Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вчення В. І. Вернадського про ноосферу

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 

перша світова війна з 1914 по 1918 р.

На думку Вернадського історичні явища такій потужності можна і повинно розглядати як єдиний великий земний геологічний, а не тільки історичний процес. У атмосфері першої світової війни учений, за його словами, підійшов в геології до нового для нього і для інших і тоді забутому розумінню природи – до геохімічного і біогеохімічного, такого, що охоплює і відсталу і живу природу з однієї і тієї ж точки зору.
На мій погляд новизна наукової думки В. І. Вернадського полягала в тому, що події, зір (традиційна наука, в даному випадку історія), що традиційно розглядається під певним кутом, ученим розглядалися в абсолютно іншому аспекті, під іншою точкою зору (інша наука – геологія). Це в деякому розумінні допомогло йому в процесі творчого пошуку натрапити на думку про зміну біосфери ноосферою.
Вивчаючи біосферу, учений відмітив, що в нашому сторіччі вона отримує абсолютно нове розуміння і виявляється як планетне явище космічного характеру. Космічний характер біосфери виявляється в тому, що на думку ученого життя (живі організми) реально існує не тільки на одній нашій планеті, не тільки на Землі. Факт існування життя встановлений, мені здається, без сумнівів для всіх так званих земних планет, тобто для Венери, Землі і Марса.
У своєму вченні про ноосферу Вернадський підкреслює величезну роль живої речовини. Учений розмежовує поняття «життя» і «живу речовину». «Жива речовина» є сукупність живих організмів, а поняття «життя» завжди виходить за межі поняття «Живої речовини» в області філософії, фольклору, релігії, художньої творчості. Це все відпало в «живій речовині».
Живу речовину пол вазі складає нікчемну частину планети. Мабуть, це спостерігається протягом всього геологічного часу, тобто геологічно вічно. Воно зосереджене в тонкій, більш менш суцільній, плівці на поверхні суші в тропосфері – в полях і лісах – і проникає весь океан. Кількість його обчислюється долями, що не перевищують десятих доль відсотка біосфери по вазі, порядку близького до 0. 25%. На суші воно йде в суцільних скупченнях на глибину в середньому, ймовірно, менше 3 км. Поза біосферою його немає.
В ході геологічного часу воно закономірно змінюється морфологічно. Історія живої речовини в ході часу виражається в повільній зміні форм життю, форм живих організмів, генетично між собою безперервно зв'язаних, від одного покоління до іншого, без перерви.
Століттями ця думка піднімалася в наукових шуканнях: у 1859 г вона отримала міцне обґрунтування у великих досягненнях Ч. Дарвіна і А. Уоллеса. Вона вилилася у вчення про еволюцію видів рослин і тварин, у тому числі і людину.
Еволюційний процес властивий тільки живій речовині. І лише жива речовина міняючись в часі змінює і навколишній світ – біосферу. В. І. Вернадським була розглянута еволюція живої речовини, яка стала безпосередньою передумовою утворення ноосфери.
Жива речовина, еволюціонуючи на певному етапі розвитку біосфери, народжує людину – розумна істота, Як показує Вернадський в своєму ученні, людині, щоб вижити, довелося використовувати, єдине переваги перед тваринним світом – розум. Уміння вчитися, переймати і передавати досвід народжує таку категорію, як «працю», яка за природою своєю абсолютно чужа решті представників, живої речовини. Завдяки праці, людина змогла виділитися не тільки з живої речовини, але і з групи тварин, близьких до нього історично в процесі еволюції. Завдяки своїй діяльності, людина надалі змогла не тільки виділитися, але і зайняти чільне місце в живій природі і навіть кинути виклик різним природним явищам, очевидним законам і спробують змінити що оточують його мир відповідно до виникаючих потреб.
Виходячи з геологічної ролі людини А. П. Павлов (1854-1929) останніми роками своєму життю говорив про антропогенну еру, нами що тепер переживається. Він правильно підкреслив, що людина на наших очах стає могутньою геологічною силою, все що росте.
У геологічній історії біосфери перед людиною відкривається майбутнє, якщо він зрозуміє це і не вживатиме свій розум і свою працю на самовинищення.
Геологічний еволюційний процес відповідає біологічній єдності і рівності всіх людей – Homo sapiens і його геологічних предків Sinanthropus і ін. потомство яких для білих, червоних, жовтих і чорних рас – будь-яким чином серед них всіх – розвивається безупинно в незліченних поколіннях.
На думку Вернадського, це закон природи. Всі раси між собою схрещуються і дають плодовите потомство.
Історичний процес на наших очах корінним чином міняється. Вперше в історії людства інтереси народних мас – всіх і кожного – і вільній думці особи визначають життя людства, є мірилом його уявлень про справедливість. Перед людством, перед його думкою і працею стає питання про перебудову біосфери на користь вільного мислячого людства як єдиного цілого.
Це новий стан біосфери, на думку В. І. Вернадського, і є «ноосфера». В умовах ноосфери людина може і повинен перебудовувати своєю працею і думкою область свого життя, перебудовувати корінним чином в порівнянні з тим, що було раніше. Завдяки придбаним знанням перед ним відкриваються все більш і більш творчі можливості.
 
Висновок
 
Ноосфера – найновіша зі всіх сфер нашої планети. Проте, на мій погляд, вона є найголовнішою сферою, що визначає зовнішній вигляд Землі у наш час. Адже завдяки розуму, в рамках сучасних можливостей людини, відбувається зміна біосфери, атмосфери, гідро- і літосфери.
Таким чином, в наші дні вивчення проблеми розвитку ноосфери є реальною необхідністю. Для подальшого співіснування людини, суспільства і навколишнього Середовища і розвитку кожного з них, потрібно уміло використовувати даний людині розум на вирішення загальнолюдських і глобальних проблем. Розум, на мій погляд, даний людині на благо, а не в шкоду. Тому потрібно ретельним чином, особливо в обставинах посилення впливу людини, що склалися, на навколишнє середовище, вивчати наслідки вірогідного застосування тих або інших знань, здійснення тієї або іншої діяльності.
 
Список використаної літератури
 
1. Вернадський В. Кілька слів про ноосферу // Вибрані праці. К. : Наук. думка, 2005. С. 266-275.
2. Ласло Э. Век бифуркации: постижение изменяющегося мира // Путь, 1995. № 1. С. 3-129.
3. Маєр-Абіх К. Повстання на захист природи. Від довкілля до спільносвіту. – К. : Лібра, 2004. -196 c.
4. Булатов М., Малєєв К., Загороднюк В., Солонько Л. Філософія ноосфери. Філософський зміст і сучасний смисл феномена ноосфери. – К. : Наук. думка, 1995.  152 с.
5. Браун Л. Виклики нового століття // У кн. : Стан світу 2000. – К. : Інтелсфера, 2000. – С. 3-22.
Фото Капча