Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Узагальнені економетричні моделі і особливі випадки в економетричному моделюванні

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Український державний університет водного господарства та природокористування
Кафедра трудових ресурсів і підприємництва
 
                                                                 102 - 52
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ ЕКОНОМЕТРІЯ ” 
студентами  спеціальності 6.050100 “ Економіка підприємства”.
Розділ 2. „Узагальнені економетричні моделі і особливі випадки в економетричному моделюванні”.
 
Рекомендовано до друку методичною
комісією факультету економіки
Протокол № 15   від 23.04.2004
 
Рівне - 2004р.
 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ Економетрія ” студентами спеціальності 6.050100 “ Економіка підприємства”. Розділ 2 . „Узагальнені економетричні моделі і особливі випадки в економетричному моделюванні”. / В.І. Бредюк,  – Рівне: УДУВГП, 2004. - 32 с.
Упорядник В.І. Бредюк, канд. техн. наук, доцент.
Відповідальний за випуск В.Я. Гуменюк, д-р екон. наук, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва.
 
ЗМІСТ
 
1. Лабораторна робота №5 „Мультиколінеарність”
2. Лабораторна робота №6 „Гетероскедастичність”
3. Лабораторна робота №7 „Автокореляція залишків”
4. Лабораторна робота №8 „Економетричні моделі динаміки”
5. Лабораторна робота №9 „Непрямий  метод найменших квадратів”
6. Лабораторна робота №10 „Системи одночасних незалежних регресій”
Література
Додатки
 
Фото Капча