Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему роботи позашкільного навчального закладу (майстер-клас)

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Гончарук Ігор Петрович,
директор Костопільського центру технічної творчості
та комп’ютерних технологій
 
Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему роботи позашкільного навчального закладу (майстер-клас)
 
Центр технічної творчості та комп'ютерних технологій – це новий тип закладу в системі позашкільної освіти.
Основним напрямком діяльності Центру є науково-технічний, що передбачає залучення вихованців до активної діяльності з набуття техніко-технологічних умінь та навичок, розширення науково-дослідної роботи а також – оволодіння практичними уміннями та навичками з технічних видів спорту, організацію змістовного дозвілля.
На даний час у Центрі технічної творчості та комп'ютерних технологій працює 20 педагогів та 5 сумісників (3 педагоги – Відмінники освіти України, 4 працівники нагороджені грамотою МОНМС України), працює 65 творчих об'єднань за 24 профілями, в яких навчається 980 дітей.
На базі сільських шкіл працює 6 творчих об'єднань, у яких займається 90 дітей.
Головними завданнями нашого Центру є:
реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти;
формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя;
надання навчальним закладам системи загальної середньої освіти методичної допомоги з питань упровадження форм і методів навчання і виховання у навчально-виховний процес;
створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей і підлітків у позашкільній освіті, організації їх оздоровлення, дозвілля та відпочинку;
задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні, відповідно до їх інтересів і здібностей;
просвітницька діяльність.
Розпорядженням голови Костопільської районної державної адміністрації №146-р від 01. 04. 2003 р. Станцію юних техніків реорганізовано у Центр технічної творчості та комп'ютерних технологій.
Із реконструкцією закладу в 2003 році ми маємо можливість надавати якіснішу позашкільну освіту дітям та учнівській молоді міста і району. Гарні просторі класи та лабораторії, які оснащені сучасною комп'ютерною технікою (а це – 2 ноутбуки, 30 комп'ютерів та оргтехніка до них), передовими цифровими технологіями – це відео- та фотокамери, DVD-програвачі, принтери із фотовластивостями.
Кожна дитина, яка відвідує наш Центр, має можливість користуватися цими всіма пристроями, використовувати їх можливості для виконання завдань основної навчальної програми школи, а також – для особистого самовдосконалення і самоосвіти. На сьогоднішній день всі вихованці центру уміють користуватися комп'ютером, а це – діти і молодь віком від 6 до 20 років. Всі вони мають доступ до всесвітньої мережі Інтернет.
У нас працюють гуртки нових напрямків – це юні оператори ЕОМ, комп'ютер + англійська мова, початкове технічне моделювання + комп'ютер, WEB -дизайн, які за короткий час зарекомендували себе з позитивної сторони. У відділі виробничого навчання вихованці мають змогу здобути диплом кваліфікованого робітника – «Оператор комп'ютерного набору», у шкільному віці – це мрія кожного учня. Саме цей напрямок дає змогу спрямувати свої соціальні потреби школярів на здобуття майбутньої професії (протягом п'яти років 164 вихованців отримали диплом кваліфікованого робітника).
Уміння працювати з комп'ютером допомагає нашим вихованцям краще освоїти знання, закріпити уміння і навички на гуртках авіамоделізму, автотрасового моделізму, картингу та мотокросу.
Центр технічної творчості та комп'ютерних технологій – це осередок дозвілля, де створено сприятливі умови для творчого, інтелектуального розвитку дітей та молоді.
Із метою професійного самовизначення та творчої самореалізації гуртківців створені такі відділи: спортивно-технічний відділ та відділ інформатики й обчислювальної техніки.
Згідно навчального плану на 2011-2012 н. р., до відділу інформатики та обчислювальної техніки входять 34 гуртки, в яких займається 510 вихованців за напрямками: «Користувачі ПК», «Юні оператори ЕОМ», «Комп'ютер + англійська мова», «ВЕБ-дизайн», «Відео студія», «Технічне моделювання та конструювання + комп'ютер», «Початкове технічне моделювання з розвитком творчої уяви», «Початкове технічне моделювання», «Оператор комп'ютерного набору».
Одним зі стимулів навчання дітей може бути комп'ютер. Адже він активізує мислення, розвиває інтелектуальний та духовний потенціал учнів, стимулює їх до вивчення лексичних одиниць. З допомогою комп'ютера можна стимулювати самодисципліну (адже тільки через самодисципліну можна досягнути свободи) ; самокритику; самоповагу: потрібно допомагати дітям відчувати їх значущість, упевненість у тому, що вони дійсно здатні зробити щось корисне в цьому світі; саморозвиток.
У гуртковій роботі використовуються такі методи і форми роботи: демонстрація, обговорення, міні-лекції, рольові ігри, навчальні ігри, тренажерні вправи, спонукання до пошуку інформації, інтерв'ю та ін.
Робота в гуртку може бути в індивідуальній, парній та груповій формі. Метою та основним змістом роботи гуртка є: формування теоретичних та практичних навичок роботи з персональним комп'ютером, розвиток вміння використовувати ці навички у подальшому житті; розвивати пам'ять, увагу, наполегливість; виховувати національну свідомість, інтерес до вивчення іноземних мов.
Випускник повинен вміти:
працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням;
працювати в графічному редакторі;
працювати з електронними таблицями, виконувати обчислення;
виконувати операції з базами даних;
оперувати з файлами та здійснювати запис на носії інформації;
здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення;
працювати з мережею Internet, електронною поштою;
готувати до роботи устаткування та додаткове обладнання;
керувати режимами та використовувати периферійне обладнання, системи передавання (приймання) даних;
своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування;
переносити текст на папір за допомогою друкувальних пристроїв;
у разі необхідності – виконувати обов'язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство;
виконувати роботи в текстовому редакторі з введенням 10-пальцевим методом текстів, які містять спеціальну термінологію, формули, інші абетки тощо.
Велику роль в охопленні дітей позашкільною освітою та надання якісних освітніх послуг Центром технічної творчості та комп'ютерних технологій займає маркетингова діяльність закладу.
Наш досвід дозволяє стверджувати, що використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі позашкільного закладу дає можливість:
організувати самостійну творчу роботу вихованців, спрямовану на розвинення професійних схильностей;
розвивати уміння ефективно знаходити, подавати та структурувати інформацію;
оволодівати сучасними програмними засобами;
формувати інформаційну культуру для повноцінного використання інформаційного простору.
 
Список використаних джерел
 
Гончаренко С. У. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі / С. У. Гончаренко. – Київ: Вища школа, 2003. – 323 с.
Гуревич Р. С. Впровадження комп'ютерних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти / Р. С. Гуревич. – Вінниця, ВДПУ, 1999. – 30 с.
Дивак В. В. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності директора школи [Електронний ресурс] / В. В. Дивак // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2007. – № 2.
Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень; Нац. акад. пед. наук України. – К. : Хрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
Зінчук Н. А. Інформаційно-аналітична компетентність менеджера: значення у професійній управлінській діяльності та передумови формування у ВНЗ [Електронний ресурс] / Н. А. Зінчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. – № 3 (7).
Кравчина О. Є. Інформатизація організаційно-управлінської діяльності в загальноосвітній школі [Електронний ресурс] / О. Є. Кравчина // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. – № 3 (7).
Лаврентьєва Г. П. Методичні рекомендації з організації та проведення науково-педагогічного експерименту / Г. П. Лаврентьєва, М. П. Шишкіна. – Київ: ІІТЗН, 2007. – 72 с.
Лагутенко О. Б. Сучасні впровадження програмно-методичного забезпечення у навчальний процес та управління вищим навчальним закладом освіти / О. Б. Лагутенко, С. М. Яшанов // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова; серія №5; педагогічні науки: реалії та перспективи / за ред. П. В. Дмитренка, В. Д. Сиротюка. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Випуск 11. – С. 48-53.
Морзе Н. В. Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н. В. Морзе, О. Г. Глазунова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. – № 2 (6).
Науменко О. М. Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання засобів ІКТ у навчальній діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Науменко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2007. – № 3 (4).
Фото Капча