Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Урок хімії. Визначення валентності за формулою бінарних сполук

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Урок хімії
 
Тема уроку: Визначення валентності за формулою бінарних сполук.
Мета уроку: Продовжити формування засвоєння поняття валентності, навички визначення валентності за формулою сполуки та виконання обраних дій.
Розвивальна: розвивати в учнів творче мислення, пам’ять, наполегливість, вміння виокремлювати головне виразно послідовно викладати думки.
Виховна: Виховувати в учнів вміння спілкуватися, толерантність, повагу до своїх думок і висловлюванність однокласників.
Тип уроку: Формування нових знань, ОЗН.
Обладнання: Електронний посібник „Хімія 8 клас”, таблиця валентності.
 
Структура уроку, основний зміст і методи
 
Етап „Орієнтація в навчальному матеріалі”
 
Організаційний момент.
Мотивація вчителем наступної діяльності:
Позитивна настановка на працю;
Пізнавальна мотивація (зв’язок з майбутніми знаннями)
Формування асоціативного ряду (зв’язок з попередніми знаннями)
Позитивна установка на навчальну діяльність.
створення позитивного емоційного настрою на роботу всіх учнів протягом уроку.
Актуалізація опорних знань. Вчитель пропонує хімічний турнір.
Клас поділяється на три групи 6 – 8. на трьох плакатах вписані завдання. За сигналом учителя кожний учень складає формулу бінарних сполук за властивістю. Перемагає та група, що швидше закінчила виконання завдання. Вчитель спостерігає за роботою, оцінює і поціновує кожного учасника турніру.
 
Етап „Визначення мети”
 
Визначення спільно з учнями особистісно-вагомої мети наступної діяльності на уроці (що може дати це заняття учневі зараз під час тематичного цінування, в майбутньому вивченні курсу хімії).
Визначення показників досягнення мети уроку (які знання, вміння, засоби діяльності свідчитимуть про це)
- Формування разом з учнями теми, мети, складають план вивчення матеріалу.
План
Визначення валентності за формулами бінарних сполук.
Послідовність дій у визначенні валентності.
Установка на розуміння, запам’ятовування, застосування знань.
Установка на надання допомоги учням у пошуку й набутті навичок визначати валентність і це знання використовувати в майбутньому.
 
Етап „Проектування наступної діяльності”
 
Планування характеру спілкування, між особистісних взаємодій в процесі уроку. (робота в гомогенних, гетерогенних групах, парах, індивідуальна).
 
Етап „Організація і виконання”
 
Надання варіативності у виборі засобів навчальної діяльності, засобів фіксації (схема, алгоритм, тези). Вибір учнями завдань і засобів їх виконання під час закріплення.
Методи та заходи психолого-педагогічної підтримки діяльності учнів (заохочення, навчально-пізнавальна гра, виконання творчих завдань).
Використання при поясненні навчального матеріалу суб’єктного досвіду.
Підтримка прагнення учня пропонувати свій спосіб роботи (вирішення завдання), аналізувати в процесі уроку різні способи, що пропонують діти, вирішити і аналізувати найраціональніші, відзначати і підтримувати оригінальні.
1. Пояснення вчителем навчального матеріалу з створення проблемної ситуації. Як визначити валентність у сполуках з Оксигеном (повторюють валентність). Учні висловлюють свої міркування (підтримка з боку вчителя пропозицій). Вчитель визначає право дитини на помилку: „невипадкова помилка”, „помилка що веде нас до істини”, „дякую, твоя думка дає нам шлях до роздумів”.
Після обговорення учні записують алгоритм визначення валентності.
а) знаходимо сумарну валентність атомів Оксигену у всіх сполуках.
б) Na2O, CaO, Al2O3, CO2, Cl2O7;
- у першій формулі дві одиниці валентності припадає на два атоми Натрію, отже, Натрій двовалентний (2: 2) =1
- у другій – дві одиниці валентності припадає на один атом Силіцію, отже він двовалентний (2: 1) =2
- у третій формулі шість одиниць валентностей припадає на два атоми Амонію, отже, він тривалентний (6: 2) =3 і т. д.
Це треба пам’ятати!!!
Визначаючи валентність елемента у бінарній сполуці, потрібно дотримуватися правила: сума одиниць валентностей одного елемента дорівнює сумі одиниць валентностей всіх атомів другого елемента.
Корегувальна частина (учні працюють в групах). Створюється педагогічна ситуація спілкування, що допомагає учням, незалежно від його готовності до розв’язування вправ, проявляти ініціативу, самостійність.
Учні опрацьовують навчальний матеріал за електронним посібником, розв’язують вправи і перевіряють їх правильність виконання.
З метою закріплення вчитель залучає учнів до спілкування за технологією „Два – чотири – всі разом”.
Учням пропонують завдання, яке виконують індивідуально.
В якій із наведених формул речовин валентність сполученого з Оксигеном елемента найвища: SO3, K2O, Cr2O3, P2O5, BaO?
Учні об’єднуються в пари і обговорюють свої ідеї щодо виконання завдання. Далі вони визначають валентність атомів елементів у сполуках із Cl, знаючи, що він одновалентний: CuCl2, NаCl, FeCl3, ZuCl2, PCl5. б) у сполуках із сульфуром, знаючи, що він двохвалентний: MgS, Na2S, Cu2S, Al2S3, ZnS.
Пари об’єднуються в четвірки й обговорюють виконання попередніх завдань (3-5 хв).
Залежно від кількості учнів у класі можна об’єднати четвірки у більші групи і перейти до колективного обговорення виконання наступного завдання.
Записати формули за валентністю:
 
FeO, SiO, AIF, CrO, AlI, CrO, NO, BaH.
 
Методи та заходи психолого-педагогічної підтримки учнів, заохочення, створення ситуації взаємодопомоги, навчально-пізнавальна гра.
З цією метою проводиться хімічний турнір.
У формулах бінарних сполук сума валентності атомів одного елемента дорівнює сумі валентностей атомів другого елемента:
Завдання для трьох груп – визначити валентність атомів елементів у сполуках:
Перемагає та група, яка швидше закінчить виконання завдання. Вчитель спостерігає за роботою, оцінює і поціновує кожного учасника турніру.
 
Етап контрольно-оцінний
 
Участь учнів у виправленні зроблених помилок, неточностей, осмислюванні їх причин (взаємо і самоаналіз).
Використання механізму „цінування” та оцінювання, враховуючи не тільки кінцевий результат, а й процес навчання.
Завершується навчальна діяльність на уроці заключний етап – усвідомлення ситуації і досягнення мети, переживання ситуації успіху, закріплення позитивної мотивації стосовно діяльності.
Д/з. Повторити валентність, її визначення, алгоритм утворення формул за валентністю.
Завдання:
1). Знайди відповідь: (для охочих)
1. Al2S 1. N (I) i O (II)
2. ZnCl2 2. N (III) i H (I)
3. SO3 3. Zn (II) i Ce (I)
4. K2O 4. Al (III) i S (II)
5. NН3 5. S (VI) i O (II)
2). Тренувальні вправи за посібником.
Підготуватись до контрольної роботи.
Обговорення з учнями що сподобалось, що важко давалось, чому? Враховуються вчителем пропозиції до наступних уроків. Якщо потрібна консультація для учнів перед контрольною роботою то вчитель пропонує.
Фото Капча