Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Упровадження технологій аналізу якості освіти у режимі відкритих студій «Технопарку»

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Климко Лариса Василівна,
методист кабінету управління закладами середньої освіти, старший викладач кафедри управління освітою
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 
Упровадження технологій аналізу якості освіти у режимі відкритих студій «Технопарку»
 
Аналіз світового досвіду показує, що економічне зростання розвинутих країн та їх окремих регіонів вже давно базується на використанні сфери знань і високих технологій, а їх ефективне поєднання гарантує прогресивний розвиток нації та людства. Однією із найудаліших форм такої інтеграції є технопарки, які відзначаються високим рівнем інноваційної діяльності. Головна ідея, покладена в основу створення такого типу організаційних структур, полягає у створенні виключно сприятливих умов для інноваційної діяльності та заслуговує на увагу як альтернатива традиційним методам навчання дорослих.
Основними компонентами технопарку є:
- продукування інноваційних ідей;
- розробка нових моделей управлінських практик;
- створення, апробація, оволодіння нових технологій управління;
- визначення і обґрунтування нових критеріїв якості продукту;
- аналіз і узагальнення показників ефективності.
Технопарк має потужний управлінський потенціал, формує елементи творчості, колективної діяльності, інтегровано моделює реальну педагогічну й управлінську діяльність, включає учасників у процес особистісно значущих для них проблем.
Технопарк «Інновації в управлінні освітою» (далі – технопарк) – це добровільне об’єднання керівників загальноосвітніх навчальних закладів (далі – ЗНЗ), працівників установ освіти, які за допомогою комплексу взаємозв’язаних методик і технік забезпечують логічно обґрунтовану зміну різних видів освітньої діяльності.
Саме визначення технопарку включає в себе інноваційний режим діяльності управлінських кадрів. Це модель підвищення управлінської майстерності керівних кадрів; сукупність різноманітних студій із різних видів управління, що проводяться в конкретний час на території відповідного освітнього округу.
Принципи діяльності технопарку такі: вибір пріоритетів; конструктивність інноваційної діяльності; результативність; доцільність та ефективність заходів, які проводяться.
До пріоритетних напрямів діяльності технопарку належать: показ методів і прийомів компетентнісно орієнтованого управління; презентація досвіду роботи з актуальних проблем управління; ознайомлення зі зразками інноваційних практик; моделювання й проектування інноваційної управлінської діяльності.
Метою діяльності технопарку є прискорене поширення інноваційних управлінських практик, які спрямовані на удосконалення стилю, методів та механізмів управлінської діяльності, формування інноваційного мислення сучасного керівника, який спроможний будувати власний неповторний стиль управління закладом освіти.
У структурі технопарку можуть бути студії, відеосалон, прес-центр, інформаційно-ресурсний, консультативний та дозвіллєвий центри.
Основною формою підвищення професійної компетентності є студії.
Відеосалон – це місце для спеціально організованого перегляду мультимедійної продукції з управлінської діяльності.
Прес-центр – місце для висвітлення новин управлінських практик, процесу роботи студій, організації творчих зустрічей учасників студій технопарку.
Інформаційно-ресурсний центр виконує інформаційну функцію, місце для представлення видавничої продукції.
Консультативний центр виконує консалтингову функцію.
Центр дозвілля – місце для відпочинку і спілкування.
Зміст і форми діяльності технопарку визначаються тематикою і прогнозованими результатами. Узагальнення та систематизація практичного досвіду управлінської діяльності здійснюється за допомогою різних форм роботи, які дозволяють розкрити сутність, обговорити і наочно представити доробок керівників шкіл.
Найпоширенішими формами діяльності студій технопарку є майстер-клас, семінар, круглий стіл, конференція, конкурс-ярмарок, школа новопризначеного керівника «Шлях до успіху», школа резерву керівних кадрів «Мій шанс», творча група, школа управлінської майстерності.
Майстер-клас – форма підвищення управлінської майстерності шляхом ознайомлення із перспективним управлінським досвідом, яка передбачає набуття нових знань і умінь у процесі безпосередньої передачі їх майстром, автором.
Семінар – це вид навчальних занять для обговорення доповідей і повідомлень його учасників; форма методичної роботи з управлінськими кадрами, спрямована на підвищення їх кваліфікації.
Круглий стіл – форма організації дискусії за обраною актуальною проблемою, яка передбачає вільний обмін думками.
Конференція – це зібрання науковців, досвідчених практиків, осіб, які виявили інтерес до обговорення проблем теоретичного спрямування.
Конкурс-ярмарок – форма презентації сучасних освітніх технологій, інноваційних методів управління, практичних матеріалів досвіду з проблем управління.
Школа новопризначеного керівника «Шлях до успіху» – форма підвищення педагогічної, управлінської та методичної компетентності новопризначених керівників; формування майстерності, індивідуальності; надання практичної допомоги з різних питань управління.
Школа резерву керівних кадрів «Мій шанс» – форма якісної підготовки управлінських кадрів для роботи на керівних посадах у системі загальної середньої освіти; формування знань, умінь і навичок, потрібних для виконання управлінських функцій на майбутній посаді.
Творча група – форма проведення педагогічних досліджень і формування аналітичних висновків щодо інноваційних напрямів розвитку освіти; розробка нових систем організації освітнього процесу.
Школа управлінської майстерності – форма добровільного об’єднання керівників з високою творчою активністю, із власним баченням проблем управління, з високими результатами своєї практичної діяльності, робота яких спрямована на удосконалення їх професійного рівня.
Зазначені форми діяльності студій технопарку є тим потужним стимулом, що спонукає звернутися до теоретичних джерел, осмислити власну діяльність, виокремити найбільш важливі напрями діяльності для досягнення цілей своїх навчальних закладів.
Організація освітнього процесу здійснюється у студіях на підставі вільного вибору, інтересу й особливих можливостей керівників.
Провідними у студіях технопарку повинні бути кращі керівники ЗНЗ, працівники установ освіти, які мають власний перспективний управлінський досвід у вирішенні проблем практичного спрямування.
Програма технопарку укладається керівником студії з конкретно визначеним часом і послідовністю роботи у студіях.
Єдиної методики проведення занять у студіях технопарку не
Фото Капча