Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Утворення незалежних держав в Азії після Другої Світової війни

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Розпад колоніальної системи і утворення нових держав
 2. Формування органів державної влади і управління
 3. Особливості становлення національного права
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Місце і роль Азії - регіону з майже двохмільярдним населенням - у сучасному світі є значно вагомішими, ніж у попередню епоху. Розпочавши буржуазні перетворення під впливом західних країн, вони не стали заручниками процесу «вестернізації». Країни Далекого сходу, насамперед Японія і Китай, змогли гармонічно поєднати в державно-правовому будівництві західний елемент з власним, традиційним, заснованим на багатовіковій духовній культурі, і це дало вражаючі результати в усіх сферах буття. Не менше ніж раніше, звертають на себе увагу країни мусульманського світу, котрі певним чином впливають як на Україну (Туреччина), так і на світовий правопорядок (Іран, Ірак), показують приклад поєднання архаїчних (середньовічних за європейськими мірками) державних форм і високого рівня «соціальності» держави (Саудівська Аравія, Бахрейн, Кувейт та ін.). Тому безсумнівним є те, що накопичений східними країнами різноманітний досвід побудови державно-правових інститутів є актуальним для дослідження і в наш час.

Мета роботи – з’ясувати особливості становлення нових державних утворень у постколоніальній Азії, еволюції їх правових режимів.

Після Другої світової війни європейським державам стало зрозуміло, що набагато вигідніше вивозити капітали до країн Азії та Африки для будівництва промислових і сільськогосподарських підприємств, оскільки тут велика кількість дешевої робочої сили, джерел сировини та енергоносії, а також не існує необхідності витрачати великі кошти на охорону навколишнього середовища, як у країнах Європи.

Зміни в політичному устрої країн Західної Європи, рух до демократії виявилися несумісними з існуванням колоній, які були фактично відірвані від суспільства. Отже, європейським країнам стало невигідно утримувати колонії. Водночас у самих країнах Азії виникли умови для посилення національно-визвольного руху. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Андрусяк Т. Г. Історія політичних та правових вчень. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2001. - 220 с.
 2. Бостан Л. М., Бостан С. К. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. для курсантів, студентів, слухачів. - Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2000. - 340 с.
 3. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. / А.І. Чуткий. - Ніжин: Вид-во НДУ, 2007. - 260 с.
 4. Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб. / Л.М. Бостан, С.К. Бостан. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - К.: Центр учб. л-ри, 2008. - 729 с.
 5. Історія держави і права зарубіжних країн: посібник / В.І. Орленко, В.В. Орленко. - 4-те вид. - К.: Вид. Паливода А.В., 2010. - 243 с.
 6. Литвинов А. Н., Левченко А. И. История учений о государстве и праве: Учеб.-метод. пособие для слушателей отд-ния заоч. обуч. - Луганск: РИО ЛИВД МВД Украины, 2000. - 187 с.
 7. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник. - 3. вид., допов. - К.: Атіка, 2001. - 624 с.
 8. Мірошниченко М. І., Мірошниченко В. І. Історія вчень про державу і право: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2001. - 224 с.
 9. Мудрак І. Д. Історія держави і права зарубіжних країн. - Ірпінь, 2001. - 232 с.
 10. Музика І. В. Історія вчень про державу і право: Метод. матеріали і рек. для студ. Вищої шк. права. - К.: Видавництво Вищої школи права при Ін-ті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2000. - 86 с.
 11. Шульженко Ф. П., Наум М. Ю. Історія вчень про державу і право: Курс лекцій. - К.: Юрінком Інтер, 1997. - 191 с.
4925
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).