інших видів обладнання, яке направляє чи обмежує потік, а в продажу не бере участі.
Коефіцієнт демонстраційної площі – це відношення сумарної демонстраційної площі до загальної площі торгового залу.
Організація процесів приймання, зберігання та підготовки товарів до продажу.
Приймання товарів – це початковий процес, пов’язаний із товарорухом у магазині і моментом виникнення матеріальної відповідальності. Процес приймання товарів включає проведення наступних етапів:
Перевірка повноти і правильності всіх супроводжувальних документів на товар, який надійшов у магазин (товарно-транспортна накладна, рахунок-фактура, свідоцтво про якість товару, сертифікат відповідності державній системі сертифікації чи завірена постачальником копія сертифікату).
Кількісна перевірка партій товару: зважування, перевірка наповненості тарифних одиниць, підрахунок.
Перевірка якості товарів – проводиться шляхом зовнішнього огляду (виявлення явних дефектів) та поглибленого визначення якості. У випадку відхилень оформлюється акт про встановлення розходження у кількості чи невідповідність за якістю, який направляється постачальнику.
Зберігання товарів включає в себе послідовне виконання таких етапів, як: переміщення товарів в складських приміщеннях, поточне спостереження за станом товарів, підтримання необхідних санітарно-гігієнічних умов в приміщенні зберігання, забезпечення безперебійної роботи холодильного обладнання тощо. Завданням цього етапу є забезпечення збереження за кількістю і якістю товарів, дотримання гарантійних і граничних строків збереження.
Підготовка товарів до продажу включає перевірку цілісності упаковки товарів і зовнішньої тари, перевірки наявності маркувальних даних, інструкцій з експлуатації, технічних паспортів, гарантійних талонів та інше.
Організація розміщення і викладки товарів у торгівельному залі.
Організація розміщення і викладки товарів у торговому залі повинна враховувати такі фактори:
частота купівлі товарів окремих груп;
габарити товарів;
затрати часу покупців на огляд і відбір;
кількість різновидів товарів.
При викладці товарів слід враховувати звички покупців, комплексність попиту, за всіма групами слід закріплювати постійні місця, правила „товарного сусідства”.
Товари лід розміщувати так, щоб демонстраційна площа використовувалась максимально, необхідно визначати послідовність розміщення окремих різновидів товарів із врахуванням їх взаємозамінності.
Фото Капча