Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Утворення Чехословацької буржуазної республіки

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Передумови виникнення Чехословацької республіки в умовах монополістичного капіталізму
2. Утворення буржуазної Чехословацької республіки 1918 р.
2.1. Офіційна вимога визнання незалежності і роль повстання Чехословацького корпусу
2.2. Чехословакія в 1918-1920 рр.
3. Діяльність та роль окремих партійних організацій
3.1. Чехословацька соціал-демократична робоча партія
3.2. Комуністична партія Чехословакії
4. Утворення Чехословацької буржуазної республіки і «українське питання»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Економічна криза 1900-1903 рр підсилила розпочату ще в кінці 19 ст. концентрацію й централізацію промислового виробництва й капіталу на чеських землях і у Словаччині: частина чеських земель у промисловому виробництві імперії до 1913 р. становила 60%. Зросло значення чеського національного акціонерного капіталу: у 1900-13 частка капіталу національних банків у загальімперському збільшилася з 7,9% до 13,3%; чеський капітал вивозився на Балкани та у Росію. У сільському господарстві чеських земель і Словаччини значне місце займали великі господарства, організовані на капіталістичній основі. Експлуатація трудящих, національний гніт і політичне безправ'я викликали потужний підйом робочого й загальнодемократичного руху. Під впливом революції 1905-1907 у Росії на чеських землях і у Словаччині розгорнулася масова боротьба за введення загального виборчого права. Уряд змушений був провести реформу виборчого права в 1907 р. у чеських землях, а в 1912 р. - у Словаччині. Однак на розвитку чеського й словацького робочого руху негативно позначався вплив австромарксизму, була також відсутнє єдність буржуазії.

На фоні цих подій за підтримки Антанти Чехословакія змогла організуватися як самостійна держава. Повчальним з історично-політичної точки зору є подальше відстоювання своїх прав чехословацьким населенням у боротьбі як з впливом Радянського союзу, так і з зазіханнями капіталістичних Франції та Німеччини.

Особливо актуальною дана тема є у сьогоднішні дні, коли знову розпалюються етнічні суперечки між народами, які проживають в одній країні, і коли прорахунки і досягнення Чехословакії у той історичний можуть стати прикладом і для України.

Предметом курсової роботи визначено історичний період виникнення Чехословацької республіки, а, відповідно, об’єктом – власне Чехословакію та її політичну арену в період 1918-1938 рр.

Мета роботи – скласти уявлення про перебіг історичних подій у Чехословакії в період зародження і розвитку її незалежності, відповідного до чого у роботі поставлено наступні завдання:

 • проаналізувати передумови проголошення Чехословакією незалежності;
 • з’ясувати вплив різних політичних сил на розвиток країни;
 • вивчити проблему відносин з Україною та етнічними українцями на території Чехословацької республіки.

Джерельною базою виконання курсової роботи стали праці різних вчених, зокрема, Гранчака І. М., Попа І. І. та інших, що дало змогу не зосереджуватися на одному напрямку опрацювання теми, а звернути увагу на відмінні точки зору.

 

Список використаних джерел: 
 1. Віднянський С. В. Культурно-освітня і наукова діяльність української еміґрації в Чехо-Словаччині: Український вільний університет (1921-1945 рр.).-К., 1994.
 2. Внешняя политика Чехословакии. 1918-1939.-Сборник статей.-М.,1959.
 3. Гранчак І. М., Поп І. І. Закарпаття в чехословацько-радянських відносинах періоду Другої світової війни // Карпатика. Актуальні питання історії, історіографії і культури країн Центральної і Південно-Східної Європи.-Ужгород, 1993.-Вип.2.
 4. Зернов Б.П., Лушников О.Е.. Чехословакия. – М.: Мысль. 1982.
 5. История возникновения Чехословакии на политической арене/ Самусева А. П., Еленко В. К. – Исторический журнал. – № 3, 2000 г.
 6. История государства и права новейшего времени. (Чехословакія, Болгария, Польша, Румыния): Учеб. пособие для студ. ВЮЗИ / Всесоюзный юридический заочный ин-т / Г.С. Калинин (ред.), З.М. Черниловский (подгот.). – М., 1985.
 7. История Чехословакии под ред. Санчука Г.Э. и Третьякова П.Н., т.1.М. 1956 г.
 8. История южных и западных славян/под. ред. Харченко А. и и др. – М. 1969 г.
 9. Козьма Пражский. Чешская хроника. – М. 1962 г.
 10. Краткая история Чехословакии. С древнейших времен до наших дней. М., 1988.
 11. Ловмяньский Г. Происхождение славянских государств//Вопросы истории. – № 12, 1977 г.
 12. Песков А. В. и др. Антанта: история политического влияния. – М.: Наука, 1984 г.
 13. Петерс И. А. Чехословацко-советские отношения (1918-1934).-К., 1965.
 14. Поп И. И. Чехословакія-Советский Союз. 1941-1947 гг. – М., 1990.
 15. Т. Масарик про Україну і українців//Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки.-Вип.4.-К., 1993.
11417
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).